VISPĀRĒJIE PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

ACCOR ir akciju sabiedrība, kas reģistrēta Nantēras Tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā ar numuru 602 036 444, kuras juridiskā adrese ir 82 Rue Henri Farman CS20077 – 92445 Issy-les-Moulineaux – Francija un kuras Kopienas PVN maksātāja numurs ir FR 93 602 036 444 (turpmāk tekstā – “ACCOR”).

ACCOR ir reģistrēts ceļojumu aģentu un citu uzturēšanās operatoru reģistrā ar numuru IM091100035, kura galvotājs ir: WHITE ROCK INSURANCE (Europe) PCC Limited Vision Exchange Building – Triq it-Territorjals, Zone 1, Central Business District – Birkirkara CBD1070 – MALTA un kura apdrošinātājs ir: CHUBB – 31 place des Corolles – 92400 Courbevoie – Francija.

ACCOR pārvalda tīmekļa vietni https://all.accor.com (pieejama arī mobilajā versijā), kas ir viesnīcu rezervēšanas un citu papildu pakalpojumu tīmekļa vietne (turpmāk tekstā – “Vietne”).

Sazinieties ar mums: kontaktinformācija ; tālrunis: +33 (0)1 45 38 86 00.

Šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā – “Vispārīgie noteikumi un nosacījumi”) ir paredzēti, lai definētu noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar kuriem ACCOR ļauj saviem klientiem (turpmāk tekstā – “Klients(-i)”) izmantot visus šajā vietnē pieejamos pakalpojumus, jo īpaši rezervēšanas pakalpojumus, kas ir sīkāk aprakstīti turpmāk (turpmāk kopā – “Pakalpojumi”).
Pirms rezervēt jebkuru Pakalpojumu Vietnē, Klients paziņo. (i) ka minētais klients rīkojas saviem personīgajiem mērķiem, kas nav daļa no minētā klienta komercdarbības, rūpnieciskās, amatnieciskās, neatkarīgās vai lauksaimnieciskās darbības, un (ii) Klientam ir pilnīga tiesībspēja un rīcībspēja pieņemt šos spēkā esošos Vispārīgos noteikumus un nosacījumus.
Klients tiek aicināts rūpīgi izlasīt šos Vispārīgos noteikumus un nosacījumus, kuru iepriekšēja pieņemšana ir obligāta, lai rezervētu jebkuru Vietnē piedāvāto Pakalpojumu. Klientiem ieteicams saglabāt un izdrukāt šos Vispārīgos noteikumus un nosacījumus, izmantojot savas pārlūkprogrammas un datora standarta funkcijas.
ACCOR patur tiesības jebkurā laikā grozīt vai papildināt visus šos Vispārīgos noteikumus un nosacījumus vai to daļu. Šādā gadījumā jaunā Vispārīgo noteikumu un nosacījumu versija būs pieejama Vietnē ar spēkā stāšanās datumu. Klientiem ieteicams regulāri iepazīties ar Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, lai uzzinātu par jebkādām izmaiņām. Jebkurā gadījumā Klientam ir saistoša tikai tā Noteikumu un nosacījumu versija, kas ir spēkā brīdī, kad Klients rezervē savu Pakalpojumu.
Klients uzņemas ekskluzīvu atbildību par visu tehnisko līdzekļu apmaksu, kas nepieciešami, lai piekļūtu Vietnei.

2.1 ACCOR PAKALPOJUMI

ACCOR savā vietnē piedāvā (i) viesnīcu numuru vai cita veida naktsmītņu rezervēšanas pakalpojumus (“Izmitināšanas pakalpojumi“) (2.1.1.) un (ii) pakalpojumus, kas papildina šādus pakalpojumus (“Papildu pakalpojumi”) (2.1.2.).
Izmitināšanas pakalpojumi un Papildu pakalpojumi turpmāk tekstā kopā tiek saukti par“Accor pakalpojumiem”.

2.1.1 IZMITINĀŠANAS PAKALPOJUMI

Vietne ļauj rezervēt numurus viesnīcās vai cita veida naktsmītnēs, kas darbojas ar ACCOR zīmolu (turpmāk tekstā kopā sauktas“Iestādes“).
Piedāvāto naktsmītņu būtiskākie raksturlielumi, pieejamības datumi, cena, piedāvātās iespējas, maksāšanas nosacījumi un īpaši pārdošanas nosacījumi, kas piemērojami izvēlētajam tarifam (garantijas noteikumi, atcelšanas nosacījumi, reģistrēšanās laiks, dalības maksas nosacījumi u. c.), tiek norādīti rezervācijas procesā, kā aprakstīts 3. pantā turpmāk.
Šajā sakarā ir jāņem vērā, ka katrai Iestādei ir savi īpaši noteikumi un nosacījumi, kas attiecas uz izvēlēto tarifu, kas pieejami arī Vietnē (turpmāk tekstā –“īpašie nosacījumi”), un Klients tiek informēts par tiem pirms rezervācijas veikšanas Vietnē. Īpašajos noteikumos var sīkāk aprakstīt, piemēram, reģistrēšanās un izrakstīšanās laikus, garantiju politiku, atcelšanas periodu, Wi-Fi piekļuvi, īpašus nosacījumus, kas attiecas uz bērniem, kā arī to, vai dzīvnieki ir atļauti uz pavadas vai būrī naktsmītnes koplietošanas telpās (higiēnas apsvērumu dēļ dzīvnieki nekad nav atļauti ēdamzālēs).
Visbeidzot, saskaņā ar dažās valstīs spēkā esošajiem noteikumiem, ierodoties Uzņēmumā, Klientam var lūgt aizpildīt policijas veidlapu. Lai to izdarītu, klientam tiks lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos, vai viņam ir vai nav jāaizpilda policijas veidlapa.

