VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ACCOR je akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Nanterre pod číslem 602 036 444, jejíž sídlo se nachází na adrese 82 Rue Henri Farman CS20077 – 92445 Issy-les-Moulineaux – Francie a jejíž interkomunitární DIČ je FR 93 602 036 444 (dále jen „ACCOR“).

Společnost ACCOR je zapsána v rejstříku cestovních kanceláří a jiných provozovatelů pobytových služeb pod číslem IM091100035, jehož garantem je: WHITE ROCK INSURANCE (Europe) PCC Limited Vision Exchange Building – Triq it-Territorjals, Zone 1, Central Business District – Birkirkara CBD1070 – MALTA a jehož pojistitelem je: CHUBB – 31 place des Corolles – 92400 Courbevoie – Francie.

Společnost ACCOR provozuje webové stránky https://all.accor.com (dostupné také v mobilní verzi), webové stránky pro rezervaci hotelů a další doplňkové služby (dále jen „stránky“).

Kontaktujte nás na adrese: kontakt ; telefon: +33 (0)1 45 38 86 00.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „všeobecné obchodní podmínky“) mají za cíl definovat podmínky, za kterých společnost ACCOR umožňuje svým zákazníkům (dále jen „zákazník/zákazníci“) využívat všechny služby, zejména rezervační služby, které jsou k dispozici na těchto stránkách a které jsou dále popsány (dále společně jen „služby“).
Před rezervací jakékoli služby na Stránkách Zákazník prohlašuje. (i) že uvedený zákazník jedná pro své osobní účely, které nejsou součástí jeho obchodní, průmyslové, řemeslné, nezávislé nebo zemědělské činnosti, a (ii) zákazník je plně způsobilý k právním úkonům a je oprávněn přijmout tyto Všeobecné obchodní podmínky.
Zákazník je vyzván, aby si pečlivě přečetl tyto Všeobecné obchodní podmínky, jejichž předchozí přijetí je povinné pro rezervaci jakékoli služby nabízené na těchto stránkách. Zákazníkům doporučujeme, aby si tyto Všeobecné obchodní podmínky uložili a vytiskli pomocí standardních funkcí svého prohlížeče a počítače.
Společnost ACCOR si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo doplnit všechny tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo jejich část. V takovém případě bude na stránkách k dispozici nová verze všeobecných obchodních podmínek s datem účinnosti. Zákazníkům se doporučuje, aby pravidelně nahlíželi do Všeobecných obchodních podmínek a byli si vědomi všech změn. V každém případě je zákazník vázán pouze tou verzí smluvních podmínek, která je platná v době, kdy si zákazník rezervuje službu.
Zákazník přebírá výhradní odpovědnost za případné zaplacení všech technických prostředků nezbytných k získání přístupu na stránky.

2.1 SLUŽBY ACCOR

Společnost ACCOR na svých stránkách nabízí (i) služby rezervace hotelových pokojů nebo jiných typů ubytování („ubytovací služby„) (2.1.1) a (ii) služby doplňující tyto služby („doplňkové služby„) (2.1.2).
Ubytovací služby a doplňkové služby jsou dále společně označovány jako„služby Accor“.

2.1.1 UBYTOVACÍ SLUŽBY

Stránky umožňují rezervaci pokojů v hotelech nebo jiných typech ubytování provozovaných pod značkou ACCOR (dále společně jen„zařízení“).
Základní charakteristiky, data dostupnosti, cena, nabízené možnosti, platební podmínky a zvláštní podmínky prodeje vztahující se na zvolenou sazbu (záruční podmínky, storno podmínky, doba příjezdu, podmínky členské sazby atd.) nabízených zařízení jsou uvedeny během procesu rezervace, jak je popsáno v článku 3 níže.
V této souvislosti je třeba upozornit, že každé zařízení má své vlastní zvláštní podmínky vztahující se na zvolenou sazbu, které jsou rovněž k dispozici na Stránkách (dále jen„Zvláštní podmínky„) a na které je zákazník upozorněn před provedením rezervace na Stránkách. Ve zvláštních podmínkách mohou být uvedeny například časy příjezdu a odjezdu, záruční podmínky, doba zrušení rezervace, přístup k Wi-Fi, zvláštní podmínky pro děti a informace o tom, zda jsou ve společných prostorách ubytovacího zařízení povolena zvířata na vodítku nebo v kleci (z hygienických důvodů nejsou zvířata nikdy povolena v jídelnách).
V souladu s předpisy platnými v některých zemích může být zákazník při příjezdu do provozovny požádán o vyplnění policejního formuláře. Za tímto účelem bude zákazník vyzván k předložení dokladu totožnosti, aby bylo možné ověřit, zda musí vyplnit policejní formulář, či nikoli.

2.1.2 DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Stránky rovněž umožňují rezervaci doplňkových služeb, jako je snídaně, láhev šampaňského při příjezdu zákazníka nebo upgrade ubytovacích služeb.
Doplňkové služby zahrnují rovněž cestovní služby ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných službách pro cesty a spojených cestovních službách, které mohou spolu s ubytovacími službami tvořit buď „související cestovní výhodu“, nebo „turistický balíček“ podle kritérií uvedených ve výše zmíněné směrnici. Tyto informace jsou zákazníkovi sděleny před rezervací těchto služeb ve zvláštních podmínkách vztahujících se ke každé nabídce.

