ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTEN

ACCOR is een naamloze vennootschap, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Nanterre onder nummer 602 036 444, met maatschappelijke zetel te 82 Rue Henri Farman CS20077 – 92445 Issy-les-Moulineaux – Frankrijk en met intercommunautair BTW-nummer FR 93 602 036 444 (hierna “ACCOR”).

ACCOR is ingeschreven in het register van reisbureaus en andere verblijfhouders onder nummer IM091100035 waarvan de borgsteller is: WHITE ROCK INSURANCE (Europe) PCC Limited Vision Exchange Building – Triq it-Territorjals, Zone 1, Central Business District – Birkirkara CBD1070 – MALTA en waarvan de verzekeraar is: CHUBB – 31 place des Corolles – 92400 Courbevoie – Frankrijk.

ACCOR beheert de website https://all.accor.com (ook beschikbaar in een mobiele versie), een website voor hotelreservering en andere aanvullende diensten (hierna de “site”).

Neem contact met ons op: contact ; telefoon: +33 (0)1 45 38 86 00.

In deze algemene voorwaarden (hierna de “algemene voorwaarden” genoemd) worden de voorwaarden vastgesteld waaronder Accor haar klanten (hierna de “klant(en)” genoemd) laat profiteren van alle diensten, met name reserveringsdiensten, die op deze site beschikbaar zijn en hieronder nader worden beschreven (hierna gezamenlijk de “diensten” genoemd).
Alvorens een Dienst op de Site te reserveren, verklaart de Klant (i) dat deze Klant handelt voor zijn/haar eigen persoonlijke doeleinden die geen deel uitmaken van zijn/haar commerciële, industriële, ambachtelijke, zelfstandige of landbouwactiviteit en (ii) de Klant de volledige rechtsbevoegdheid heeft om deze huidige Algemene Voorwaarden te aanvaarden.
De Klant wordt verzocht deze Algemene Voorwaarden, waarvan de voorafgaande aanvaarding verplicht is voor de reservering van een op de Site aangeboden Dienst, aandachtig te lezen. Klanten wordt aangeraden deze Algemene Voorwaarden op te slaan en af te drukken met behulp van de standaardfuncties van hun browser en computer.
ACCOR behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden beschikbaar zijn op de Site met de ingangsdatum. Klanten wordt aangeraden de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. In elk geval is de Klant alleen gebonden door de versie van de Algemene Voorwaarden die van kracht is op het moment dat de Klant zijn Dienst reserveert.
De Klant is als enige verantwoordelijk voor de betaling, indien nodig, van alle technische middelen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Site.

2.1 ACCOR DIENSTEN

ACCOR biedt (i) reserveringsdiensten voor hotelkamers of andere soorten accommodatie (“Accommodatiediensten“) (2.1.1) en (ii) diensten die een aanvulling vormen op dergelijke diensten (“Aanvullende diensten“) op haar Site (2.1.2).
De Verblijfsservices en de Aanvullende Diensten worden hierna gezamenlijk de“Accor Diensten” genoemd.

2.1.1 HUISVESTINGSDIENSTEN

Via de site kunnen kamers worden gereserveerd in hotels of andere accommodaties die onder het merk ACCOR worden geëxploiteerd (hierna gezamenlijk“vestigingen” genoemd).
De essentiële kenmerken, beschikbaarheidsdata, prijs, aangeboden opties, betalingsvoorwaarden en bijzondere verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op het gekozen tarief (garantiebeleid, annuleringsvoorwaarden, inchecktijd, voorwaarden voor het ledentarief, etc.) van de aangeboden etablissementen worden gepresenteerd tijdens het reserveringsproces zoals beschreven in artikel 3 hieronder.
In dit verband wordt opgemerkt dat elk etablissement zijn eigen bijzondere voorwaarden heeft die van toepassing zijn op het gekozen tarief dat ook op de Site beschikbaar is (hierna de“Bijzondere Voorwaarden“) en die onder de aandacht van de Klant worden gebracht voordat er op de Site wordt gereserveerd. Zo kunnen bijvoorbeeld de in- en uitchecktijden, het garantiebeleid, de annuleringstermijn, de toegang tot Wi-Fi, de specifieke voorwaarden voor kinderen en de vraag of dieren aan de lijn of in een kooi zijn toegestaan in de gemeenschappelijke ruimten van het etablissement (om hygiënische redenen zijn dieren nooit toegestaan in de eetzalen) in de bijzondere voorwaarden worden vermeld.
Ten slotte kan de Klant, overeenkomstig de in bepaalde landen geldende voorschriften, worden verzocht bij aankomst in de Inrichting een politieformulier in te vullen. Daartoe zal de Klant worden gevraagd een identiteitsdocument voor te leggen om na te gaan of hij het politieformulier al dan niet moet invullen.

2.1.2 AANVULLENDE DIENSTEN

Via de Site kunnen ook Aanvullende Diensten worden gereserveerd, zoals ontbijt, een fles champagne bij aankomst van de Klant of de upgrade van Accommodatie Diensten.
Aanvullende diensten omvatten ook reisdiensten in de zin van artikel 3.1 van Richtlijn (EU) 2015/2302 van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, die samen met de Verblijfsdiensten hetzij een “samenhangende reisprestatie”, hetzij een “toeristisch pakket” kunnen vormen volgens de in voornoemde richtlijn genoemde criteria. Deze informatie wordt vóór de reservering van deze diensten aan de Klant meegedeeld in de specifieke voorwaarden die bij elk aanbod horen.

