PALVELUJEN YLEISET EHDOT

ACCOR on osakeyhtiö, joka on rekisteröity Nanterren kauppa- ja yhtiörekisteriin numerolla 602 036 444, jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 82 Rue Henri Farman CS20077 – 92445 Issy-les-Moulineaux – Ranska, ja jonka yhteisötason arvonlisäverotunniste on FR 93 602 036 444 (jäljempänä ’ACCOR’).

ACCOR on merkitty matkatoimistojen ja muiden oleskelunjärjestäjien rekisteriin numerolla IM091100035, jonka takaaja on: WHITE ROCK INSURANCE (Europe) PCC Limited Vision Exchange Building – Triq it-Territorjals, Zone 1, Central Business District – Birkirkirkara CBD1070 – MALTA, ja jonka vakuutuksenantaja on: CHUBB – 31 place des Corolles – 92400 Courbevoie – Ranska.

ACCOR ylläpitää verkkosivustoa https://all.accor.com (saatavilla myös mobiiliversiona), joka on hotellivarauksia ja muita täydentäviä palveluja tarjoava verkkosivusto (jäljempänä ”Sivusto”).

Ota meihin yhteyttä osoitteessa: yhteystiedot ; puhelin: +33 (0)1 45 38 86 00.

Näiden yleisten ehtojen (jäljempänä ”Yleiset ehdot”) tarkoituksena on määritellä ehdot, joiden mukaisesti ACCOR antaa asiakkailleen (jäljempänä ”Asiakas(t)”) mahdollisuuden käyttää kaikkia tällä sivustolla saatavilla olevia ja jäljempänä kuvattuja palveluja, erityisesti varauspalveluja (jäljempänä yhdessä ”Palvelut”).
Ennen minkä tahansa palvelun varaamista Sivustolta Asiakas vakuuttaa, että (i) asiakas toimii omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa, jotka eivät kuulu asiakkaan kaupalliseen, teolliseen, käsityöläis-, itsenäiseen tai maataloustoimintaan, ja (ii) asiakkaalla on täysi oikeustoimikelpoisuus hyväksyä nämä voimassa olevat yleiset sopimusehdot.
Asiakasta pyydetään tutustumaan huolellisesti näihin yleisiin käyttöehtoihin, joiden ennakkohyväksyminen on pakollista minkä tahansa Sivustolla tarjotun palvelun varaamiseksi. Asiakkaita kehotetaan tallentamaan ja tulostamaan nämä yleiset sopimusehdot käyttämällä selaimensa ja tietokoneensa vakiotoimintoja.
ACCOR pidättää oikeuden muuttaa tai täydentää milloin tahansa näitä yleisiä käyttöehtoja tai osaa niistä. Tässä tapauksessa yleisten käyttöehtojen uusi versio on saatavilla sivustolla sen voimaantulopäivänä. Asiakkaita kehotetaan tutustumaan säännöllisesti yleisiin käyttöehtoihin, jotta he ovat tietoisia mahdollisista muutoksista. Joka tapauksessa Asiakasta sitoo vain se versio käyttöehdoista, joka on voimassa silloin, kun Asiakas tekee Palvelun varauksen.
Asiakas ottaa yksinomaisen vastuun siitä, että hän maksaa tarvittaessa kaikki tekniset välineet, jotka ovat tarpeen sivustolle pääsemiseksi.

2.1 ACCOR-PALVELUT

ACCOR tarjoaa (i) hotellihuoneiden tai muunlaisten majoitustyyppien varauspalveluja(”Majoituspalvelut”) (2.1.1) ja (ii) tällaisia palveluja täydentäviä palveluja (”Täydentävät palvelut”) sivustollaan (2.1.2).
Majoituspalveluista ja lisäpalveluista käytetään jäljempänä yhdessä nimitystä”Accor-palvelut”.