2.2 PARTNERSKÉ SLUŽBY

Společnost ACCOR uzavírá partnerské a distribuční smlouvy s webovými stránkami třetích stran (dále jen„partneři„), aby umožnila zákazníkovi vyhledávat, vybírat a rezervovat pokoje v zařízeních různých značek distribuovaných společností ACCOR na webových stránkách partnera (dále jen„služby partnera„).
Podmínky prodeje platné pro tyto partnerské služby jsou k dispozici na webových stránkách partnera.

Zákazník si vybere jakoukoli službu prezentovanou na Stránkách nebo u jejich Partnerů postupem, který je k tomuto účelu stanoven.

3.1 REZERVACE SLUŽEB ACCOR

Rezervace služeb Accor provádí zákazník na těchto stránkách.
Proces rezervace se liší podle cesty a požadavku zákazníka; zahrnuje následující kroky:
– Krok 1: zadání kritérií pro vyhledávání destinace, provozovny a případně jedné nebo více doplňkových služeb;
– Krok 2: výsledky a výběr zařízení a případně jedné nebo více doplňkových služeb;
– Krok 3: podrobnosti a charakteristiky vybraných služeb, zejména pokud se jedná o ubytovací služby: charakteristiky ubytování (typ pokoje, velikost pokoje, TV, minibar atd.), délka pobytu, nabízené možnosti (například snídaně, Wi-Fi připojení atd.), celková cena rezervace včetně podrobností o platných daních, formulář právních informací v případě související cestovní služby nebo turistického balíčku a případné zvláštní podmínky (záruční podmínky, storno podmínky, doba příjezdu atd.);
– Krok 4: shrnutí rezervace služby s:
(i) prohlášení o hlavních charakteristikách (délka pobytu, charakteristiky ubytovací služby a/nebo doplňkové služby (doplňkových služeb), částka včetně příslušných daní) a,
(ii) uvedení kontaktních údajů Zákazníkem: buď identifikací prostřednictvím existujícího účtu, nebo vyplněním všech povinných polí (označených hvězdičkou) s možností uložení těchto údajů vytvořením členského účtu na Stránkách nebo členstvím ve věrnostním programu nabízeném společností ACCOR;
– Krok 5: dokončení rezervace služby Zákazníkem s:
(i) uvedení svých platebních údajů, a to buď v případě částečného nebo úplného předplacení rezervace před pobytem, nebo v případě žádosti o záruku rezervace ubytovací služby a:
(ii) seznámení se s Všeobecnými podmínkami a Zvláštními podmínkami vztahujícími se k rezervaci před jejich potvrzením ze strany zákazníka a jejich přijetí;
– Krok 6: přijetí rezervace služby (služeb) ze strany ACCOR a dotyčného zařízení;
– Krok 7: Zákazníkovi je zaslán e-mail potvrzující rezervaci služby (služeb), který shrnuje rezervovanou službu (služby), cenu (ceny), zvláštní podmínky přijaté zákazníkem, datum rezervace, informace týkající se poprodejního servisu a přístupu k všeobecným obchodním podmínkám a adresu provozovny, na které může zákazník podat případné stížnosti.
Všechny rezervace jsou považovány za provedené, jakmile zákazník klikne na stránku „dokončit rezervaci“. (i) v případě předplacené rezervace na tlačítko „Zaplatit“ nebo (ii) v případě rezervace, která má být uhrazena v rámci provozovny, na tlačítko „Potvrdit“.
Zákazník může provést rezervaci služeb Accor jménem jedné nebo více dalších osob, a to až do počtu 7 (sedmi) pokojů. Nad tento počet se rezervace provedená zákazníkem řídí podmínkami platnými pro skupiny, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.meetings.accor.com. Rezervace týkající se obchodních skupin, schůzek, seminářů atd. je třeba provést na webových stránkách www.all.accor.com v sekci „Profesionální řešení“.

3.2 REZERVACE PARTNERSKÝCH SLUŽEB

Rezervace provedené zákazníkem prostřednictvím partnerských služeb se provádějí prostřednictvím webových stránek a mobilních služeb jednotlivých partnerů.
Rezervace se provádí přímo mezi zákazníkem a partnery podle pokynů uvedených na webových stránkách a v mobilních službách partnerů.