2.1.2 PAPILDU PAKALPOJUMI

Vietnē var rezervēt arī papildu pakalpojumus, piemēram, brokastis, šampanieša pudeli ierodoties Klientam vai naktsmītnes pakalpojumu uzlabošanu.
Papildu pakalpojumi ietver arī ceļojumu pakalpojumus 2015. gada 25. novembra Direktīvas (ES) 2015/2302 par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem 3. panta 1. punkta izpratnē, kas kopā ar izmitināšanas pakalpojumiem var veidot vai nu “saistītu ceļojumu pabalstu”, vai “tūrisma pakalpojumu kopumu” saskaņā ar iepriekš minētajā direktīvā minētajiem kritērijiem. Šī informācija tiek paziņota klientam pirms šo pakalpojumu rezervēšanas īpašajos noteikumos, kas attiecas uz katru piedāvājumu.

2.2 PARTNERU PAKALPOJUMI

ACCOR noslēdz partnerības un izplatīšanas līgumus ar trešo personu (turpmāk tekstā –“Partneri“) tīmekļa vietnēm, lai Klients varētu meklēt, izvēlēties un rezervēt numurus dažādu zīmolu naktsmītnēs, ko ACCOR izplata Partnera tīmekļa vietnē (turpmāk tekstā –“Partneru pakalpojumi”).
Šiem Partneru pakalpojumiem piemērojamie pārdošanas noteikumi un nosacījumi ir pieejami Partnera tīmekļa vietnē.

Klients izvēlas jebkuru Vietnē vai tās Partneru sniegto Pakalpojumu, ievērojot šim nolūkam paredzēto procedūru.

3.1 ACCOR PAKALPOJUMU REZERVĒŠANA

Accor Pakalpojumu rezervācijas Klients veic Vietnē.
Rezervēšanas process atšķiras atkarībā no klienta ceļa un pieprasījuma; tas ietver šādus posmus:
– 1. posms: galamērķa, iestādes un attiecīgā gadījumā viena vai vairāku papildu pakalpojumu meklēšanas kritēriju ievadīšana;
– 2. posms: rezultāti un iestādes un, attiecīgā gadījumā, viena vai vairāku papildpakalpojumu izvēle;
– 3. posms: izvēlētā(-o) pakalpojuma(-u) informācija un raksturojums, jo īpaši, ja tas ir izmitināšanas pakalpojums: izmitināšanas pakalpojuma raksturojums (numura veids, numura lielums, televizors, minibārs u. c.), uzturēšanās ilgums, piedāvātās iespējas (piemēram, brokastis, Wi-Fi piekļuve u. c.), kopējā rezervācijas cena, tostarp informācija par piemērojamiem nodokļiem, juridiskās informācijas veidlapa, ja tas ir saistīts ceļojuma pakalpojums vai ceļojuma pakete, un visi piemērojamie īpašie nosacījumi (garantijas noteikumi, atcelšanas politika, reģistrēšanās laiks u. c.);
– 4. solis: pakalpojuma rezervācijas kopsavilkums ar:
(i) paziņojums par galvenajām iezīmēm (uzturēšanās ilgums, izmitināšanas pakalpojuma un/vai papildu pakalpojuma(-u) iezīmes, summa, ieskaitot piemērojamos nodokļus) un,
(ii) Klienta kontaktinformācijas norādīšana: vai nu identificējoties ar esošā konta palīdzību, vai aizpildot visus obligātos laukus (apzīmēti ar zvaigznīti) ar iespēju saglabāt šo informāciju, izveidojot dalības kontu Vietnē vai dalību ACCOR piedāvātajā lojalitātes programmā;
– 5. solis: Klients pabeidz Pakalpojuma rezervāciju, izmantojot:
(i) norādi par viņa/viņas maksājumu informāciju, vai nu daļējas vai pilnīgas priekšapmaksas gadījumā par rezervāciju pirms uzturēšanās, vai arī gadījumā, ja tiek pieprasīta rezervācijas garantija par Izmitināšanas pakalpojumu, un:
(ii) Vispārīgo noteikumu un nosacījumu un Īpašo noteikumu, kas attiecas uz rezervāciju, pārskatīšanu un pieņemšanu pirms apstiprināšanas no Klienta puses;
– 6. posms: ACCOR un attiecīgā iestāde apstiprina pakalpojuma(-u) rezervāciju;
– 7. posms: Klientam tiek nosūtīts e-pasta vēstule, kas apstiprina pakalpojuma(-u) rezervāciju, kurā ir apkopots rezervētais(-ie) pakalpojums(-i), cena(-as), Klienta pieņemtie īpašie nosacījumi, rezervācijas veikšanas datums, informācija par pēcpārdošanas pakalpojumiem un piekļuve Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī iestādes adrese, kurā Klients var iesniegt sūdzības.
Visi rezervējumi tiek uzskatīti par izdarītiem, tiklīdz klients noklikšķina uz lapas “pabeigt rezervējumu”. (i) priekšapmaksas rezervācijas gadījumā – uz pogas “Maksāt” vai (ii) ja par rezervāciju jāmaksā Iestādē, nospiežot pogu “Apstiprināt”.
Klients var rezervēt Accor pakalpojumus vienas vai vairāku papildu personu vārdā, bet ne vairāk kā 7 (septiņu) numuru apmērā. Pārsniedzot šo skaitu, uz klienta veikto rezervāciju attiecas grupām piemērojamie nosacījumi, kas pieejami tīmekļa vietnē www.meetings.accor.com. Lai rezervētu vietu biznesa grupām, sanāksmēm, semināriem u. c., apmeklējiet tīmekļa vietnes www.all.accor.com sadaļu “Profesionāli risinājumi”.

3.2 PARTNERU PAKALPOJUMU REZERVĒŠANA

Rezervācijas, ko Klients veic, izmantojot Partneru pakalpojumus, tiek veiktas, izmantojot katra Partnera tīmekļa vietni un mobilos pakalpojumus.
Rezervācija tiek veikta tieši starp Klientu un Partneriem, ievērojot Partneru tīmekļa vietnē un mobilajos pakalpojumos norādītos soļus.