2.1.1 MAJOITUSPALVELUT

Sivusto mahdollistaa huoneiden varaamisen ACCOR-tuotemerkin alla toimivista hotelleista tai muunlaisista majoitusliikkeistä (jäljempänä yhteisesti”majoitusliikkeet”).
Tarjottujen majoitusliikkeiden olennaiset ominaisuudet, saatavuuspäivät, hinta, tarjotut vaihtoehdot, maksuehdot ja valittuun hintaan sovellettavat erityiset myyntiehdot (takuukäytännöt, peruutusehdot, sisäänkirjautumisaika, jäsenhintaehdot jne.) ilmoitetaan varausprosessin aikana jäljempänä 3 artiklassa kuvatulla tavalla.
Tältä osin on huomattava, että kullakin majoitusliikkeellä on omat erityisehtonsa, joita sovelletaan valittuun hintaan ja jotka ovat saatavilla myös Sivustolla (jäljempänä”erityisehdot”) ja jotka saatetaan asiakkaan tietoon ennen varauksen tekemistä Sivustolla. Esimerkiksi sisään- ja uloskirjautumisajat, takuukäytäntö, peruutusaika, Wi-Fi-yhteys, lapsia koskevat erityisehdot ja se, sallitaanko eläimet hihnassa tai häkissä majoitusliikkeen yhteisissä tiloissa (hygieniasyistä eläimiä ei koskaan saa tuoda ruokasaliin), voidaan mainita yksityiskohtaisesti erityisehdoissa.
Lisäksi tietyissä maissa voimassa olevien säännösten mukaisesti asiakasta voidaan pyytää täyttämään poliisilomake hänen saapuessaan toimipaikkaan. Tätä varten asiakasta pyydetään esittämään henkilöllisyystodistus, jotta voidaan tarkistaa, tarvitseeko hänen täyttää poliisilomake vai ei.

2.1.2 TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

Sivustolla voi myös varata lisäpalveluja, kuten aamiaisen, pullon samppanjaa asiakkaan saapuessa tai majoituspalvelujen päivityksen.
Täydentäviin palveluihin kuuluvat myös matkapaketeista ja niihin liittyvistä matkajärjestelyistä 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun direktiivin (EU) 2015/2302 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut matkapalvelut, jotka voivat majoituspalvelujen kanssa muodostaa joko ”liittyvän matkaetuuden” tai ”matkailupaketin” edellä mainitussa direktiivissä mainittujen kriteerien mukaisesti. Nämä tiedot ilmoitetaan asiakkaalle ennen näiden palvelujen varaamista kuhunkin tarjoukseen liittyvissä erityisehdoissa.

2.2 KUMPPANIPALVELUT

ACCOR tekee kumppanuus- ja jakelusopimuksia kolmansien osapuolten (jäljempänä”kumppanit”) verkkosivustojen kanssa, jotta asiakas voi etsiä, valita ja varata huoneita ACCORin eri tuotemerkkien majoitusliikkeistä kumppanin verkkosivustolla (jäljempänä”kumppanipalvelut”).
Näihin kumppanipalveluihin sovellettavat myyntiehdot ovat saatavilla kumppanin verkkosivustolla.

Asiakas valitsee minkä tahansa Sivustolla tai sen yhteistyökumppaneiden tarjoaman palvelun noudattamalla tätä tarkoitusta varten tarkoitettua menettelyä.