4.1 CENA

Ceny související s rezervací služeb jsou uvedeny před, během a po rezervaci.
U ubytovacích služeb jsou uvedeny ceny za pokoj pro vybraný počet osob a termín.
Při potvrzení rezervace služby je zákazníkovi uvedena celková cena v částce s daní v obchodní měně provozovny (která se v některých případech může lišit od místní měny provozovny) a platí pouze po dobu uvedenou na stránkách.
Pokud je platba celkové ceny rezervované služby provedena v provozovně v jiné měně, než je měna potvrzená v rezervaci, náklady na směnu měny nese zákazník. Vezměte na vědomí, že pokud se na Stránkách objeví přepočet měny potvrzené v rezervaci na jinou měnu, je uveden pouze pro informativní účely a není smluvní, zejména s ohledem na možnou změnu směnných kurzů mezi datem rezervace a datem pobytu v Zařízení.
Pokud není na stránkách uvedeno jinak, nejsou v ceně zahrnuty možnosti (např. snídaně, polopenze, plná penze atd.), které nejsou nabízeny během rezervace služby.
Turistickou daň, která se uvádí při rezervaci služby, je třeba uhradit přímo na místě v ubytovacím zařízení, s výjimkou případu, kdy je před pobytem provedena online platba předem, kdy může být tato částka zahrnuta.
Ceny zohledňují DPH platnou v den rezervace a jakákoli změna platné sazby DPH se automaticky promítne do ceny uvedené v den fakturace.
Jakákoli změna nebo zavedení nových zákonných nebo regulačních poplatků uložených příslušnými orgány se automaticky promítne do ceny uvedené v den vyúčtování.
Některé propagační nabídky jsou k dispozici pouze na stránkách a prodávají se výhradně na internetu a v žádném případě nejsou k dispozici na recepci provozovny.

4.2 ZÁRUKA NEJLEPŠÍ CENY

Pokud zákazník najde do 24 hodin od provedení rezervace na Stránkách a nejpozději 48 hodin před plánovaným datem příjezdu do Ubytovacího zařízení nižší cenu, ACCOR a/nebo Ubytovací zařízení se zavazují, že tuto nejnižší cenu dorovnají a poskytnou slevu ve výši. (i) 10 % pro Fairmont, Raffles a Swissôtel a (ii) 25 % pro ostatní způsobilé značky. Podmínky způsobilosti pro tuto nabídku a postup, který je třeba dodržet, abyste ji mohli využít, jsou popsány ve všeobecných podmínkách „Záruky nejlepší ceny“.

4.3 PLATBA

Zákazník poskytne své platební údaje (i) zaplatit rezervaci předem před zahájením pobytu, (ii) jako záruku rezervace, nebo (iii) v důsledku postupu online odhlášení, který je navržen jako součást uvítací služby, jak je popsáno v odstavci 4.3 níže, a to přímým uvedením v oblasti k tomu určené (zabezpečený vstup pomocí šifrování SSL), pokud se jedná o kreditní kartu: číslo kreditní karty bez mezer mezi číslicemi, datum její platnosti (je třeba poznamenat, že použitá bankovní karta musí být platná v době pobytu) a bezpečnostní kód jako součást předběžné platby na níže uvedených platebních platformách.
Společnost ACCOR si pro zabezpečení online plateb bankovní kartou vybrala OGONE/Ingenico Payment Services (tj. poskytovatele platebních služeb)/CyberSource/Adyen/Stripe/Banque Casino/Silkpay/ShareGroop/AsiaPay/First Data. Kreditní karta zákazníka je těmito partnery kontrolována z hlediska její platnosti a může být odmítnuta z několika důvodů: odcizení nebo zablokování karty, vyčerpání limitu, chyba při zadávání atd. V případě jakéhokoli problému se zákazník musí obrátit na svou banku a provozovnu nebo jiný subjekt, aby potvrdil rezervaci služby a způsob platby.
Online platební metody (karty, peněženky atd.), které jsou k dispozici a jsou uvedeny na platební stránce webu, mohou být karty Visa a Mastercard, American Express, JCC, Diners, China UnionPay, Post Finance, ELO, Bancontact, Sofort, iDeal, Przelewy24, PayPal, Alipay, WeChat, ShareGroop a Banque Casino. Tento seznam se může změnit.
V případě platby provozovně nebo jinému subjektu může každá provozovna nebo jiný subjekt přijímat různé platební prostředky, ale zákazník musí provozovně předložit kreditní kartu, kterou použil k zajištění rezervace nebo k provedení platby předem. Provozovna může rovněž požádat zákazníka o předložení dokladu totožnosti za účelem prevence podvodů s kreditními kartami.
Pokud zákazník nezaplatil pobyt předem online, může zařízení při příjezdu požádat zákazníka o složení zálohy nebo o svolení k inkasu z kreditní karty, aby byla zaručena úhrada částek odpovídajících službám spotřebovaným na místě.
Členové věrnostního programu ACCOR mohou využít své body k úplné nebo částečné rezervaci způsobilé služby Accor na Stránkách v souladu s podmínkami popsanými ve věrnostním programu.
V případě, že se zákazník nedostaví v první den rezervace ubytovací služby („no show“), bude jeho rezervace v plné výši zrušena. Zákazník je informován o tom, že v takovém případě zařízení nabídne jeho pokoje k prodeji, a pokud je rezervace nezrušitelná / nevyměnitelná / nevratná, nemá zákazník nárok na žádnou náhradu nebo kompenzaci. Pokud je rezervace garantována kreditní kartou nebo byla předmětem bankovní předautorizace, zařízení zákazníkovi naúčtuje cenu první noci z kreditní karty, která byla poskytnuta jako záruka rezervace, a všechny další noci rezervace budou bezplatně zrušeny, pokud není ve zvláštních podmínkách uvedeno jinak.
V okamžiku platby předem zahrnuje částka, která je stržena při rezervaci služby, celkovou částku uvedenou v okamžiku rezervace (včetně všech příslušných daní) a případně cenu možností vybraných zákazníkem, jak je popsáno v článku 4.1 výše.
Faktura bude zaslána v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou zákazník sdělil při rezervaci; pokud si zákazník přeje obdržet fakturu v papírové podobě, musí o to výslovně požádat příslušnou provozovnu.