4.1 CENA

Cenas, kas saistītas ar Pakalpojumu rezervāciju, tiek norādītas pirms, rezervācijas laikā un pēc rezervācijas.
Izmitināšanas pakalpojumiem norādītās cenas ir par numuru izvēlētajam personu skaitam un datumam.
Apstiprinot Pakalpojuma rezervāciju, kopējā cena Klientam tiek norādīta summa ar iekļautiem nodokļiem Uzņēmuma uzņēmējdarbības valūtā (kas dažos gadījumos var atšķirties no Uzņēmuma vietējās valūtas), un tā ir spēkā tikai Vietnē norādītajā periodā.
Ja rezervētā Pakalpojuma kopējā cena tiek samaksāta Uzņēmumā citā valūtā, nevis tajā, kas apstiprināta rezervācijā, par valūtas maiņas izmaksām ir atbildīgs Klients. Ņemiet vērā, ka gadījumā, ja vietnē ir norādīta rezervācijā apstiprinātās valūtas konvertācija citā valūtā, tā ir norādīta tikai informatīvos nolūkos un nav līgumiska, jo īpaši ņemot vērā iespējamās valūtas maiņas kursu izmaiņas laikā no rezervācijas datuma līdz uzturēšanās datumam Objektā.
Ja vien vietnē nav norādīts citādi, pakalpojuma cenā nav iekļautas iespējas (piemēram, brokastis, puspansija, pilnpansija u. c.), kas netiek piedāvātas pakalpojuma rezervācijas laikā.
Tūristu nodeva, kas uzrādīta pakalpojuma rezervēšanas laikā, ir jāmaksā tieši uz vietas Uzņēmumā, izņemot gadījumus, kad ir veikta priekšapmaksa tiešsaistē pirms uzturēšanās, kad šī summa var tikt iekļauta pakalpojumā.
Cenās ir ņemts vērā rezervācijas dienā spēkā esošais PVN, un jebkādas izmaiņas piemērojamajā PVN likmē tiks automātiski atspoguļotas rēķina izrakstīšanas dienā norādītajā cenā.
Jebkuras izmaiņas vai jaunu juridisku vai reglamentējošu maksu ieviešana, ko noteikušas kompetentās iestādes, automātiski atspoguļosies rēķina izrakstīšanas dienā norādītajā cenā.
Visbeidzot, daži reklāmas piedāvājumi ir pieejami tikai Vietnē un tiek pārdoti tikai internetā, un nekādā gadījumā nav pieejami Uzņēmuma reģistratūrā.

4.2 LABĀKĀS CENAS GARANTIJA

Ja Klients 24 stundu laikā pēc rezervācijas veikšanas Vietnē un ne vēlāk kā 48 stundas pirms plānotās ierašanās dienas Objektā atrod zemāku cenu citur, ACCOR un/vai Objekts(-i) apņemas saskaņot zemāko cenu un piedāvāt atlaidi šādos apmēros. (i) 10 % Fairmont, Raffles un Swissôtel un (ii) 25% pārējiem atbilstīgajiem zīmoliem. Nosacījumi, ar kādiem var saņemt šo piedāvājumu, un procedūra, kas jāievēro, lai to izmantotu, ir aprakstīti “Labākās cenas garantijas” vispārīgajos noteikumos.

4.3 MAKSĀJUMS

Klients sniedz savu maksājumu informāciju (i) veikt priekšapmaksu par rezervāciju pirms uzturēšanās, (ii) kā rezervācijas garantiju, vai (iii) tiešsaistes izrakstīšanās procedūras rezultātā, kas piedāvāta kā daļa no sagaidīšanas pakalpojuma, kā aprakstīts 4.3. punktā turpmāk, norādot tieši šim nolūkam paredzētajā vietā (droša ievadīšana ar SSL šifrēšanu), ja tā ir kredītkarte: kredītkartes numuru bez atstarpēm starp cipariem, tās derīguma datumu (jāatzīmē, ka izmantotajai bankas kartei jābūt derīgai uzturēšanās laikā) un drošības kodu kā daļu no priekšapmaksas tālāk minētajās maksājumu platformās.
ACCOR ir izvēlējies OGONE/Ingenico Payment Services (t.i., maksājumu pakalpojumu sniedzēju)/CyberSource/Adyen/Stripe/Banque Casino/Silkpay/ShareGroop/AsiaPay/First Data, lai nodrošinātu tiešsaistes maksājumus ar bankas karti. Šie partneri pārbauda Klienta kredītkartes derīgumu, un to var atteikt vairāku iemeslu dēļ: karte ir nozagta vai bloķēta, sasniegts limits, ievades kļūda utt. Jebkuras problēmas gadījumā Klientam būs jāvēršas savā bankā un Iestādē vai jebkurā citā struktūrvienībā, lai apstiprinātu savu Pakalpojuma rezervāciju un maksājuma veidu.
Tiešsaistes maksājumu metodes (kartes, maki utt.), kas ir pieejamas un minētas Vietnes maksājumu lapā, var būt Visa un Mastercard, American Express, JCC, Diners, China UnionPay, Post Finance, ELO, Bancontact, Sofort, iDeal, Przelewy24, PayPal, Alipay, WeChat, ShareGroop un Banque Casino kartes. Šis saraksts var tikt mainīts.
Maksājuma gadījumā Uzņēmumam vai jebkurai citai struktūrai, katrs Uzņēmums vai jebkura cita struktūra var pieņemt dažādus maksāšanas līdzekļus, taču Klientam Uzņēmumā jāuzrāda kredītkarte, ko tas izmantoja, lai garantētu rezervāciju vai veiktu priekšapmaksu. Iestāde var arī lūgt Klientam uzrādīt personu apliecinošu dokumentu kredītkaršu krāpšanas novēršanas nolūkos.
Ja Klients nav veicis priekšapmaksu par savu uzturēšanos tiešsaistē, Iestāde, ierodoties Klientam, var lūgt, lai Klients iemaksā depozītu vai pilnvarojumu debetēt kredītkarti, lai garantētu, ka tiks samaksātas summas, kas atbilst uz vietas izmantotajiem pakalpojumiem.
Lojalitātes programmas ACCOR dalībnieki var izmantot savus punktus, lai rezervētu visu vai daļu no atbilstīga Accor pakalpojuma Vietnē saskaņā ar lojalitātes programmā aprakstītajiem nosacījumiem.
Ja Klients neierodas pirmajā Izmitināšanas pakalpojuma rezervācijas dienā (“neierašanās”), Klienta rezervācija tiek pilnībā anulēta. Klients tiek informēts, ka šādā gadījumā Iestāde izliks viņa istabas pārdošanā un, ja rezervācija nav atsaucama / nav apmaināma / nav atmaksājama, Klientam nav tiesību saņemt nekādu atlīdzību vai kompensāciju. Ja rezervējums ir garantēts ar kredītkarti vai tam ir veikta bankas iepriekšēja autorizācija, naktsmītne no klienta iekasēs maksu par pirmo nakti no kredītkartes, kas ir sniegta kā rezervējuma garantija, un visas rezervējuma papildu naktis tiks atceltas bez maksas, ja vien īpašajos noteikumos nav norādīts citādi.
Priekšapmaksas brīdī summa, kas tiek debetēta, rezervējot Pakalpojumu, ietver rezervēšanas brīdī norādīto kopējo summu (ieskaitot visus piemērojamos nodokļus) un, ja piemērojams, Klienta izvēlēto iespēju cenu, kā aprakstīts 4.1. pantā iepriekš.
Rēķins tiks nosūtīts elektroniskā formātā uz e-pasta adresi, ko Klients norādījis rezervācijas brīdī; ja Klients vēlas saņemt rēķinu papīra formātā, viņam/viņai tas skaidri jāpieprasa no attiecīgās iestādes.