3.1 ACCOR-PALVELUJEN VARAAMINEN

Asiakas tekee Accor-palveluvaraukset sivustolla.
Varausprosessi vaihtelee asiakkaan polun ja pyynnön mukaan; se sisältää seuraavat vaiheet:
– Vaihe 1: Kohteen, toimipaikan ja tarvittaessa yhden tai useamman täydentävän palvelun hakuehtojen syöttäminen;
– Vaihe 2: tulokset ja toimipaikan ja tarvittaessa yhden tai useamman täydentävän palvelun valinta;
– Vaihe 3: valitun palvelun (palvelujen) yksityiskohdat ja ominaisuudet, erityisesti jos kyseessä on majoituspalvelu: majoituksen ominaisuudet (huonetyyppi, huoneen koko, televisio, minibaari jne.), oleskelun kesto, tarjotut vaihtoehdot (esimerkiksi aamiainen, Wi-Fi-yhteys jne.), varauksen kokonaishinta, mukaan lukien tiedot sovellettavista veroista, lakisääteinen tietolomake, jos kyseessä on liitännäismatka tai matkapaketti, ja mahdolliset sovellettavat erityisehdot (takuukäytännöt, peruutusperiaatteet, sisäänkirjautumisajat jne.);
– Vaihe 4: Palveluvarauksen yhteenveto:
(i) selvitys tärkeimmistä ominaisuuksista (oleskelun kesto, majoituspalvelun ja/tai lisäpalvelun (lisäpalvelujen) ominaisuudet, määrä sisältäen sovellettavat verot) ja,
(ii) Asiakkaan yhteystietojen ilmoittaminen: joko tunnistamalla olemassa olevan tilin avulla tai täyttämällä kaikki pakolliset kentät (merkitty tähdellä), jolloin on mahdollista tallentaa nämä tiedot luomalla jäsenyystili Sivustolle tai liittymällä ACCORin tarjoamaan kanta-asiakasohjelmaan;
– Vaihe 5: Asiakkaan tekemä palveluvarauksen loppuunsaattaminen:
(i) maksutietojensa ilmoittaminen, jos kyseessä on varauksen osittainen tai täydellinen ennakkomaksu ennen oleskelua tai jos majoituspalvelun varaustakuuta pyydetään, ja:
(ii) yleisten sopimusehtojen ja varaukseen liittyvien erityisehtojen tarkastaminen ja hyväksyminen ennen kuin asiakas vahvistaa ne;
– Vaihe 6: ACCOR ja asianomainen laitos hyväksyvät palvelun (palvelujen) varauksen;
– Vaihe 7: Asiakkaalle lähetetään sähköpostiviesti, jossa vahvistetaan palvelun (palvelujen) varaus ja jossa esitetään yhteenveto varatusta palvelusta (varatuista palveluista), hinnasta (hinnoista), asiakkaan hyväksymistä erityisehdoista, varauksen tekopäivämäärästä, myynnin jälkeistä palvelua koskevista tiedoista, pääsy yleisiin sopimusehtoihin sekä toimipaikan osoite, johon asiakas voi tehdä mahdolliset valitukset.
Kaikki varaukset katsotaan tehdyiksi heti, kun asiakas klikkaa ”viimeistele varauksesi” -sivua. (i) ennakkoon maksetun varauksen tapauksessa ”Maksa”-painiketta tai (ii) jos kyseessä on laitoksessa maksettava varaus, ”Vahvista” -painiketta.
Asiakas voi tehdä varauksen Accorin palveluihin yhden tai useamman lisähenkilön puolesta enintään 7 (seitsemän) huoneen osalta. Tämän lukumäärän ylittäviin varauksiin sovelletaan ryhmiin sovellettavia ehtoja, jotka ovat saatavilla verkkosivustolla www.meetings.accor.com. Yritysryhmiä, kokouksia, seminaareja jne. koskevia varauksia varten on mentävä www.all.accor.com -sivuston Professional Solutions -osioon.

3.2 KUMPPANIPALVELUJEN VARAAMINEN

Asiakkaan kumppanipalveluiden kautta tekemät varaukset tehdään kunkin kumppanin verkkosivuston ja mobiilipalveluiden kautta.
Varaus tehdään suoraan asiakkaan ja yhteistyökumppaneiden välillä yhteistyökumppaneiden verkkosivustolla ja mobiilipalveluissa annettujen ohjeiden mukaisesti.