4.4 UVÍTACÍ SLUŽBA (ONLINE PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ)

Aby mohl zákazník využívat službu Welcome Service, musí plně dodržovat ustanovení tohoto článku.
Pro usnadnění a urychlení příjezdu a/nebo odjezdu zákazníka z ubytovacího zařízení zřídila společnost ACCOR službu Welcome Service, což je postup pro digitalizaci procesu přihlášení a/nebo odhlášení před pobytem, pokud je jeho rezervace způsobilá pro tuto službu.
Zákazník obdrží od provozovny odpověď ohledně možnosti využití této služby do 2 dnů od podání žádosti.
V některých případech lze online check-in provést pouze v případě, že je online provedeno i check-out. V takovém případě může zákazník odmítnout online check-out (nazývaný také „rychlý check-out“), čímž se zruší online žádost o check-in a obecněji služba Welcome Service.
V případě, že online check-out není povinný, může se zákazník přihlásit online a odhlásit se v provozovně.
Výsledkem online odhlášení je žádost o autorizaci (nazývaná také „předautorizace“) od banky zákazníka. Tento postup spočívá v záruce za odhadované náklady na pobyt a v povolení platby zařízení na základě skutečných nákladů zákazníka až do výše povolené částky. Při odjezdu zákazníka na konci pobytu bude zařízením stržena pouze skutečná částka faktury, aniž by byla vyžadována fyzická přítomnost nebo nové potvrzení ze strany zákazníka.
Částka žádosti o povolení zahrnuje částku rezervace (nebo částku zbývající k úhradě v případě částečné platby předem při rezervaci) a paušální platbu na pokrytí případné spotřeby na místě nebo výdajů zákazníka (snídaně, pokud není zahrnuta v ceně, restaurace, bar, případná turistická daň atd.). Tuto částku určuje ubytovací zařízení podle počtu osob a počtu rezervovaných nocí.
Například: 2 noci za 130 eur + 40 eur odhadovaných na příplatky = žádost o povolení 300 eur.
Žádost o autorizaci není okamžitým inkasem, ale odpovídá rezervě pro budoucí platbu, autorizované bankou zákazníka, která dočasně snižuje limit použité bankovní karty, aby byla zaručena možnost následného inkasa. V některých případech se však žádost o autorizaci může zobrazit jako nevyřízený debet na bankovním účtu spojeném s použitou kartou.
Po aktivaci žádosti o autorizaci a jejím potvrzení bankou zašle provozovna na konci pobytu bance zákazníka žádost o inkaso odpovídající částce na faktuře:
– pokud je faktura nižší než částka uvedená v žádosti o autorizaci, skutečný debet z karty se bude rovnat částce, kterou Zákazník skutečně dluží. Limit na kartě bude následně upraven (uvolněn) z účtu zákazníka s ohledem na tento rozdíl (ve lhůtě, která se liší podle banky);
Například: Žádost o povolení 300 eur, konečná faktura 260 eur = debet 260 eur a zrušení žádosti o povolení zbývajících 40 eur.
– pokud je faktura vyšší než částka žádosti o povolení, pak ji zařízení použije celou. Zbývající část výdajů bude dále stržena z téže karty. Z účtu zákazníka se tedy odečtou dvě částky. Jednou z nich je částka žádosti o povolení a druhou je dodatečný poplatek. Doporučujeme však, aby se zákazník vrátil na recepci a uhradil částku za žádost o povolení nebo zaplatil na místě.
Například: Žádost o povolení 300 eur, konečná faktura 320 eur = debet 300 eur + debet 20 eur.
Některá zařízení mohou pro fakturu používat jinou měnu než pro žádost o povolení. V tomto případě se může částka skutečně odepsaná z účtu lišit od částky uvedené v žádosti o povolení, a to vzhledem k možnému rozdílu směnného kurzu mezi datem žádosti o povolení a datem vystavení faktury.
V ojedinělých případech může žádost o autorizaci vést k tomu, že banka zákazníka provede inkaso ještě předtím, než je skutečné inkaso účinné. V tomto případě nebude karta stržena dvakrát. Zůstatek, pokud je zákazníkovi dlužen, banka automaticky přeúčtuje zákazníkovi.
Pokud si zákazník na návrh ubytovacího zařízení přeje uhradit celý pobyt předem při příjezdu, nemohou být případné další výdaje vzniklé v ubytovacím zařízení připočteny k účtu za pokoj a budou uhrazeny přímo hotelu v době spotřeby.
Pokud je rezervace zrušena po provedení žádosti o autorizaci, je bance držitele karty automaticky zaslána žádost o zrušení žádosti o autorizaci. Ve výjimečných případech se toto zrušení může projevit jako vrácení peněz.
Upozorňujeme, že uvolnění předautorizované částky (nebo vrácení peněz) obvykle trvá dvacet čtyři (24) až čtyřicet osm (48) hodin, ale v závislosti na bance držitele karty může trvat až sedm (7) pracovních dnů nebo déle.
Pro aktivaci žádosti o autorizaci je zákazník vyzván, aby v rámci předplatného služby poskytl údaje o své kreditní kartě. Zákazník je předem informován o vlastnostech žádosti o autorizaci a žádost o autorizaci je provedena pouze se souhlasem zákazníka. Informace o kreditní kartě uchovává pouze poskytovatel platebních služeb společnosti ACCOR v rámci přísných bezpečnostních zásad pro bankovní informace.
Pokud zákazník poskytl údaje o své kreditní kartě v rámci garantované rezervace:
– zákazník je vyzván, aby použil stejnou kartu k provedení svého požadavku na autorizaci, a v takovém případě zákazník pouze udělí souhlas s operací a zadá svůj bezpečnostní kód.
– zákazník si může pro žádost o autorizaci zvolit jinou bankovní kartu a v takovém případě je vyzván, aby znovu zadal údaje o nově zvolené kartě.
V případě, že zákazník neprovede garantovanou rezervaci, ale podá žádost o autorizaci, která je potvrzena, stává se tato rezervace ze své podstaty rezervací garantovanou kartou použitou pro autorizační žádost.
V případě, že banka žádost o autorizaci zamítne nebo dojde k technickému přerušení, které neumožnilo žádost o autorizaci provést, zůstává rezervace v původním stavu (rezervace garantovaná kartou zvolenou v okamžiku rezervace nebo negarantovaná rezervace).
Pokud banka zákazníka používá bezpečnostní systém „3D Secure“, může banka zákazníkovi zaslat SMS zprávu, ve které ho informuje o debetu na jeho účtu. V žádném případě se nejedná o okamžitý debet.