4.4 SAGAIDĪŠANAS PAKALPOJUMS (REĢISTRĒŠANĀS UN IZRAKSTĪŠANĀS TIEŠSAISTĒ)

Lai izmantotu sagaidīšanas pakalpojumu, Klientam ir pilnībā jāievēro šā panta noteikumi.
Lai atvieglotu un paātrinātu Klienta ierašanos un/vai izbraukšanu no Objekta, ACCOR ir izveidojis sagaidīšanas pakalpojumu, kas ir procedūra, lai digitalizētu reģistrēšanās un/vai izrakstīšanās procesu pirms uzturēšanās, ar nosacījumu, ka Klienta rezervējums atbilst šim pakalpojumam.
Klients 2 dienu laikā pēc pieprasījuma saņem atbildi no Iestādes par iespēju izmantot šo pakalpojumu.
Dažos gadījumos reģistrēšanos tiešsaistē var veikt tikai tad, ja tiešsaistē tiek veikta arī izrakstīšanās. Šādā gadījumā Klients var brīvi atteikties no izrakstīšanās tiešsaistē (saukta arī par “ātro izrakstīšanos”), kas atceļ tiešsaistē veikto reģistrēšanās pieprasījumu un, vispārīgāk, arī sagaidīšanas pakalpojumu.
Gadījumā, ja izrakstīšanās tiešsaistē nav obligāta, Klients var reģistrēties tiešsaistē un izrakstīties Uzņēmumā.
Tiešsaistes izrakstīšanās rezultātā no Klienta bankas tiek saņemts autorizācijas pieprasījums (saukts arī par “iepriekšēju autorizāciju”). Šī procedūra ietver uzturēšanās izmaksu aplēses garantiju un dod atļauju veikt maksājumu Iestādei, pamatojoties uz Klienta faktiskajiem izdevumiem, nepārsniedzot atļauto summu. Pēc Klienta izbraukšanas uzturēšanās beigās no Uzņēmuma debetēs tikai faktisko rēķina summu, neprasot Klienta fizisku klātbūtni vai jaunu apstiprinājumu no minētā Klienta.
Autorizācijas pieprasījuma summa ietver rezervācijas summu (vai atlikušo summu, kas jāsamaksā daļējas priekšapmaksas gadījumā, veicot rezervāciju) un vienreizēju maksājumu, lai segtu jebkādu klienta patēriņu uz vietas vai izdevumus (brokastis, ja tās nav iekļautas cenā, restorāna, bāra, tūrisma nodoklis, ja nepieciešams, utt.). Šo summu nosaka naktsmītne atkarībā no cilvēku skaita un rezervēto nakšu skaita.
Piemēram: 2 naktis par 130 eiro + 40 eiro par papildu pakalpojumiem = 300 eiro atļaujas pieprasījums.
Autorizācijas pieprasījums nav tūlītējs debets, bet atbilst rezervēm turpmākajiem maksājumiem, ko autorizējusi Klienta banka un kas uz laiku samazina izmantotās bankas kartes limitu, lai garantētu turpmāko debeta maksājumu iespēju. Tomēr dažos gadījumos autorizācijas pieprasījums var parādīties kā nepabeigts debets bankas kontā, kas saistīts ar izmantoto karti.
Kad autorizācijas pieprasījums ir aktivizēts un apstiprināts bankā, uzturēšanās beigās Iestāde nosūta debeta pieprasījumu Klienta bankai, kas atbilst rēķina summai:
– ja Rēķins ir mazāks par autorizācijas pieprasījumā norādīto summu, faktiskais debets no kartes būs vienāds ar summu, kas Klientam faktiski pienākas. Pēc tam kartes limits tiks koriģēts (atbrīvots) no Klienta konta, ņemot vērā šo starpību (laika periodā, kas atšķiras atkarībā no bankas);
Piemēram: EUR, galīgais rēķins 260 EUR = 260 EUR debets un atļaujas pieprasījuma anulēšana par atlikušajiem 40 EUR.
– ja rēķina summa ir lielāka par atļaujas pieprasījuma summu, tad iestāde to izmantos pilnībā. Pēc tam no tās pašas kartes tiks debetēta atlikusī izdevumu summa. Tātad no Klienta konta tiek veikti divi debetēšanas darījumi. Viena ir atļaujas pieprasījuma summa, bet otra ir papildu maksa. Tomēr Klientam ieteicams atgriezties reģistratūrā, lai samaksātu autorizācijas pieprasījuma summu vai samaksātu uz vietas.
Piemēram: EUR, galīgais rēķins 320 EUR = 300 EUR debets + 20 EUR debets.
Dažas iestādes rēķinam var izmantot citu valūtu, kas atšķiras no valūtas, kas izmantota atļaujas pieprasījumā. Šādā gadījumā faktiski debetētā summa var atšķirties no atļaujas pieprasījuma summas, ņemot vērā iespējamo valūtas maiņas kursa starpību starp atļaujas pieprasījuma datumu un rēķina datumu.
Retos gadījumos autorizācijas pieprasījuma rezultātā Klienta banka var debetēt naudu vēl pirms faktiskā debetēšana stājas spēkā. Šādā gadījumā no kartes netiks norakstīta divreiz. Atlikumu, ja tas Klientam pienākas, banka automātiski pārkreditēs Klientam.
Ja Klients pēc Iestādes ieteikuma vēlas veikt priekšapmaksu par visu uzturēšanos ierodoties, papildu izdevumus, kas radušies Iestādē, nevar pievienot numura kontam, un tie tiks apmaksāti tieši viesnīcai patēriņa brīdī.
Ja rezervācija tiek atcelta pēc autorizācijas pieprasījuma veikšanas, kartes turētāja bankai automātiski tiek nosūtīts pieprasījums atcelt autorizācijas pieprasījumu. Retos gadījumos atcelšana var tikt uzskatīta par atmaksu.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka priekšautorizētās summas (vai atmaksa) parasti notiek divdesmit četras (24) līdz četrdesmit astoņas (48) stundas, bet atkarībā no kartes turētāja bankas tas var ilgt līdz septiņām (7) darba dienām vai ilgāk.
Lai aktivizētu autorizācijas pieprasījumu, Klients tiek aicināts sniegt savu kredītkartes informāciju kā daļu no Pakalpojuma abonēšanas. Klients tiek iepriekš informēts par autorizācijas pieprasījuma iezīmēm, un autorizācijas pieprasījums tiek veikts tikai ar Klienta piekrišanu. Kredītkartes informāciju glabā tikai ACCOR maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kas ir daļa no stingras bankas informācijas drošības politikas.
Ja Klients ir sniedzis kredītkartes informāciju kā daļu no garantētas rezervācijas:
– Klients tiek aicināts izmantot to pašu karti, lai veiktu savu autorizācijas pieprasījumu, un šādā gadījumā Klients vienkārši dod savu piekrišanu operācijai un ievada savu drošības kodu.
– Klients var brīvi izvēlēties citu bankas karti autorizācijas pieprasījumam, un šādā gadījumā Klients tiek aicināts atkārtoti ievadīt jaunās izvēlētās kartes informāciju.
Ja Klients neveic garantētu rezervāciju, bet veic autorizācijas pieprasījumu, kas tiek apstiprināts, tad šī rezervācija pēc savas būtības kļūst par rezervāciju, ko garantē autorizācijas pieprasījumā izmantotā karte.
Ja banka atsaka autorizācijas pieprasījumu vai rodas tehnisks pārtraukums, kas neļauj veikt autorizācijas pieprasījumu, rezervācija paliek sākotnējā stāvoklī (rezervācija, ko garantē rezervācijas brīdī izvēlētā karte, vai negarantēta rezervācija).
Ja Klienta banka izmanto “3D Secure” drošības sistēmu, banka var nosūtīt Klientam SMS īsziņu, informējot par debetēšanu no Klienta konta. Tas nekādā gadījumā nebūs tūlītējs debets.