4.1 HINTA

Palvelujen varaamiseen liittyvät hinnat ilmoitetaan ennen varausta, varauksen aikana ja sen jälkeen.
Majoituspalveluiden osalta ilmoitetut hinnat ovat huonekohtaisia valitulle henkilömäärälle ja päivämäärälle.
Vahvistaessaan palvelun varauksen kokonaishinta ilmoitetaan Asiakkaalle veroineen Toimipaikan liiketoimintavaluutassa (joka voi joissakin tapauksissa poiketa Toimipaikan paikallisesta valuutasta) ja se on voimassa vain Sivustolla ilmoitetun ajanjakson ajan.
Jos varatun palvelun kokonaishinta maksetaan Toimipaikassa muussa kuin varauksessa vahvistetussa valuutassa, valuutanvaihtokustannukset ovat Asiakkaan vastuulla. Huomaa, että jos Sivustolla näkyy varauksessa vahvistetun valuutan muuntaminen toiseksi valuutaksi, se on annettu ainoastaan tiedoksi eikä se ole sopimusperusteinen, erityisesti kun otetaan huomioon valuuttakurssien mahdollinen muuttuminen varauspäivän ja majoituspaikassa oleskelun päivämäärien välillä.
Ellei Sivustolla toisin mainita, hintaan ei sisällytetä vaihtoehtoja (esimerkiksi aamiainen, puolihoito, täysihoito jne.), joita ei tarjota palvelun varauksen yhteydessä.
Matkailumaksu, joka esitetään palvelun varausprosessin aikana, on maksettava suoraan paikan päällä majoitusliikkeessä, lukuun ottamatta tapauksia, joissa ennakkomaksu on suoritettu verkossa ennen oleskelua, jolloin summa voidaan sisällyttää maksuun.
Hinnoissa on otettu huomioon varauspäivänä voimassa oleva arvonlisävero, ja kaikki sovellettavan arvonlisäverokannan muutokset heijastuvat automaattisesti laskutuspäivänä ilmoitettuun hintaan.
Kaikki toimivaltaisten viranomaisten määräämien uusien lakisääteisten tai sääntelyyn perustuvien maksujen muutokset tai käyttöönotto otetaan automaattisesti huomioon laskutuspäivänä ilmoitetussa hinnassa.
Lopuksi, jotkin kampanjatarjoukset ovat saatavilla vain Sivustolla ja niitä myydään yksinomaan Internetissä, eikä niitä missään tapauksessa ole saatavilla toimipaikan vastaanotossa.

4.2 PARHAAN HINNAN TAKUU

Jos asiakas löytää muualta edullisemman hinnan 24 tunnin kuluessa varauksen tekemisestä sivustolla ja viimeistään 48 tuntia ennen suunniteltua saapumispäivää majoitusliikkeeseen, ACCOR ja/tai majoitusliike(t) sitoutuvat vastaamaan halvinta hintaa ja tarjoamaan alennusta, jonka suuruus on seuraava summa (i) 10 prosenttia Fairmontin, Rafflesin ja Swissôtelin osalta ja (ii) 25 prosenttia muiden tukikelpoisten tuotemerkkien osalta. Tämän tarjouksen kelpoisuusedellytykset ja menettely, jota on noudatettava tarjouksen hyödyntämiseksi, on kuvattu ”Parhaan hinnan takuu” -yleisehdoissa.