V případě ubytovacích služeb (rezervace pokojů v ubytovacím zařízení nebo jiných typů ubytování) se upozorňuje, že zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy podle článku L. 221-18 spotřebitelského zákoníku v souladu s článkem L. 221-28 odst. 12 spotřebitelského zákoníku, který toto právo vylučuje u smluv týkajících se poskytování ubytovacích služeb, které mají být poskytnuty k určitému datu nebo v určitém období.
Pro každou rezervaci služby jsou ve zvláštních podmínkách uvedeny podmínky pro zrušení a/nebo změnu rezervace.
Na rezervace s platbou předem se nevztahují žádné změny a/nebo zrušení. Záloha (peníze zaplacené předem) se nevrací. Tato skutečnost je uvedena ve zvláštních podmínkách.
Pokud to zvláštní podmínky umožňují:
– zrušení rezervace služby lze provést přímo na stránkách v sekci „Konzultace nebo zrušení rezervace“;
– změnu rezervace služby lze provést přímo u provozovny, jejíž kontaktní údaje včetně telefonního čísla jsou uvedeny v e-mailu s potvrzením rezervace.
V případě přerušení služby ze strany zákazníka bude účtována celá dohodnutá cena. V případě rezervace s platbou předem před zahájením pobytu se peníze nevracejí.
V případě ubytovací služby, není-li ve zvláštních podmínkách výslovně stanoveno jinak, musí zákazník opustit pokoj ubytovacího zařízení do doby určené ubytovacím zařízením, zpravidla do 12 hodin posledního dne rezervace. V opačném případě bude zákazníkovi účtován poplatek za další noc.