2.2 PARTNERDIENSTEN

ACCOR gaat samenwerkings- en distributieovereenkomsten aan met websites van derden (hierna“partners” genoemd) om de klant in staat te stellen kamers te zoeken, te selecteren en te reserveren in de etablissementen van de verschillende door ACCOR gedistribueerde merken op de website van de partner (hierna“partnerdiensten” genoemd).
De verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op deze partnerdiensten zijn beschikbaar op de website van de partner.

De Klant kiest voor elke Dienst die op de Site of op die van zijn Partners wordt voorgesteld, door de daartoe voorziene procedure te volgen.

3.1 RESERVERING VAN ACCOR DIENSTEN

De reserveringen voor de Accor Service worden door de Klant op de Site gemaakt.
Het reserveringsproces varieert naargelang het traject en het verzoek van de klant; het omvat de volgende stappen:
– Stap 1: het invoeren van zoekcriteria voor een bestemming, een vestiging en, in voorkomend geval, een of meer aanvullende diensten;
– Stap 2: de resultaten en selectie van een vestiging en, indien van toepassing, een of meer aanvullende diensten;
– Stap 3: de details en kenmerken van de geselecteerde Dienst(en), vooral als het om een Accommodatiedienst gaat: de kenmerken van de Accommodatie (soort kamer, grootte van de kamer, TV, minibar, enz.), de duur van het verblijf, de aangeboden opties (bijvoorbeeld: ontbijt, Wi-Fi-toegang, enz.), de totale prijs van de reservering inclusief details van de toepasselijke belastingen, het formulier met wettelijke informatie in het geval van een gerelateerde reisdienst of tourpakket, en eventuele toepasselijke Speciale Voorwaarden (garantiebeleid, annuleringsbeleid, inchecktijd, enz.);
– Stap 4: de samenvatting van de dienstreservering met:
(i) een opgave van de belangrijkste kenmerken (duur van het verblijf, kenmerken van de woondienst en/of de aanvullende dienst(en), bedrag inclusief toepasselijke belastingen) en,
(ii) opgave door de Klant van zijn contactgegevens: hetzij door identificatie via een bestaande account, hetzij door het invullen van alle verplichte velden (aangegeven met een asterisk) met de mogelijkheid om deze gegevens op te slaan door het aanmaken van een lidmaatschapsaccount op de Site of lidmaatschap van het door ACCOR aangeboden loyaliteitsprogramma;
– Stap 5: de voltooiing van de reservering van de Dienst door de Klant met:
(i) een opgave van zijn/haar betalingsgegevens, hetzij in geval van gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de reservering vóór het verblijf, hetzij in geval van een verzoek om een reserveringsgarantie voor de verblijfsdienst en:
(ii) de kennisneming en aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot de reservering vóór de validering door de Klant;
– stap 6: de aanvaarding van de reservering van de dienst(en) door de ACCOR en de betrokken instelling;
– Stap 7: een e-mail ter bevestiging van de reservering van de Dienst(en) wordt naar de Klant gestuurd met een samenvatting van de gereserveerde Dienst(en), de prijs (prijzen), de door de Klant aanvaarde Bijzondere Voorwaarden, de datum van de gemaakte reservering, de informatie betreffende de dienst na verkoop en de toegang tot de Algemene Voorwaarden en het adres van de Instelling waar de Klant eventuele klachten kan indienen.
Alle reserveringen worden geacht te zijn gemaakt zodra de Klant op de pagina “Uw reservering afronden” klikt. (i) in het geval van een vooruitbetaalde reservering, op de knop “Betalen” of (ii) in geval van een reservering die in de vestiging moet worden betaald, op de knop “Bevestigen”.
De Klant kan een reservering voor Accor Services maken namens een of meer bijkomende personen tot een maximum van 7 (zeven) kamers. Boven dit aantal is de reservering door de Klant onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op groepen, beschikbaar op de website www.meetings.accor.com. Voor reserveringen voor zakelijke groepen, vergaderingen, seminars, enz. moet u naar de rubriek “Professional Solutions” van de website www.all.accor.com gaan.

3.2 RESERVERING VAN PARTNERDIENSTEN

Reserveringen die de Klant via Partner Services maakt, worden gemaakt via de website en mobiele diensten van elke Partner.
De reservering geschiedt rechtstreeks tussen de Klant en de Partners, volgens de op de website en mobiele diensten van de Partners aangegeven stappen.