4.3 MAKSU

Asiakas antaa maksutietonsa (i) maksaa varaus etukäteen ennen oleskelua, (ii) varauksen vakuudeksi, tai ii) varauksen vakuudeksi, tai (iii) jäljempänä kohdassa 4.3 kuvatun tervetuliaispalvelun osana ehdotetun online-sisäänkirjautumismenettelyn tuloksena ilmoittamalla suoraan tätä tarkoitusta varten varatussa kohdassa (suojattu sisäänkirjautuminen SSL-salauksella), kun kyseessä on luottokortti: luottokortin numero ilman välilyöntejä numeroiden välissä, kortin voimassaoloaika (huomautetaan, että käytetyn pankkikortin on oltava voimassa oleskeluhetkellä) ja turvakoodi osana jäljempänä mainituilla maksualustoilla suoritettavaa ennakkomaksua.
ACCOR on valinnut OGONE/Ingenico Payment Services (eli maksupalveluntarjoajan)/CyberSource/Adyen/Stripe/Banque Casino/Silkpay/ShareGroop/AsiaPay/First Data -palvelun turvaamaan verkkomaksut pankkikortilla. Nämä yhteistyökumppanit tarkastavat asiakkaan luottokortin voimassaolon, ja kortti voidaan hylätä useista syistä: kortti varastettu tai estetty, luottoraja saavutettu, syöttövirhe jne. Ongelmatilanteissa asiakkaan on käännyttävä pankkinsa ja toimipaikkansa tai muun tahon puoleen vahvistaakseen palveluvarauksensa ja maksutapansa.
Verkkomaksutavat (kortit, lompakot jne.), jotka ovat saatavilla ja jotka mainitaan Sivuston maksusivulla, voivat olla Visa ja Mastercard, American Express, JCC, Diners, China UnionPay, Post Finance, ELO, Bancontact, Sofort, iDeal, Przelewy24, PayPal, Alipay, WeChat, ShareGroop ja Banque Casino -kortit. Luettelo voi muuttua.
Jos maksu suoritetaan toimipaikalle tai muulle taholle, kukin toimipaikka tai muu taho voi hyväksyä eri maksuvälineitä, mutta asiakkaan on esitettävä toimipaikalle luottokortti, jota hän käytti varauksen takaamiseen tai ennakkomaksun suorittamiseen. Toimipaikka voi myös pyytää asiakasta esittämään henkilöllisyystodistuksen luottokorttipetosten estämiseksi.
Jos asiakas ei ole maksanut oleskeluaan etukäteen verkossa, majoitusliike voi saapuessaan pyytää asiakkaalta käsirahaa tai valtuutusta luottokortin veloittamiseen paikan päällä kulutettuja palveluja vastaavien summien maksamisen takaamiseksi.
ACCOR-kanta-asiakasohjelman jäsenet voivat käyttää pisteitään varatakseen Sivustolta Accor-palvelun tai osan siitä kanta-asiakasohjelmassa kuvattujen ehtojen mukaisesti.
Jos asiakas ei saavu paikalle majoituspalvelun varauksen ensimmäisenä päivänä (”ei saavu paikalle”), asiakkaan varaus peruutetaan kokonaisuudessaan. Asiakkaalle ilmoitetaan, että tällaisessa tapauksessa toimipaikka asettaa hänen huoneensa myyntiin, ja jos varausta ei voi peruuttaa / vaihtaa / palauttaa, asiakas ei ole oikeutettu mihinkään hyvitykseen tai korvaukseen. Jos varaus on taattu luottokortilla tai siitä on tehty pankin ennakkovaraus, majoitusliike veloittaa asiakkaalta ensimmäisen yön hinnan luottokortilta, joka on annettu varauksen vakuudeksi, ja varauksen mahdolliset lisäyöt peruutetaan veloituksetta, ellei erityisehdoissa toisin mainita.
Ennakkomaksun yhteydessä palvelua varattaessa veloitettava summa sisältää varauksen yhteydessä ilmoitetun kokonaissumman (mukaan lukien kaikki sovellettavat verot) ja tarvittaessa asiakkaan valitsemien vaihtoehtojen hinnan, kuten edellä 4.1 artiklassa on kuvattu.
Lasku lähetetään sähköisessä muodossa asiakkaan varauksen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen; jos asiakas haluaa saada laskun paperimuodossa, hänen on pyydettävä sitä nimenomaisesti kyseiseltä toimipaikalta.