Zákazník nese výhradní odpovědnost za výběr služeb na Stránkách a jejich vhodnost pro své potřeby, takže společnost ACCOR nemůže být v tomto ohledu stíhána.
Zákazník je rovněž výhradně odpovědný za informace, které uvedl při vytváření svého účtu a/nebo při rezervaci služby. Společnost ACCOR nenese odpovědnost za chybné nebo podvodné informace poskytnuté zákazníkem. Kromě toho je za používání svého účtu a za všechny rezervace provedené jménem zákazníka i jménem třetích osob, včetně nezletilých, odpovědný pouze zákazník, s výjimkou prokázání podvodného použití, k němuž došlo bez zavinění nebo nedbalosti na straně zákazníka. V tomto ohledu je zákazník povinen neprodleně informovat společnost ACCOR o jakémkoli hackerském útoku nebo podvodném použití své e-mailové adresy a kontaktovat její oddělení služeb zákazníkům, jehož údaje jsou uvedeny v článku 9.
Zákazník se zavazuje používat Stránky a Služby na nich nabízené v souladu s platnými předpisy a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. V případě porušení povinností zákazníka podle těchto všeobecných obchodních podmínek odpovídá zákazník za škody, které způsobil společnosti ACCOR nebo třetím osobám. V tomto ohledu se zákazník zavazuje ručit za veškeré nároky, žaloby nebo regresní nároky jakéhokoli druhu, které mohou vzniknout, a nahradit veškeré škody, poplatky nebo jakékoli náhrady s tím spojené.
Zákazník se zejména zavazuje provést konečnou rezervaci služby, zaplatit její cenu a dodržovat zvláštní podmínky, které se k ní vztahují. Ve skutečnosti:
– Jakákoli rezervace nebo platba, která je nepravidelná, neúčinná, neúplná nebo podvodná z důvodu na straně zákazníka, bude mít za následek zrušení rezervace služby na náklady zákazníka, aniž by byla dotčena jakákoli žaloba, kterou může společnost ACCOR proti takovému zákazníkovi podat;
– Zákazník nesmí do Provozovny zvát osoby, které by svým chováním mohly narušovat provozovnu a/nebo pobyt ostatních zákazníků.
– Zákazník nesmí do zařízení (společných prostor a/nebo ložnic) přinášet nápoje nebo potraviny zvenčí, pokud to není předem jasně povoleno daným zařízením;
– Zákazník nesmí kouřit ve veřejných prostorách a v ložnicích by měl kouřit pouze tehdy, pokud jsou klasifikovány jako kuřácké a předem si je jako takové rezervoval. Některá zařízení jsou 100% nekuřácká, což znamená, že je zakázáno kouřit i v ložnicích.
– Zákazník nesmí narušovat nebo rušit provoz provozovny včetně jejích zaměstnanců, nesmí ohrožovat bezpečnost provozovny ani osob v ní.
– Obecněji řečeno, jakékoli chování v rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem v zařízení, jakož i jakékoli porušení vnitřního řádu zařízení, bude důvodem k tomu, aby ředitel zařízení a/nebo jiný poskytovatel služeb požádal zákazníka o opuštění prostor bez náhrady a/nebo vrácení peněz, pokud již byla platba provedena. V případě, že dosud nebyla provedena žádná platba, musí zákazník zaplatit cenu spotřebovaných služeb před opuštěním prostor;
– Každá nezletilá osoba musí být doprovázena dospělou osobou, která je držitelem osobního dokladu totožnosti; touto dospělou osobou může být jakákoli osoba se souhlasem rodičů (zařízení si může vyžádat doklad o tomto souhlasu rodičů).
– Zákazník se rovněž zavazuje zajistit, že počítačové prostředky zpřístupněné provozovnou (včetně sítě Wi-Fi) nebudou žádným způsobem používány k reprodukci, zobrazení, zpřístupnění nebo sdělování veřejnosti děl nebo předmětů chráněných autorským právem nebo právy duševního vlastnictví s ním souvisejícími, jako jsou texty, obrázky, fotografie, hudební díla, audiovizuální díla, software a videohry, bez povolení nositelů práv stanovených v knihách I a II zákoníku duševního vlastnictví, pokud je takové povolení vyžadováno. Zákazník je rovněž povinen dodržovat bezpečnostní politiku poskytovatele přístupu k internetu v provozovně, včetně pokynů pro bezpečnostní opatření zavedená k zabránění nezákonnému využívání zdrojů, a zdržet se jakéhokoli jednání, které by narušilo účinnost těchto opatření.
Zákazník nese odpovědnost za veškeré škody způsobené jím a/nebo jeho hosty v zařízení a nese veškeré náklady vzniklé v důsledku těchto škod a/nebo nedodržení výše uvedených pravidel. Společnost ACCOR si vyhrazuje právo v případě potřeby zasáhnout a podniknout vůči zákazníkovi příslušné kroky.

Společnost ACCOR se zavazuje, že v rámci svých možností zajistí přístup ke stránkám a nabízeným službám v souladu se všeobecnými podmínkami, bude jednat s péčí a odborností a v přiměřeném rozsahu vynaloží veškeré úsilí k odstranění jakýchkoli závad, na které byla upozorněna.
Společnost ACCOR však může být nucena dočasně pozastavit provoz Stránek bez předchozího upozornění, zejména z technických důvodů souvisejících s údržbou, aniž by jí za to vznikla odpovědnost.
Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že odpovědnost společnosti ACCOR se nevztahuje na jakékoli nepříjemnosti nebo škody vzniklé v důsledku používání internetové sítě, mimo jiné včetně:
– špatný přenos a/nebo příjem jakýchkoli dat a/nebo informací přes internet;
– porucha přijímacího zařízení nebo komunikačních linek;
– jakákoli porucha internetové sítě, která brání správnému fungování Stránek a/nebo rezervaci Služeb.
Stránky mohou uživatele přesměrovat na webové odkazy jiných webových stránek, které jsou zveřejňovány a spravovány třetími stranami, za jejichž obsah a služby na nich nabízené společnost ACCOR odmítá jakoukoli odpovědnost. V této souvislosti je třeba výslovně upozornit, že partneři jsou odpovědní za propagaci nabídek zveřejněných na svých vlastních internetových stránkách. Za rozhodnutí navštívit webové stránky třetích stran je proto plně odpovědný zákazník.
Společnost ACCOR slouží jako prostředník mezi jednotlivými provozovnami a zákazníkem, což zákazník uznává a výslovně přijímá. Společnost ACCOR má tedy mandát k jednání, školení a marketingu služeb Accor v provozovnách. Je třeba poznamenat, že provozovny jsou provozovány právnickými osobami, které jsou odlišné od společnosti ACCOR.
Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě sporu a/nebo stížnosti týkající se pobytu v zařízení nebo rezervace služby ACCOR se zákazník zavazuje obrátit výhradně na provozní společnost daného zařízení a že v tomto ohledu nemůže v žádném případě uplatňovat odpovědnost společnosti ACCOR nebo jakékoli společnosti skupiny ACCOR za nedostatky, které lze přičíst zařízení. Informace týkající se zařízení jsou k dispozici (i) v e-mailu potvrzujícím rezervaci a (ii) ve formuláři provozovny na Stránkách.