4.1 PRIJS

De prijzen in verband met de reservering van de Diensten worden voor, tijdens en na de reservering aangegeven.
Voor accommodatiediensten zijn de getoonde prijzen per kamer voor het aantal personen en de gekozen datum.
Bij de bevestiging van de reservering van een Dienst wordt de totale prijs aan de Klant aangegeven in het bedrag inclusief belastingen in de zakelijke valuta van de vestiging (die in sommige gevallen kan verschillen van de lokale valuta van de vestiging) en is alleen geldig voor de op de Site aangegeven periode.
Indien de betaling van de totale prijs van de gereserveerde Dienst in het etablissement geschiedt in een andere valuta dan die welke bij de reservering is bevestigd, komen de wisselkosten ten laste van de Klant. Indien op de Site een omrekening van de bij de reservering bevestigde valuta in een andere valuta verschijnt, wordt deze slechts ter informatie gegeven en is deze niet contractueel, met name gezien de mogelijke verandering van de wisselkoersen tussen de reserveringsdatum en de verblijfsdata in het etablissement.
Tenzij anders vermeld op de Site zijn de opties (bijvoorbeeld ontbijt, halfpension, volpension enz.) die niet worden aangeboden tijdens de reservering van de Dienst niet in de prijs inbegrepen.
De toeristenbelasting, die tijdens het reserveringsproces van de Dienst wordt gepresenteerd, moet direct ter plaatse in het etablissement worden betaald, behalve in het geval van online vooruitbetaling voorafgaand aan het verblijf, waar het bedrag kan worden opgenomen.
De prijzen houden rekening met de op de dag van de reservering geldende BTW en elke wijziging van het geldende BTW-tarief wordt automatisch doorberekend in de op de factuurdatum aangegeven prijs.
Elke wijziging of invoering van nieuwe wettelijke of reglementaire heffingen die door de bevoegde autoriteiten worden opgelegd, zal automatisch in de op de factuurdatum vermelde prijs worden verrekend.
Ten slotte zijn sommige promotieaanbiedingen alleen beschikbaar op de Site en worden ze uitsluitend via internet verkocht, en zijn ze in geen geval beschikbaar bij de receptie van de vestiging.

4.2 BESTE PRIJSGARANTIE

Indien de Klant binnen 24 uur na de reservering op de Site en uiterlijk 48 uur voor de geplande aankomstdatum in de vestiging een lager tarief vindt, verplichten ACCOR en/of de vestiging(en) zich ertoe het laagste tarief te evenaren en een korting aan te bieden ter hoogte van (i) 10% voor Fairmont, Raffles en Swissôtel en (ii) 25% voor de andere in aanmerking komende merken. De voorwaarden om voor dit aanbod in aanmerking te komen en de procedure die gevolgd moet worden om ervan te profiteren, staan beschreven in de algemene voorwaarden “Beste prijsgarantie”.

4.3 BETALING

De Klant verstrekt zijn/haar betalingsgegevens (i) de reservering vóór het verblijf vooruit te betalen, (ii) als garantie voor de reservering, of (iii) als gevolg van de online check-out procedure voorgesteld in het kader van de Welkomstdienst zoals beschreven in punt 4.3 hieronder, met rechtstreekse vermelding, in de daarvoor bestemde zone (beveiligde invoer door SSL-codering) wanneer het een kredietkaart betreft: het kredietkaartnummer, zonder spaties tussen de cijfers, de geldigheidsdatum ervan (er wordt op gewezen dat de gebruikte bankkaart geldig moet zijn op het ogenblik van het verblijf) en de veiligheidscode in het kader van een voorafbetaling op de hieronder vermelde betalingsplatforms.
ACCOR heeft gekozen voor OGONE/Ingenico Payment Services (d.w.z. Payment Service Provider)/CyberSource/Adyen/Stripe/Banque Casino/Silkpay/ShareGroop/AsiaPay/First Data om online betalingen per bankkaart te beveiligen. De kredietkaart van de Klant wordt door deze partners onderzocht op haar geldigheid en kan om verschillende redenen worden geweigerd: gestolen of geblokkeerde kaart, limiet bereikt, invoerfout, enz. In geval van een probleem zal de Klant zich tot zijn bank en de Instelling of enige andere entiteit moeten wenden om zijn reservering van de Dienst en zijn betalingswijze te bevestigen.
De beschikbare en op de betalingspagina van de Site vermelde online betaalmethoden (kaarten, portemonnee, enz.) zijn Visa en Mastercard, American Express, JCC, Diners, China UnionPay, Post Finance, ELO, Bancontact, Sofort, iDeal, Przelewy24, PayPal, Alipay, WeChat, ShareGroop en Banque Casino kaarten. Deze lijst kan worden gewijzigd.
In geval van betaling aan de Instelling of een andere entiteit kan elke Instelling of elke andere entiteit verschillende betaalmiddelen aanvaarden, maar de Klant moet de kredietkaart aan de Instelling tonen die hij heeft gebruikt om de reservering te garanderen of de vooruitbetaling te verrichten. De Instelling kan de Klant ook vragen een identiteitsbewijs voor te leggen ter voorkoming van fraude met kredietkaarten.
Indien de Klant zijn verblijf niet vooraf online heeft betaald, kan het etablissement de Klant bij aankomst vragen om een aanbetaling of een machtiging om de creditcard te debiteren om de betaling van de bedragen voor de ter plaatse verbruikte diensten te garanderen.
Leden van het Accor loyaliteitsprogramma kunnen hun punten gebruiken om een volledige of gedeeltelijke reservering te maken van een in aanmerking komende Accor Service op de Site volgens de in het loyaliteitsprogramma beschreven voorwaarden.
Indien de Klant niet komt opdagen op de eerste dag van zijn reservering van een Accommodatiedienst (“no show”), wordt de reservering van de Klant volledig geannuleerd. De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat in een dergelijk geval het etablissement zijn of haar kamers te koop aanbiedt en indien de reservering niet kan worden geannuleerd / niet kan worden omgewisseld / niet kan worden terugbetaald, heeft de Klant geen recht op enige terugbetaling of compensatie. Indien de reservering is gegarandeerd met een kredietkaart of het voorwerp uitmaakte van een bankautorisatie, brengt het etablissement de Klant de kosten van de eerste nacht in rekening op de kredietkaart die als garantie voor de reservering is gegeven en worden alle bijkomende nachten van de reservering kosteloos geannuleerd, tenzij anders aangegeven in de Bijzondere Voorwaarden.
Bij vooruitbetaling omvat het bedrag dat bij de reservering van de Dienst wordt afgeschreven het totale bedrag dat bij de reservering is aangegeven (inclusief alle toepasselijke belastingen) en, in voorkomend geval, de prijs van de door de Klant gekozen opties, zoals beschreven in artikel 4.1 hierboven.
Een factuur wordt in elektronische vorm verstuurd naar het e-mailadres dat de Klant bij zijn reservering heeft meegedeeld; indien de Klant een factuur op papier wenst te ontvangen, moet hij dit uitdrukkelijk vragen aan de betrokken instelling.