4.4 TERVETULIAISPALVELU (ONLINE-SISÄÄN- JA ULOSKIRJAUTUMINEN)

Tervetuliaispalvelun käyttäminen edellyttää, että asiakas noudattaa täysin tämän artiklan määräyksiä.
Helpottaakseen ja nopeuttaakseen asiakkaan saapumista ja/tai lähtöä majoitusliikkeestä ACCOR on perustanut Tervetuloa-palvelun, joka on menettely, jolla digitalisoidaan sisään- ja/tai uloskirjautumisprosessi ennen oleskelua edellyttäen, että asiakkaan varaus on oikeutettu tähän palveluun.
Asiakas saa laitokselta vastauksen mahdollisuudesta käyttää tätä palvelua kahden päivän kuluessa pyynnöstä.
Joissakin tapauksissa online-sisäänkirjautuminen voidaan suorittaa vain, jos myös uloskirjautuminen suoritetaan verkossa. Tässä tapauksessa asiakas voi vapaasti kieltäytyä online-sisäänkirjautumisesta (jota kutsutaan myös ”nopeaksi uloskirjautumiseksi”), mikä peruuttaa online-sisäänkirjautumispyynnön ja yleisemmin Tervetuloa-palvelun.
Jos sähköinen uloskirjautuminen ei ole pakollista, asiakas voi kirjautua sisään verkossa ja kirjautua ulos toimipaikassa.
Verkkoselvityksen seurauksena asiakkaan pankki pyytää asiakkaan pankilta valtuutuspyyntöä (jota kutsutaan myös ”ennakkovaltuutukseksi”). Menettelyssä annetaan takuu arvioidusta oleskelusta aiheutuvista kustannuksista ja annetaan lupa maksaa laitokselle asiakkaan todellisten kustannusten perusteella hyväksyttyyn määrään asti. Laitos veloittaa ainoastaan laskun todellisen summan asiakkaan poistuessa oleskelun päätyttyä ilman, että asiakkaan fyysistä läsnäoloa tai uutta vahvistusta vaaditaan.
Valtuutuspyynnön summa sisältää varauksen summan (tai jäljellä olevan summan, jos varausta tehtäessä on suoritettu osittainen ennakkomaksu) ja kertamaksun, jolla katetaan asiakkaan mahdollinen kulutus tai kulut paikan päällä (aamiainen, jos se ei sisälly hintaan, ravintola, baari, mahdollinen turistivero jne.). Laitos määrittää tämän summan henkilöiden ja varattujen yöpymisten määrän mukaan.
Esimerkiksi: 2 yötä 130 euroa + 40 euroa arvioitu lisämaksu = 300 euron lupahakemus.
Valtuutuspyyntö ei ole välitön veloitus, vaan se vastaa asiakkaan pankin hyväksymää varausta tulevaa maksua varten, mikä pienentää tilapäisesti käytettävän pankkikortin limiittiä myöhemmän veloituksen mahdollisuuden takaamiseksi. Joissakin tapauksissa valtuutuspyyntö voi kuitenkin näkyä maksamatta olevana veloituksena käytettävään korttiin liittyvällä pankkitilillä.
Kun valtuutuspyyntö on aktivoitu ja pankki on vahvistanut sen, toimipaikka lähettää oleskelun päätyttyä asiakkaan pankille laskun summaa vastaavan veloituspyynnön:
– jos lasku on pienempi kuin valtuutuspyynnön summa, kortilta veloitettava summa on yhtä suuri kuin asiakkaan tosiasiallinen velka. Kortin limiittiä tarkistetaan (vapautetaan) asiakkaan tililtä tämän eron perusteella (pankeittain vaihtelevan ajan kuluessa);
Esimerkiksi: Loppulasku 260 euroa = 260 euron veloitus ja lupahakemuksen peruuttaminen jäljellä olevien 40 euron osalta.
– jos lasku on suurempi kuin lupahakemuksen summa, laitos käyttää sen kokonaisuudessaan. Loput kuluista veloitetaan edelleen samalta kortilta. Asiakkaan tililtä tehdään siis kaksi veloitusta. Toinen on lupahakemuksen summa ja toinen on lisämaksu. On kuitenkin suositeltavaa, että asiakas palaa vastaanottoon maksamaan lupahakemuksen summan tai maksaa sen paikan päällä.
Esimerkiksi: Loppulasku 320 euroa = veloitus 300 euroa + veloitus 20 euroa.
Jotkin laitokset saattavat käyttää laskussa eri valuuttaa kuin lupahakemuksessa. Tällöin myös tosiasiallisesti veloitettu määrä voi poiketa lupahakemuksen summasta, koska lupahakemuksen ja laskun päivämäärän välillä voi olla valuuttakurssieroja.
Harvinaisissa tapauksissa valtuutuspyyntö voi johtaa siihen, että asiakkaan pankki veloittaa pankkia jo ennen kuin varsinainen veloitus on toteutunut. Tällöin korttia ei veloiteta kahdesti. Pankki hyvittää automaattisesti asiakkaalle saldon, jos se on asiakkaalle velkaa.
Jos asiakas haluaa majoitusliikkeen ehdotuksesta maksaa koko oleskelunsa ennakkoon saapuessaan, majoitusliikkeessä aiheutuvia lisäkuluja ei voida lisätä huonetilille, vaan ne maksetaan suoraan hotellille kulutuksen yhteydessä.
Jos varaus peruutetaan valtuutuspyynnön tekemisen jälkeen, kortinhaltijan pankille lähetetään automaattisesti valtuutuspyynnön peruutuspyyntö. Harvoissa tapauksissa tämä peruutus voi näkyä hyvityksenä.
Huomaa, että ennakkovarauksen vapauttaminen (tai palautus) kestää yleensä kahdestakymmenestäneljästä (24) neljästäkymmenestäkahdeksasta (48) tunnista neljäänkymmeneen (48) tuntiin, mutta se voi kestää jopa seitsemän (7) pankkipäivää tai kauemmin kortinhaltijan pankista riippuen.
Valtuutuspyynnön aktivoimiseksi asiakasta pyydetään antamaan luottokorttitietonsa osana palvelun tilausta. Asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen valtuutuspyynnön ominaisuuksista, ja valtuutuspyyntö toteutetaan vain asiakkaan suostumuksella. Luottokorttitietoja säilyttää ainoastaan ACCORin maksupalveluntarjoaja osana pankkitietojen tiukkaa turvallisuuspolitiikkaa.
Jos asiakas on antanut luottokorttitietonsa osana taattua varausta:
– asiakasta pyydetään käyttämään samaa korttia valtuutuspyynnön suorittamiseen, ja tällöin asiakas vain antaa hyväksyntänsä toiminnalle ja syöttää turvakoodinsa.
– Asiakas voi vapaasti valita toisen pankkikortin valtuutuspyyntöä varten, ja tässä tapauksessa asiakasta pyydetään syöttämään uudelleen uuden valitun kortin tiedot.
Jos asiakas ei tee taattua varausta, mutta tekee valtuutuspyynnön, joka vahvistetaan, varauksesta tulee luonnostaan varaus, joka on taattu valtuutuspyynnössä käytetyllä kortilla.
Jos pankki kieltäytyy hyväksymispyynnöstä tai jos teknisen häiriön vuoksi hyväksymispyyntöä ei voida suorittaa, varaus pysyy alkuperäisessä tilassaan (varaus, joka on taattu varaushetkellä valitulla kortilla, tai varaus, jolle ei ole takuuta).
Kun asiakkaan pankki käyttää 3D Secure -turvajärjestelmää, pankki voi lähettää asiakkaalle tekstiviestin, jossa ilmoitetaan asiakkaan tililtä tehdystä veloituksesta. Tämä ei missään tapauksessa ole välitön veloitus.