Žádná ze smluvních stran nemůže být činěna odpovědnou vůči druhé straně v případě nesplnění jejích povinností v důsledku vyšší moci. Je výslovně dohodnuto, že událost vyšší moci pozastavuje plnění vzájemných závazků stran a že každá strana nese břemeno nákladů, které z toho vyplývají. Za vyšší moc se považují události obecně uznávané judikaturou francouzského kasačního soudu. Pokud událost vyšší moci trvá déle než třicet (30) dní od jejího vzniku, mohou být tyto Všeobecné podmínky ukončeny kteroukoli ze stran, aniž by kterákoli z nich mohla požadovat náhradu škody.
V případě zásahu vyšší moci, mimořádné události nebo nemožnosti provést službu a zejména zpřístupnit zákazníkovi pokoj v zařízení, si zařízení může vyhradit možnost poskytnout zákazníkovi ubytování, ať už celé nebo částečné, v zařízení stejné kategorie nebo provést službu stejného charakteru, a to po předchozím souhlasu zákazníka. Přiměřené náklady spojené s přesunem (dodatečné náklady na pokoje, dopravu a telefonní hovor) mezi oběma zařízeními hradí dotyčné zařízení v souladu se stávajícím standardním postupem daného zařízení.

Zákaznický servis je vám k dispozici pro řešení jakýchkoli stížností týkajících se služby na Stránkách.
Můžete se na nás obrátit v oblasti podpory
Můžete nám také napsat na adresu:
Zákaznický servis pro rezervace
2 Rue de la Mare Neuve
91021 Evry – FRANCIE
Pro usnadnění vyřizování stížností se doporučuje zasílat stížnosti na neprovedení nebo špatné provedení služeb písemně na oddělení služeb zákazníkům do osmi (8) dnů od data dokončení služby.
Zákazník se zavazuje, že ve vztahu k oddělení služeb zákazníkům bude zachovávat zdvořilost a nebude se vyjadřovat hanlivě, zejména na adresu společnosti ACCOR, jejích provozoven, subjektů její skupiny nebo jejích zaměstnanců či spolupracovníků, v souladu s pravidly zdravého rozumu a slušnosti. Společnost ACCOR si vyhrazuje právo přijmout veškerá vhodná opatření vůči zákazníkovi v případě poškozujícího nebo zavrženíhodného chování (zejména nešťastného, zlomyslného nebo urážlivého chování) vůči společnosti ACCOR, provozovnám, subjektům její skupiny nebo jejím zaměstnancům či spolupracovníkům.

Když zákazník používá Stránky, zejména při rezervaci, společnost ACCOR. a subjekty skupiny ACCOR zpracovávají osobní údaje, jak je popsáno v„Chartě ochrany osobních údajů„.
Informace shromážděné v rámci rezervace zákazníka jsou tedy určeny společnosti ACCOR , jejím subjektům, partnerům, poskytovatelům služeb (zejména poskytovatelům online platebních služeb) a provozovnám za účelem provedení rezervace nebo přijetí předsmluvních opatření. Po zavedení záruk stanovených příslušnými předpisy mohou být údaje zákazníka předávány z Evropy do zemí, které z hlediska Evropské unie nezajišťují rovnocennou úroveň ochrany údajů.
Za účelem zabezpečení platebních transakcí zpracovávají subjekty skupiny ACCOR zejména osobní údaje, aby určily míru rizika podvodu spojeného s každou transakcí. Při této příležitosti mohou ACCOR a zařízení využít poskytovatele služeb prevence rizik skupiny ACCOR k upřesnění své analýzy. V závislosti na výsledcích provedených šetření může skupina ACCOR přijmout bezpečnostní opatření, zejména požádat zákazníka, aby použil jiný rezervační kanál nebo alternativní způsob platby. Tato opatření mají za následek pozastavení provedení rezervace nebo, pokud výsledek analýzy nezaručuje bezpečnost objednávky, její zrušení. Podvodné použití platebního prostředku, které vede k prodlení s platbou, může vést k tomu, že zákazník bude zapsán do souboru incidentů skupiny ACCOR, což může vést k tomu, že skupina ACCOR zablokuje budoucí platby nebo provede další kontroly.
Zákazník může kdykoli uplatnit svá práva podle předpisů o ochraně osobních údajů. Veškeré informace potřebné k tomuto účelu jsou uvedeny v„Chartě ochrany osobních údajů“.