4.4 ONTHAALDIENST (ONLINE IN- EN UITCHECKEN)

Om gebruik te maken van de Welcome Service moet de Klant volledig voldoen aan de bepalingen van dit artikel.
Om de aankomst en/of het vertrek van de Klant uit de vestiging te vergemakkelijken en te versnellen, heeft Accor de Welkomstdienst ingesteld, een procedure om het in- en/of uitchecken voorafgaand aan het verblijf te digitaliseren, mits zijn reservering voor deze dienst in aanmerking komt.
De Klant ontvangt binnen 2 dagen na zijn verzoek een antwoord van de Instelling met betrekking tot de mogelijkheid om van deze Dienst gebruik te maken.
In sommige gevallen kan het online inchecken alleen plaatsvinden als ook het uitchecken online gebeurt. In dit geval staat het de Klant vrij om de online check-out (ook wel “fast check-out” genoemd) te weigeren, waardoor de online check-in aanvraag en, meer in het algemeen, de Welkomstdienst wordt geannuleerd.
Indien online uitchecken niet verplicht is, kan de Klant online inchecken en in de vestiging uitchecken.
De online check-out resulteert in een autorisatieverzoek (ook “pre-autorisatie” genoemd) van de bank van de Klant. Deze procedure bestaat uit een garantie voor de geschatte kosten van het verblijf en geeft een machtiging tot betaling aan het etablissement op basis van de werkelijke uitgaven van de Klant tot het toegestane bedrag. Alleen het werkelijke bedrag van de factuur wordt door het etablissement gedebiteerd bij het vertrek van de Klant aan het einde van het verblijf, zonder dat de fysieke aanwezigheid of een nieuwe bevestiging van de Klant vereist is.
Het bedrag van de machtigingsaanvraag omvat het bedrag van de reservering (of het nog te betalen bedrag in geval van gedeeltelijke vooruitbetaling bij de reservering) en een forfaitair bedrag ter dekking van eventuele consumpties of uitgaven van de Klant ter plaatse (ontbijt, indien niet inbegrepen in de prijs, restaurant, bar, eventuele toeristenbelasting, enz.) Dit bedrag wordt door het etablissement vastgesteld aan de hand van het aantal personen en het aantal geboekte overnachtingen.
Bijvoorbeeld: 2 nachten aan 130 euro + 40 euro geschat voor extra’s = verzoek om machtiging van 300 euro.
Het verzoek om machtiging is geen onmiddellijke debitering, maar komt overeen met een door de bank van de Klant toegestane reservering voor toekomstige betalingen, waardoor de limiet van de gebruikte bankkaart tijdelijk wordt verlaagd om de mogelijkheid van de latere debitering te garanderen. In sommige gevallen kan het verzoek om machtiging echter verschijnen als een lopende debitering van de bankrekening die aan de gebruikte kaart is gekoppeld.
Wanneer het machtigingsverzoek is geactiveerd en bevestigd door de bank, stuurt het etablissement aan het einde van het verblijf een verzoek tot debitering naar de bank van de Klant voor het bedrag van de factuur:
– indien de Factuur lager is dan de som van het autorisatieverzoek, zal de werkelijke debitering van de kaart gelijk zijn aan het werkelijk door de Klant verschuldigde bedrag. De limiet van de kaart zal dan opnieuw worden aangepast (vrijgegeven) van de rekening van de Klant met het oog op dit verschil (binnen een termijn die verschilt per bank);
Bijvoorbeeld: Machtigingsaanvraag van 300 euro, eindfactuur van 260 euro = debet van 260 euro en annulering van de machtigingsaanvraag voor de resterende 40 euro.
– indien de factuur hoger is dan het bedrag van het verzoek om machtiging, zal deze in haar geheel door de instelling worden gebruikt. De rest van de uitgaven wordt dan verder van dezelfde kaart afgeschreven. Er worden dus twee afschrijvingen gedaan van de rekening van de klant. Het ene is de som van de vergunningsaanvraag en het andere is de toeslag. Het is echter raadzaam dat de Klant teruggaat naar de receptie om het bedrag van de vergunningsaanvraag te vereffenen of ter plaatse te betalen.
Bijvoorbeeld: Machtigingsaanvraag van 300 euro, eindfactuur van 320 euro = debet van 300 euro + debet van 20 euro.
Sommige inrichtingen kunnen voor de factuur een andere valuta gebruiken dan voor het verzoek om toestemming. In dit geval kan het werkelijk afgeschreven bedrag ook verschillen van het bedrag van de machtigingsaanvraag, gezien het mogelijke wisselkoersverschil tussen de datum van de machtigingsaanvraag en de factuurdatum.
In zeldzame gevallen kan het verzoek om machtiging leiden tot een debitering door de bank van de klant nog voordat de feitelijke debitering effectief is. In dat geval wordt de kaart niet tweemaal gedebiteerd. Het saldo, indien verschuldigd aan de Klant, zal door de bank automatisch opnieuw aan de Klant worden gecrediteerd.
Indien de Klant, op voorstel van het etablissement, het gehele verblijf bij aankomst wenst te betalen, kunnen eventuele extra uitgaven in het etablissement niet worden bijgeschreven op de kamerrekening en zullen deze rechtstreeks aan het hotel worden betaald op het moment van consumptie.
Indien de reservering wordt geannuleerd nadat het autorisatieverzoek is gedaan, wordt automatisch een verzoek tot annulering van het autorisatieverzoek naar de bank van de kaarthouder gestuurd. In zeldzame gevallen kan deze annulering de vorm aannemen van een terugbetaling.
Merk op dat de vrijgave van het gepreautoriseerde bedrag (of terugbetaling) gewoonlijk vierentwintig (24) tot achtenveertig (48) uur duurt, maar het kan tot zeven (7) werkdagen of meer duren, afhankelijk van de bank van de kaarthouder.
Om een autorisatieverzoek te activeren wordt de Klant verzocht zijn/haar creditcardgegevens te verstrekken als onderdeel van het abonnement op de Dienst. De Klant wordt vooraf geïnformeerd over de kenmerken van het machtigingsverzoek en het machtigingsverzoek wordt alleen uitgevoerd met instemming van de Klant. De creditcardgegevens worden alleen bewaard door de betalingsdienstaanbieder van ACCOR in het kader van een strikt beveiligingsbeleid voor bankgegevens.
Indien de Klant zijn/haar creditcardgegevens heeft verstrekt als onderdeel van een gegarandeerde reservering:
– de Klant wordt verzocht dezelfde kaart te gebruiken om zijn machtigingsverzoek uit te voeren en in dat geval geeft de Klant gewoon zijn toestemming voor de verrichting en voert hij zijn beveiligingscode in.
– de Klant blijft vrij om een andere bankkaart te kiezen voor de autorisatieaanvraag en in dat geval wordt de Klant verzocht de gegevens van de nieuwe gekozen kaart opnieuw in te voeren.
Indien de Klant geen gegarandeerde reservering maakt, maar een autorisatieaanvraag doet die wordt bevestigd, dan wordt deze reservering door haar aard een reservering die wordt gegarandeerd door de kaart die voor de autorisatieaanvraag is gebruikt.
In geval van weigering van het autorisatieverzoek door de bank of een technische storing waardoor het autorisatieverzoek niet kon worden uitgevoerd, blijft de reservering in de oorspronkelijke stand (reservering gegarandeerd door de bij de reservering gekozen kaart of een niet-gegarandeerde reservering).
Wanneer de bank van de Klant het beveiligingssysteem “3D Secure” gebruikt, kan de bank een SMS naar de Klant sturen om hem te informeren over een debitering van zijn rekening. Dit zal in geen geval een onmiddellijke afschrijving zijn.