Attiecībā uz izmitināšanas pakalpojumiem (istabu rezervēšana naktsmītnē vai cita veida naktsmītnēs) tiek norādīts, ka klientam nav tiesību atteikties no līguma, kas paredzētas Patērētāju kodeksa L. 221-18. pantā, saskaņā ar Patērētāju kodeksa L. 221-28. panta 12. punktu, kas izslēdz šīs tiesības attiecībā uz līgumiem par izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu noteiktā datumā vai periodā.
Katram Pakalpojuma rezervējumam Īpašajos noteikumos ir norādīti nosacījumi rezervējuma atcelšanai un/vai grozīšanai.
Rezervācijas ar priekšapmaksu netiek mainītas un/vai atceltas. Depozīts (avansā samaksātā nauda) netiks atmaksāts. Tas ir norādīts īpašajos nosacījumos.
Ja īpašie nosacījumi to atļauj:
– Pakalpojuma rezervācijas atcelšanu var veikt tieši Vietnē sadaļā “Konsultēties vai atcelt rezervāciju”;
– Pakalpojuma rezervācijas izmaiņas var veikt tieši ar Iestādi, kuras kontaktinformācija, tostarp tālruņa numurs, ir norādīta rezervācijas apstiprinājuma e-pastā.
Ja Klients pārtrauc Pakalpojuma sniegšanu, tiek iekasēta visa nolīgtā cena. Atmaksa netiks piešķirta, ja rezervējums ir veikts ar priekšapmaksu pirms uzturēšanās.
Izmitināšanas pakalpojuma gadījumā, ja vien Īpašajos noteikumos nav skaidri noteikts citādi, klientam ir jāatstāj naktsmītnes numurs pirms naktsmītnes norādītā laika, parasti līdz plkst. 12.00 pēdējā rezervācijas dienā. Pretējā gadījumā Klientam tiks piemērota maksa par papildu nakti.