Majoituspalvelujen osalta (huoneiden varaaminen toimipaikasta tai muunlaisesta majoituksesta) huomautetaan, että asiakkaalla ei ole kuluttajansuojalain L. 221-18 pykälässä säädettyä peruuttamisoikeutta kuluttajansuojalain L. 221-28 pykälän 12 momentin mukaisesti, jossa tämä oikeus suljetaan pois sellaisten sopimusten osalta, jotka koskevat majoituspalvelujen tarjoamista tiettynä ajankohtana tai ajanjaksona.
Kunkin palvelun varauksen osalta erityisehdoissa määritellään varauksen peruuttamista ja/tai muuttamista koskevat ehdot.
Ennakkomaksulla tehtyihin varauksiin ei tehdä muutoksia ja/tai peruutuksia. Ennakkomaksua (ennakkoon maksettua rahaa) ei palauteta. Tämä mainitaan erityisehdoissa.
Kun erityisehdot sallivat:
– Palvelun varauksen peruuttaminen voidaan tehdä suoraan Sivustolla kohdassa ”Konsultoi tai peruuta varauksesi”;
– Palvelun varauksen muuttaminen voidaan tehdä suoraan Toimipaikan kanssa, jonka yhteystiedot, mukaan lukien puhelinnumero, on ilmoitettu varausvahvistussähköpostissa.
Jos asiakas keskeyttää palvelun, veloitetaan koko sovittu hinta. Hyvitystä ei myönnetä, jos varaus on maksettu etukäteen ennen oleskelua.
Jos kyseessä on majoituspalvelu, asiakkaan on poistuttava majoitusliikkeen huoneesta ennen majoitusliikkeen ilmoittamaa aikaa, yleensä ennen kello 12:ta varauksen viimeisenä päivänä, ellei erityisehdoissa nimenomaisesti toisin määrätä. Muussa tapauksessa asiakkaalta veloitetaan ylimääräinen yö.