Voor de woondiensten (reservering van kamers in een etablissement of andere vormen van logies) wordt opgemerkt dat de klant niet beschikt over het herroepingsrecht waarin artikel L. 221-18 van de consumentenwet voorziet, overeenkomstig artikel L. 221-28, lid 12, van de consumentenwet, dat dit recht uitsluit voor overeenkomsten betreffende de levering van woondiensten die op een bepaalde datum of een bepaalde periode moeten worden geleverd.
Voor elke reservering van een Dienst specificeren de Bijzondere Voorwaarden de voorwaarden om de reservering te annuleren en/of te wijzigen.
Voor reserveringen met vooruitbetaling gelden geen wijzigingen en/of annuleringen. De borg (vooruitbetaald geld) wordt niet terugbetaald. Dit wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden.
Wanneer de bijzondere voorwaarden het toestaan:
– de annulering van de reservering van een Dienst kan rechtstreeks op de Site gebeuren in de rubriek “Uw reservering raadplegen of annuleren”;
– de wijziging van de reservering van een Dienst kan rechtstreeks worden gedaan bij het Bedrijf, waarvan de contactgegevens, inclusief telefoonnummer, in de e-mail ter bevestiging van de reservering worden vermeld.
In geval van een onderbreking van een Dienst door de Klant wordt de gehele overeengekomen prijs in rekening gebracht. Bij een reservering met vooruitbetaling voorafgaand aan het verblijf wordt geen restitutie verleend.
In het geval van een woondienst moet de klant, tenzij in de bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald, de kamer van het etablissement verlaten vóór het door het etablissement aangegeven tijdstip, in het algemeen 12 uur ’s middags op de laatste dag van de reservering. Anders wordt de Klant een extra nacht in rekening gebracht.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de diensten op de Site en de geschiktheid daarvan voor zijn behoeften, zodat ACCOR niet aansprakelijk kan worden gesteld.
De Klant is ook als enige verantwoordelijk voor de informatie die hij verstrekt bij het aanmaken van zijn account en/of het reserveren van een Dienst. ACCOR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door de klant verstrekte onjuiste of frauduleuze informatie. Bovendien is alleen de Klant verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar account en elke gemaakte reservering, zowel namens de Klant als namens derden, inclusief minderjarigen, behalve om frauduleus gebruik aan te tonen dat het gevolg is van geen enkele fout of nalatigheid van deze Klant. In dit verband dient de Klant ACCOR onmiddellijk op de hoogte te stellen van een hack of frauduleus gebruik van zijn e-mailadres door contact op te nemen met de klantenservice, waarvan de gegevens in artikel 9 zijn vermeld.
De Klant verbindt zich ertoe de Site en de daarop aangeboden Diensten te gebruiken met inachtneming van de toepasselijke regelgeving en deze Algemene Voorwaarden. In geval van schending van de verplichtingen van de Klant uit hoofde van deze algemene voorwaarden is de Klant aansprakelijk voor de door hem/haar aan ACCOR of derden toegebrachte schade. In dit verband verbindt de klant zich ertoe ACCOR te vrijwaren tegen alle vorderingen, acties of verhaalsmogelijkheden van welke aard dan ook en alle schade, honoraria of daarmee verband houdende vergoedingen te vergoeden.
De Klant verbindt zich er met name toe een Dienst definitief te reserveren, de prijs ervan te betalen en de bijzondere voorwaarden ervan na te leven. In feite:
– Elke reservering of betaling die onregelmatig, ondoeltreffend, onvolledig of frauduleus is om een reden die aan de Klant kan worden toegeschreven, leidt tot annulering van de reservering van de dienst op kosten van de Klant, onverminderd de stappen die ACCOR tegen een dergelijke Klant kan ondernemen;
– De klant zal in de inrichting geen personen uitnodigen wier gedrag de inrichting en/of het verblijf van andere klanten kan verstoren.
– De klant mag in de inrichting (gemeenschappelijke ruimten en/of slaapkamers) geen dranken of spijzen van buitenaf binnenbrengen, tenzij dit door de betrokken inrichting vooraf duidelijk is toegestaan;
– De Klant mag niet roken in openbare ruimten en mag alleen roken in slaapkamers die als rookkamer zijn aangemerkt en vooraf als zodanig zijn geboekt. Sommige etablissementen zijn 100% rookvrij, wat betekent dat roken in de slaapkamers ook verboden is.
– De Klant zal de activiteiten van de Inrichting niet verstoren of hinderen, met inbegrip van het personeel, en zal de veiligheid van de Inrichting of de personen die zich daarin bevinden niet in gevaar brengen.
– Meer in het algemeen zal elk gedrag dat in strijd is met de goede zeden en de openbare orde in de inrichting, evenals elke schending van het huishoudelijk reglement van de inrichting, de directeur van de inrichting en/of elke andere dienstverlener ertoe brengen de Klant te verzoeken het pand te verlaten zonder enige vergoeding en/of terugbetaling indien reeds een betaling is verricht. In het geval dat er nog geen betaling is verricht, dient de Klant de prijs van de verbruikte Diensten te betalen alvorens de lokalen te verlaten;
– Elke minderjarige moet worden begeleid door een volwassene en in het bezit zijn van een persoonlijk identiteitsbewijs; deze volwassene kan elke persoon zijn met toestemming van zijn ouders (de instelling kan om een bewijs van deze toestemming van zijn ouders vragen).
– De Klant verbindt zich er eveneens toe de door de Instelling ter beschikking gestelde computerhulpmiddelen (met inbegrip van het WiFi-netwerk) op geen enkele wijze te gebruiken voor de reproductie, de weergave, de terbeschikkingstelling of de mededeling aan het publiek van door auteursrechten of naburige rechten van intellectuele eigendom beschermde werken of objecten, zoals teksten, afbeeldingen, foto’s, muziekwerken, audiovisuele werken, software en videospelletjes, zonder de toestemming van de houders van de in de boeken I en II van de Code de la Propriété intellectuelle bedoelde rechten, wanneer deze toestemming vereist is. De Klant is tevens verplicht het beveiligingsbeleid van de internetprovider van de Instelling na te leven, met inbegrip van de richtsnoeren voor de beveiligingsmaatregelen die worden toegepast om illegaal gebruik van middelen te voorkomen en zich te onthouden van elke handeling die de doeltreffendheid van deze maatregelen ondermijnt.
De klant is aansprakelijk voor alle schade die hij en/of zijn gasten in het etablissement veroorzaken en draagt alle kosten die voortvloeien uit deze schade en/of het niet naleven van de bovenstaande regels. ACCOR behoudt zich het recht voor om zo nodig in te grijpen en passende maatregelen te nemen tegen de klant.