Klients ir vienpersoniski atbildīgs par savu izvēli attiecībā uz Vietnē pieejamajiem Pakalpojumiem un to piemērotību savām vajadzībām, tāpēc ACCOR nevar tikt saukta pie atbildības šajā sakarā.
Klients ir arī pilnībā atbildīgs par informāciju, kas sniegta, izveidojot savu kontu un/vai rezervējot Pakalpojumu. ACCOR neuzņemas atbildību par jebkādu kļūdainu vai krāpniecisku informāciju, ko sniedzis Klients. Turklāt tikai Klients ir atbildīgs par sava konta izmantošanu un jebkuru rezervāciju, kas veikta gan Klienta vārdā, gan trešo personu, tostarp nepilngadīgo personu, vārdā, izņemot gadījumus, kad tiek pierādīta krāpnieciska izmantošana, kas nav notikusi Klienta vainas vai nolaidības dēļ. Šajā sakarā Klientam nekavējoties jāinformē ACCOR par jebkuru hakeru uzlaušanu vai krāpniecisku savas e-pasta adreses izmantošanu, sazinoties ar ACCOR klientu apkalpošanas nodaļu, kuras kontaktinformācija ir norādīta 9. pantā.
Klients apņemas izmantot Vietni un tajā piedāvātos Pakalpojumus saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem un šiem Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja Klients pārkāpj šajos Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos noteiktās saistības, Klients ir atbildīgs par ACCOR vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem. Šajā sakarā Klients apņemas garantēt ACCOR pret jebkādām prasībām, prasībām vai jebkāda veida regresa prasībām, kas var rasties, un atlīdzināt jebkādus zaudējumus, nodevas vai ar tām saistītās kompensācijas.
Klients jo īpaši apņemas veikt galīgo Pakalpojuma rezervāciju, samaksāt tā cenu un ievērot ar to saistītos Īpašos noteikumus. Patiesībā:
– Jebkurš rezervējums vai maksājums, kas ir neregulārs, neefektīvs, nepilnīgs vai krāpniecisks Klienta vainas dēļ, nozīmē Pakalpojuma rezervējuma atcelšanu uz Klienta rēķina, neskarot jebkuru prasību, ko ACCOR var celt pret šādu Klientu;
– Klients nedrīkst uzaicināt uz Uzņēmumu nevienu personu, kuras uzvedība var traucēt Uzņēmumu un/vai citu Klientu uzturēšanos tajā.
– Klients nedrīkst ienest Uzņēmumā (koplietošanas telpās un/vai guļamistabās) dzērienus vai ēdienus no ārējiem avotiem, ja vien tas nav iepriekš skaidri atļauts attiecīgajā Uzņēmumā;
– Klients nedrīkst smēķēt sabiedriskās telpās un drīkst smēķēt guļamistabās tikai tad, ja tās ir klasificētas kā smēķēšanas telpas un iepriekš rezervētas kā šādas telpas. Dažos naktsmītnēs ir 100% nesmēķētāju zona, kas nozīmē, ka smēķēt aizliegts arī guļamistabās.
– Klients netraucē un netraucē Iestādes darbību, tostarp tās personāla darbību, neapdraud Iestādes vai tajā esošo personu drošību.
– Plašākā nozīmē, jebkura uzvedība, kas ir pretrunā ar labiem tikumiem un sabiedrisko kārtību Iestādē, kā arī jebkurš Iestādes iekšējās kārtības noteikumu pārkāpums būs par iemeslu tam, ka Iestādes direktors un/vai jebkurš cits pakalpojuma sniedzējs lūgs Klientu atstāt Iestādes telpas bez jebkādas kompensācijas un/vai naudas atmaksas, ja maksājums jau ir veikts. Gadījumā, ja maksājums vēl nav veikts, Klientam ir jāsamaksā patērēto Pakalpojumu cena pirms izbraukšanas no telpām;
– Nepilngadīgajam jābūt pieaugušā pavadībā, un viņam jābūt personu apliecinošam dokumentam; pieaugušais var būt jebkura persona ar vecāku piekrišanu (Iestāde var pieprasīt pierādījumu par vecāku piekrišanu).
– Klients apņemas arī nodrošināt, ka Iestādes pieejamie datoru resursi (tostarp Wi-Fi tīkls) nekādā veidā netiek izmantoti, lai reproducētu, attēlotu, padarītu pieejamus vai publiski paziņotu darbus vai objektus, kas aizsargāti ar autortiesībām vai blakustiesībām, piemēram, tekstu, attēlus, fotogrāfijas, muzikālus darbus, audiovizuālus darbus, programmatūru un videospēles, bez Intelektuālā īpašuma kodeksa I un II grāmatā paredzēto tiesību īpašnieku atļaujas, ja šāda atļauja ir nepieciešama. Klientam ir arī jāievēro Iestādes interneta piekļuves pakalpojumu sniedzēja drošības politika, tostarp drošības pasākumu pamatnostādnes, kas ieviestas, lai novērstu resursu nelikumīgu izmantošanu, un jāatturas no jebkādām darbībām, kas mazina šādu pasākumu efektivitāti.
Klients ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, ko viņš un/vai viņa viesi nodarījuši Uzņēmumā, un sedz visas izmaksas, kas radušās šādu zaudējumu un/vai iepriekš minēto noteikumu neievērošanas dēļ. ACCOR patur tiesības nepieciešamības gadījumā iejaukties un veikt jebkādas atbilstošas darbības pret Klientu.