Zadání požadovaných bankovních údajů a přijetí těchto Všeobecných podmínek a Zvláštních podmínek elektronickými prostředky představuje elektronickou smlouvu mezi stranami, která je důkazem mezi stranami o rezervaci služby a zaplacení částek splatných po provedení této rezervace.
Všeobecné obchodní podmínky a příslušné zvláštní podmínky představují úplný závazek smluvních stran. Žádná jiná podmínka sdělená zákazníkem nesmí být do tohoto dokumentu zahrnuta.
V případě rozporu mezi Zvláštními podmínkami a Všeobecnými podmínkami se na daný závazek vztahují pouze Zvláštní podmínky. V případě rozporu mezi všeobecnými obchodními podmínkami Partnera, ať už jakékoli povahy, na jedné straně a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami na straně druhé, budou pro daný závazek platit pouze ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.
Pokud je jedno nebo více ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek považováno za neplatné nebo prohlášeno za neplatné podle zákona, nařízení nebo na základě pravomocného rozhodnutí příslušného soudu, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti v plném rozsahu.
Autentickým jazykem je francouzština. Pokud jsou Všeobecné podmínky přeloženy do cizího jazyka, má francouzský jazyk přednost před jakýmkoli jiným překladem v případě jakéhokoli sporu, soudního sporu, interpretačních potíží nebo při plnění těchto podmínek a obecněji v souvislosti se vztahy mezi stranami.
Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost ACCOR může postoupit tyto Všeobecné obchodní podmínky a veškerá práva a povinnosti s nimi spojené na jakoukoli třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu zákazníka. Zákazník souhlasí s tím, že toto postoupení zbavuje společnost ACCOR odpovědnosti za budoucí úkony. Zákazník nesmí postoupit Všeobecné obchodní podmínky ani práva a povinnosti s nimi spojené třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu společnosti ACCOR.

Všeobecné obchodní podmínky se řídí francouzským právem, aniž by tím byla dotčena závazná ochranná ustanovení, která mohou platit v zemi bydliště spotřebitele.
Společnost Accor tímto upozorňuje zákazníka na možnost obrátit se v případě sporu týkajícího se těchto všeobecných obchodních podmínek na postup konvenční mediace nebo na jinou alternativní formu řešení sporů v rámci podmínek stanovených v hlavě I knihy VI spotřebitelského zákoníku.
Poté, co se zákazník obrátí na zákaznický servis nebo na provozovnu, aby se pokusili spor vyřešit smírnou cestou, a v případě záporné odpovědi nebo absence odpovědi do šedesáti (60) dnů od postoupení, se zákazník může obrátit na mediátora pro cestovní ruch a cestování – BP 80303 – 75823 Paris Cedex 17 pro dceřiné společnosti a spravované hotely skupiny ACCOR a pro franšízové hotely ACCOR, které se rozhodly obrátit na mediátora pro cestovní ruch a cestování.
– Postup doporučení mediátora a kontaktní informace jsou k dispozici po kliknutí na následující odkaz: https://all.accor.com/gb/support/reservations/you-stayed/faq/i-want-to-contact-a-mediator-after-a-dispute-during-my-stay-unsolved-amicably.shtml na kartě Rezervace v sekci Nápověda a podpora nebo na webových stránkách www.mtv.travel.
– Postoupení věci mediátorovi lze provést do dvanácti (12) měsíců od podání první stížnosti.
– Formulář pro doporučení mediátora je k dispozici na tomto odkazu: https://cloud7.eudonet.com/Specif/EUDO_03874/FormulaireDossierLitiges/home.aspx.
V případě sporu v provozovně nacházející se v Portugalsku, který se nepodařilo vyřešit v dané provozovně nebo prostřednictvím zákaznického servisu, je zákazník vyzván, aby podal stížnost na platformě pro podávání stížností, která je k tomuto účelu k dispozici na prezentační stránce dané provozovny. Platforma je přístupná na tomto odkazu: www.livroreclamacoes.pt.
Společnost ACCOR rovněž informuje zákazníka o existenci evropské platformy pro online řešení sporů („ODR“), na kterou se zákazník může obrátit. Zákazník má přístup na následujícím odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Book your stay

CHECK-IN
CHECK-OUT
ROOMS
ROOM 1
ADULTS
CHILDREN
AGE OF FIRST CHILD
AGE OF SECOND CHILD
AGE OF THIRD CHILD
ROOM 2
ADULTS
CHILDREN
AGE OF FIRST CHILD
AGE OF SECOND CHILD
AGE OF THIRD CHILD
ROOM 3
ADULTS
CHILDREN
AGE OF FIRST CHILD
AGE OF SECOND CHILD
AGE OF THIRD CHILD