ACCOR verplicht zich, in het kader van een inspanningsverplichting, om toegang te verlenen tot de site en de aangeboden diensten in overeenstemming met de algemene voorwaarden, zorgvuldig en competent te handelen en alles in het werk te stellen, binnen redelijke grenzen, om elke storing die onder haar aandacht wordt gebracht te verhelpen.
ACCOR kan zich echter genoodzaakt zien de site tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, met name om technische onderhoudsredenen, zonder dat dit tot aansprakelijkheid leidt.
De Klant erkent en aanvaardt dat de aansprakelijkheid van ACCOR zich niet uitstrekt tot ongemakken of schade die voortvloeien uit het gebruik van het internetnetwerk, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
– de slechte verzending en/of ontvangst van gegevens en/of informatie via het internet;
– het uitvallen van ontvangstapparatuur of communicatielijnen;
– elke storing van het internetnetwerk die de goede werking van de Site en/of het reserveren van de Diensten verhindert.
De Site kan gebruikers doorverwijzen naar weblinks van andere websites die door derden worden gepubliceerd en beheerd, waarbij ACCOR elke aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en de daarop aangeboden diensten afwijst. In dit verband wordt uitdrukkelijk opgemerkt dat de partners verantwoordelijk zijn voor de promotie van de op hun eigen websites gepubliceerde aanbiedingen. De beslissing om websites van derden te raadplegen valt dus volledig onder de verantwoordelijkheid van de Klant.
ACCOR fungeert als tussenpersoon tussen elk van de vestigingen en de klant, hetgeen de klant erkent en uitdrukkelijk aanvaardt. Als zodanig heeft ACCOR een mandaat inzake onderhandelingen, opleiding en marketing van Accor-diensten in de vestigingen. Opgemerkt zij dat de inrichtingen worden geëxploiteerd door rechtspersonen die losstaan van ACCOR.
De klant erkent en gaat ermee akkoord dat in geval van een geschil en/of klacht met betrekking tot een verblijf in een etablissement of de reservering van een ACCOR-service, de klant zich uitsluitend wendt tot de exploitatiemaatschappij van de betreffende etablissement en dat de klant ACCOR of een bedrijf van de ACCOR-groep op geen enkele wijze aansprakelijk kan stellen voor gebreken die te wijten zijn aan de etablissement. Informatie over de instelling is beschikbaar (i) in de bevestigingsmail van de boeking en (ii) op het formulier van de Instelling op de Site.