ACCOR apņemas atbilstoši līdzekļiem nodrošināt piekļuvi Vietnei un piedāvātajiem Pakalpojumiem saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, rīkoties ar rūpību un kompetenci, kā arī saprātīgā apmērā darīt visu iespējamo, lai novērstu jebkādus darbības traucējumus, par kuriem tā ir informēta.
Tomēr ACCOR var būt spiesta uz laiku apturēt Vietnes darbību bez iepriekšēja brīdinājuma, jo īpaši tehnisku iemeslu dēļ, kas saistīti ar uzturēšanu, neuzņemoties par to nekādu atbildību.
Klients atzīst un piekrīt, ka ACCOR atbildība neattiecas uz neērtībām vai kaitējumu, kas rodas, izmantojot interneta tīklu, tostarp, bet ne tikai:
– jebkādu datu un/vai informācijas sliktu pārraidi un/vai saņemšanu internetā;
– jebkuru uztveršanas iekārtu vai sakaru līniju darbības traucējumi;
– jebkādi interneta tīkla darbības traucējumi, kas neļauj Vietnei pienācīgi darboties un/vai rezervēt Pakalpojumus.
Vietne var novirzīt lietotājus uz citu tīmekļa vietņu saitēm, kuras publicē un pārvalda trešās personas, un ACCOR neuzņemas nekādu atbildību par šādu vietņu saturu un tajās piedāvātajiem pakalpojumiem. Šajā sakarā īpaši jāatzīmē, ka partneri ir atbildīgi par savās tīmekļa vietnēs publicēto piedāvājumu popularizēšanu. Tāpēc par lēmumu izmantot trešo personu tīmekļa vietnes pilnībā atbild Klients.
ACCOR darbojas kā starpnieks starp katru Uzņēmumu un Klientu, ko Klients atzīst un skaidri akceptē. Tādējādi ACCOR ir pilnvarota risināt sarunas par Accor pakalpojumu sniegšanu, apmācību un tirdzniecību Uzņēmumos. Jāatzīmē, ka uzņēmumus vada juridiskas personas, kas nav ACCOR.
Klients apzinās un piekrīt, ka tiesvedības un/vai sūdzības gadījumā saistībā ar uzturēšanos kādā Uzņēmumā vai ACCOR Pakalpojuma rezervāciju Klients apņemas sazināties tikai ar attiecīgā Uzņēmuma apkalpojošo uzņēmumu un ka šajā sakarā Klients nekādā veidā nevar prasīt ACCOR vai ACCOR grupas uzņēmuma atbildību par Uzņēmuma trūkumiem. Informācija par iestādi ir pieejama (i) rezervācijas apstiprinājuma e-pastā un (ii) Uzņēmuma veidlapā Vietnē.

Neviena no Pusēm nevar tikt saukta pie atbildības pret otru Pusi, ja tās saistības netiek izpildītas nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ir skaidri noteikts, ka nepārvaramas varas apstākļi aptur Pušu savstarpējo saistību izpildi un ka katra Puse sedz no tiem izrietošās izmaksas. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti tādi notikumi, kas ir vispāratzīti Francijas Kasācijas tiesas judikatūrā. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā trīsdesmit (30) dienas pēc to iestāšanās, šos Vispārējos noteikumus un nosacījumus var izbeigt jebkura no Pusēm, nevienai no tām nepieprasot zaudējumu atlīdzību.
Nepārvaramas varas apstākļu, ārkārtēja notikuma vai neiespējamības gadījumā sniegt Pakalpojumu un jo īpaši padarīt Klientam pieejamu Iestādes istabu, Iestāde var paturēt iespēju pilnībā vai daļēji nodrošināt Klientam naktsmītni līdzvērtīgas kategorijas Iestādē vai sniegt tāda paša veida Pakalpojumu, ja Klients tam iepriekš piekrīt. Saprātīgus izdevumus, kas saistīti ar pārvietošanu (papildu izmaksas par telpām, transportu un telefona zvanu) starp divām iestādēm, sedz attiecīgā iestāde saskaņā ar minētās iestādes spēkā esošo standarta procedūru.

Klientu apkalpošanas dienests ir jūsu rīcībā, lai izskatītu jebkuru pretenziju saistībā ar kādu no Vietnē sniegtajiem Pakalpojumiem.
Jūs varat sazināties ar mums atbalsta zonā
Vai arī varat rakstīt mums uz šādu adresi:
Klientu apkalpošanas dienests rezervācijām
Rue de la Mare Neuve 2
91021 Evry – FRANCIJA
Lai atvieglotu sūdzību izskatīšanu, sūdzības par Pakalpojumu neizpildi vai sliktu izpildi ir ieteicams rakstveidā nosūtīt Klientu apkalpošanas nodaļai astoņu (8) dienu laikā pēc Pakalpojuma pabeigšanas dienas.
Attiecībās ar klientu apkalpošanas nodaļu Klients apņemas būt pieklājīgs un neizteikt nekādus aizskarošus komentārus, jo īpaši attiecībā uz ACCOR, Uzņēmumiem, tās grupas struktūrvienībām vai tās darbiniekiem vai sadarbības partneriem, saskaņā ar veselā saprāta un pieklājības noteikumiem. ACCOR patur tiesības veikt visus nepieciešamos pasākumus pret Klientu, ja tiek pieļauta kaitnieciska vai nosodāma uzvedība (jo īpaši ļaunprātīga, ļaunprātīga vai aizskaroša uzvedība) attiecībā uz ACCOR, Uzņēmumiem, tās grupas struktūrvienībām vai tās darbiniekiem vai sadarbības partneriem.

Kad Klients izmanto Vietni, jo īpaši veicot rezervāciju, ACCOR. un ACCOR grupas uzņēmumi apstrādā personas datus, kā aprakstīts“Personas datu aizsardzības hartā“.
Tādējādi informācija, kas apkopota kā daļa no Klienta rezervācijas, ir paredzēta ACCOR , tās struktūrvienībām, partneriem, pakalpojumu sniedzējiem (jo īpaši tiešsaistes maksājumu pakalpojumu sniedzējiem) un Uzņēmumiem, lai izpildītu rezervāciju vai veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas. Pēc tam, kad ir ieviestas piemērojamajos noteikumos paredzētās garantijas, Klienta datus var pārsūtīt no Eiropas uz valstīm, kuras no Eiropas Savienības viedokļa nenodrošina līdzvērtīgu datu aizsardzības līmeni.
Jo īpaši, lai nodrošinātu maksājumu darījumu drošību, ACCOR grupas uzņēmumi apstrādā personas datus, lai noteiktu ar katru darījumu saistītā krāpšanas riska līmeni. Šādā gadījumā ACCOR un Iestādes var izmantot ACCOR grupas riska novēršanas pakalpojumu sniedzēju, lai precizētu savu analīzi. Atkarībā no veiktās izmeklēšanas rezultātiem ACCOR grupa var veikt drošības pasākumus, jo īpaši pieprasīt Klientam izmantot citu rezervēšanas kanālu vai alternatīvu maksājumu metodi. Šo pasākumu rezultātā tiek apturēta rezervācijas izpilde vai, ja analīzes rezultāti negarantē pasūtījuma drošību, tas tiek atcelts. Krāpnieciska maksāšanas līdzekļa izmantošana, kas noved pie maksājumu saistību neizpildes, var novest pie tā, ka Klients tiek iekļauts ACCOR grupas incidentu datnē, kā rezultātā ACCORgroup var bloķēt turpmākos maksājumus vai veikt papildu pārbaudes.
Klients jebkurā laikā var izmantot savas tiesības saskaņā ar personas datu aizsardzības noteikumiem. Visa šim nolūkam nepieciešamā informācija ir izklāstīta“Personas datu aizsardzības hartā”.

Nepieciešamās bankas informācijas ievadīšana un šo Vispārīgo noteikumu un nosacījumu un Īpašo noteikumu un nosacījumu pieņemšana, izmantojot elektroniskos līdzekļus, veido elektronisku līgumu starp Pusēm, kas ir pierādījums starp Pusēm par Pakalpojuma rezervēšanu un summu samaksu, kas jāmaksā pēc minētās rezervācijas veikšanas.
Vispārīgie noteikumi un nosacījumi un piemērojamie īpašie nosacījumi veido Pušu saistību kopumu. Šajā dokumentā nedrīkst iekļaut nekādus citus nosacījumus, par kuriem Klients ir paziņojis.
Ja starp Īpašajiem noteikumiem un Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem ir pretrunas, Īpašie noteikumi ir vienīgie, kas piemērojami attiecīgajām saistībām. Ja rodas pretrunas starp, no vienas puses, jebkura veida partnera vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem un šiem Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, no otras puses, uz attiecīgo saistību attiecas tikai šo Vispārīgo noteikumu un nosacījumu noteikumi.
Ja viens vai vairāki šo Vispārīgo noteikumu un nosacījumu noteikumi tiek atzīti par spēkā neesošiem vai pasludināti par tādiem saskaņā ar likumu, normatīvo aktu vai pēc kompetentas jurisdikcijas pieņemta un spēkā stājušos lēmumu, visi pārējie noteikumi paliek spēkā pilnā apmērā.
Autentiskā valoda ir franču. Ja Vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir tulkoti svešvalodā, strīdu, strīdu, interpretācijas grūtību vai šo nosacījumu izpildes gadījumā, kā arī vispārīgākā veidā attiecībā uz Pušu savstarpējām attiecībām noteicošā ir franču valoda, nevis jebkurš cits tulkojums.
Klients atzīst un piekrīt, ka ACCOR var nodot šos Vispārīgos noteikumus un nosacījumus un visas ar tiem saistītās tiesības un pienākumus jebkurai trešai personai bez iepriekšējas rakstiskas Klienta piekrišanas. Klients piekrīt, ka šāda cesija atbrīvo ACCOR no turpmākiem darījumiem. Klients nedrīkst nodot Vispārīgos noteikumus un nosacījumus, kā arī ar tiem saistītās tiesības un pienākumus trešajām personām bez iepriekšējas rakstiskas ACCOR piekrišanas.

Vispārīgos noteikumus un nosacījumus reglamentē Francijas tiesību akti, neierobežojot obligātos aizsardzības noteikumus, kas var būt piemērojami patērētāju dzīvesvietas valstī.
Ar šo Accor informē Klientu par iespēju strīda gadījumā saistībā ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem izmantot parasto mediācijas procedūru vai jebkuru citu alternatīvu strīdu izšķiršanas veidu saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Patērētāju kodeksa VI grāmatas I sadaļā.
Pēc tam, kad Klients ir vērsies Klientu apkalpošanas dienestā vai Uzņēmumā, lai mēģinātu atrisināt strīdu mierizlīguma ceļā, un, ja atbilde ir noraidoša vai atbilde nav saņemta sešdesmit (60) dienu laikā pēc vēršanās, Klients var vērsties pie Tūrisma un ceļojumu mediatora – BP 80303 – 75823 Paris Cedex 17 attiecībā uz ACCOR grupas meitasuzņēmumiem un pārvaldītajām viesnīcām un ACCOR franšīzes viesnīcām, kuras ir nolēmušas vērsties pie Tūrisma un ceļojumu mediatora.
– Mediatora nosūtīšanas procedūra un kontaktinformācija ir pieejama, noklikšķinot uz šādas saites: https://all.accor.com/gb/support/reservations/you-stayed/faq/i-want-to-contact-a-mediator-after-a-dispute-during-my-stay-unsolved-amicably.shtml sadaļā Palīdzība un atbalsts sadaļā Rezervēšana vai tīmekļa vietnē www.mtv.travel.
– Mediatoru var nosūtīt divpadsmit (12) mēnešu laikā pēc pirmās sūdzības iesniegšanas.
– Mediatora nosūtīšanas veidlapa ir pieejama šajā saitē: https://cloud7.eudonet.com/Specif/EUDO_03874/FormulaireDossierLitiges/home.aspx.
Gadījumā, ja Portugālē esošā Iestādē rodas strīds, kuru nav izdevies atrisināt attiecīgajā Iestādē vai Klientu apkalpošanas dienestā, Klients tiek aicināts iesniegt sūdzību šim nolūkam paredzētajā sūdzību platformā, kas pieejama attiecīgās Iestādes prezentācijas lapā. Platforma ir pieejama, izmantojot šādu saiti: www.livroreclamacoes.pt.
ACCOR arī informē Klientu par Eiropas tiešsaistes strīdu izšķiršanas (ODR) platformas esamību, kurā Klients var izmantot šo platformu. Klients tai var piekļūt, izmantojot šādu saiti: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Book your stay

CHECK-IN
CHECK-OUT
ROOMS
ROOM 1
ADULTS
CHILDREN
AGE OF FIRST CHILD
AGE OF SECOND CHILD
AGE OF THIRD CHILD
ROOM 2
ADULTS
CHILDREN
AGE OF FIRST CHILD
AGE OF SECOND CHILD
AGE OF THIRD CHILD
ROOM 3
ADULTS
CHILDREN
AGE OF FIRST CHILD
AGE OF SECOND CHILD
AGE OF THIRD CHILD