Geen van de partijen kan jegens de andere partij aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van een geval van overmacht. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat een geval van overmacht de uitvoering van de wederzijdse verplichtingen van de partijen opschort en dat elke partij de daaruit voortvloeiende kosten draagt. De gebeurtenissen die als overmacht worden beschouwd, zijn die welke in de jurisprudentie van het Franse Hof van Cassatie algemeen worden erkend. Indien een geval van overmacht langer dan dertig (30) dagen na het ontstaan ervan duurt, kunnen deze Algemene Voorwaarden door elk van de Partijen worden beëindigd zonder dat een van hen schadevergoeding kan eisen.
In geval van overmacht, een buitengewone gebeurtenis of de onmogelijkheid om de Dienst uit te voeren en met name om de kamer van het etablissement ter beschikking van de Klant te stellen, kan het etablissement zich de mogelijkheid voorbehouden om de Klant geheel of gedeeltelijk onder te brengen in een etablissement van een gelijkwaardige categorie of een Dienst van dezelfde aard te verlenen, mits de Klant hiermee van tevoren instemt. De redelijke kosten in verband met de overplaatsing (extra kosten van kamers, vervoer en een telefoongesprek) tussen de twee inrichtingen komen ten laste van de betrokken inrichting overeenkomstig de bestaande standaardprocedure van de betrokken inrichting.

De Klantenservice staat tot uw beschikking om elke claim met betrekking tot een Dienst op de Site te behandelen.
U kunt ons bereiken op de Support area
Of u kunt ons schrijven op:
Klantenservice voor reserveringen
2 Rue de la Mare Neuve
91021 Evry – FRANKRIJK
Om de behandeling van klachten te vergemakkelijken, is het raadzaam om de klachten over het niet of slecht uitvoeren van de Diensten binnen acht (8) dagen na de datum van voltooiing van de Dienst schriftelijk aan de Klantendienst toe te zenden.
In zijn betrekkingen met de klantendienst verbindt de klant zich ertoe hoffelijk te blijven en geen denigrerende opmerkingen te maken, met name ten aanzien van ACCOR, de vestigingen, de entiteiten van haar groep of haar medewerkers of medewerkers, overeenkomstig de regels van gezond verstand en beleefdheid. ACCOR behoudt zich het recht voor alle passende maatregelen tegen de klant te nemen in geval van nadelig of laakbaar gedrag (met name ongelukkig, kwaadwillig of beledigend gedrag) ten opzichte van ACCOR, de vestigingen, entiteiten van haar groep of haar medewerkers of medewerkers.

Wanneer de Klant de Site gebruikt, met name bij het maken van een reservering, zal ACCOR. en de entiteiten van de ACCOR-groep verwerken persoonlijke gegevens zoals beschreven in het“Handvest bescherming persoonsgegevens“.
De gegevens die in het kader van de reservering van de klant worden verzameld, zijn dus bestemd voor ACCOR , haar entiteiten, haar partners, haar dienstverleners (met name de aanbieders van online betaaldiensten) en de vestigingen, voor de uitvoering van de reservering of het nemen van precontractuele maatregelen. Zodra de door de toepasselijke regelgeving geboden garanties zijn ingevoerd, kunnen de gegevens van de Klant vanuit Europa worden doorgegeven aan landen die vanuit het oogpunt van de Europese Unie geen gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming garanderen.
Ter beveiliging van de betalingstransacties verwerken de entiteiten van de ACCOR-groep met name persoonsgegevens om het frauderisico van elke transactie vast te stellen. In dat geval kunnen ACCOR en de inrichtingen een beroep doen op de dienstverlener voor groepsrisicopreventie van ACCOR om hun analyse te verfijnen. Afhankelijk van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek kan Accor Group veiligheidsmaatregelen treffen en de Klant met name verzoeken een ander reserveringskanaal of een alternatieve betaalwijze te gebruiken. Deze maatregelen hebben tot gevolg dat de uitvoering van de reservering wordt opgeschort of, indien het resultaat van de analyse de veiligheid van de bestelling niet garandeert, dat deze wordt geannuleerd. Frauduleus gebruik van een betaalmiddel dat leidt tot wanbetaling kan ertoe leiden dat de Klant wordt opgenomen in het incidentendossier van ACCORgroup, wat ACCORgroup ertoe kan brengen toekomstige betalingen te blokkeren of aanvullende controles uit te voeren.
De Klant kan te allen tijde zijn rechten uitoefenen op grond van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Alle daartoe vereiste informatie staat in het“Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens“.

De invoer van de vereiste bankgegevens en de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden langs elektronische weg vormen een elektronisch contract tussen de Partijen dat het bewijs vormt van de reservering van de Dienst en de betaling van de verschuldigde bedragen bij de uitvoering van deze reservering.
De Algemene Voorwaarden en de toepasselijke Bijzondere Voorwaarden vormen het geheel van de verplichtingen van de Partijen. Geen enkele andere door de Klant meegedeelde voorwaarde mag hierin worden opgenomen.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden, zijn voor de betrokken verplichting alleen de Bijzondere Voorwaarden van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen enerzijds de algemene voorwaarden, van welke aard ook, van een Partner en anderzijds deze Algemene Voorwaarden, zijn op de desbetreffende verbintenis alleen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden geacht of als zodanig worden verklaard krachtens een wet, voorschrift of ingevolge een in kracht van gewijsde gegane uitspraak van een bevoegde rechter, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
De authentieke taal is Frans. Indien de Algemene Voorwaarden in een vreemde taal zijn vertaald, heeft de Franse taal voorrang op elke andere vertaling in geval van geschil, geschil, interpretatiemoeilijkheden of bij de uitvoering van deze voorwaarden en, meer in het algemeen, met betrekking tot de betrekkingen tussen de Partijen.
De Klant erkent en stemt ermee in dat ACCOR deze algemene voorwaarden en alle daaraan verbonden rechten en plichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant aan een derde kan overdragen. De Klant stemt ermee in dat deze overdracht ACCOR ontslaat van toekomstige akten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ACCOR kan de klant de algemene voorwaarden en de daarmee samenhangende rechten en verplichtingen niet aan derden overdragen.

De Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Franse recht, zonder afbreuk te doen aan de dwingende beschermende bepalingen die van toepassing kunnen zijn in het land waar de consument woont.
Accor stelt de Klant hierbij in kennis van de mogelijkheid om in geval van een geschil over deze Algemene Voorwaarden een beroep te doen op een procedure van conventionele bemiddeling of een andere alternatieve vorm van geschillenbeslechting binnen de voorwaarden van Titel I van Boek VI van het consumentenwetboek.
Nadat de Klant zich tot de Klantendienst of de vestiging heeft gewend om te proberen het geschil in der minne te schikken en in geval van een negatief antwoord of het uitblijven van een antwoord binnen zestig (60) dagen na de verwijzing, kan de Klant zich wenden tot de bemiddelaar voor toerisme en reizen – BP 80303 – 75823 Parijs Cedex 17 voor de hotels van de dochterondernemingen en beheerde hotels van de ACCOR-groep en voor de franchisehotels van ACCOR die hebben besloten een beroep te doen op de bemiddelaar voor toerisme en reizen.
– De verwijzingsprocedure en contactgegevens van de bemiddelaar zijn beschikbaar via de volgende link: https://all.accor.com/gb/support/reservations/you-stayed/faq/i-want-to-contact-a-mediator-after-a-dispute-during-my-stay-unsolved-amicably.shtml op het tabblad Reserveren in de rubriek Hulp en ondersteuning, of op de website www.mtv.travel.
– De verwijzing naar de bemiddelaar kan plaatsvinden binnen twaalf (12) maanden na de eerste klacht.
– Het verwijzingsformulier van de bemiddelaar is toegankelijk via de volgende link: https://cloud7.eudonet.com/Specif/EUDO_03874/FormulaireDossierLitiges/home.aspx.
In geval van een geschil bij een in Portugal gevestigde vestiging dat niet door de betrokken vestiging of door de Klantendienst kon worden opgelost, wordt de Klant verzocht een klacht in te dienen op het daartoe bestemde klachtenplatform, dat beschikbaar is op de presentatiepagina van de betrokken vestiging. Het platform is toegankelijk via de volgende link: www.livroreclamacoes.pt.
ACCOR wijst de Klant tevens op het bestaan van een Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting (“ODR”) waartoe de Klant zich kan wenden. De Klant kan er toegang toe krijgen via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Book your stay

CHECK-IN
CHECK-OUT
ROOMS
ROOM 1
ADULTS
CHILDREN
AGE OF FIRST CHILD
AGE OF SECOND CHILD
AGE OF THIRD CHILD
ROOM 2
ADULTS
CHILDREN
AGE OF FIRST CHILD
AGE OF SECOND CHILD
AGE OF THIRD CHILD
ROOM 3
ADULTS
CHILDREN
AGE OF FIRST CHILD
AGE OF SECOND CHILD
AGE OF THIRD CHILD