Asiakas on yksin vastuussa Sivuston palveluiden valinnasta ja niiden soveltuvuudesta hänen tarpeisiinsa, joten ACCOR ei voi joutua vastuuseen tästä.
Asiakas on myös yksin vastuussa tiedoista, jotka hän on antanut tilin luomisen ja/tai palvelun varaamisen yhteydessä. ACCOR ei ole vastuussa asiakkaan antamista virheellisistä tai vilpillisistä tiedoista. Lisäksi ainoastaan Asiakas on vastuussa tilinsä käytöstä ja kaikista varauksista, jotka on tehty sekä Asiakkaan puolesta että kolmansien osapuolten, myös alaikäisten, puolesta, lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse vilpillisestä käytöstä, joka ei johdu Asiakkaan tuottamuksesta tai huolimattomuudesta. Tältä osin asiakkaan on välittömästi ilmoitettava ACCORille sähköpostiosoitteensa hakkeroinnista tai vilpillisestä käytöstä ottamalla yhteyttä ACCORin asiakaspalveluun, jonka tiedot on annettu 9 artiklassa.
Asiakas sitoutuu käyttämään Sivustoa ja siellä tarjottuja palveluja sovellettavien säännösten ja näiden yleisten ehtojen mukaisesti. Jos asiakas rikkoo näiden yleisten sopimusehtojen mukaisia velvollisuuksiaan, hän on vastuussa ACCORille tai kolmansille osapuolille aiheuttamistaan vahingoista. Tältä osin asiakas sitoutuu takaamaan ACCORille kaikki mahdolliset vaateet, kanteet tai takautumisoikeudet ja korvaamaan kaikki vahingot, palkkiot tai muut niihin liittyvät korvaukset.
Asiakas sitoutuu erityisesti tekemään lopullisen varauksen palvelusta, maksamaan sen hinnan ja noudattamaan siihen liittyviä erityisehtoja. Itse asiassa:
– Mikä tahansa varaus tai maksu, joka on sääntöjenvastainen, tehoton, epätäydellinen tai vilpillinen Asiakkaasta johtuvasta syystä, johtaa Palveluvarauksen peruuttamiseen Asiakkaan kustannuksella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ACCORin mahdollisia kanteita tällaista Asiakasta vastaan;
– Asiakas ei saa kutsua toimipaikkaan henkilöitä, joiden käytös on omiaan häiritsemään toimipaikan toimintaa ja/tai muiden asiakkaiden oleskelua.
– Asiakas ei saa tuoda laitokseen (yhteisiin tiloihin ja/tai makuuhuoneisiin) ulkopuolelta peräisin olevia juomia tai ruokaa, ellei kyseinen laitos ole antanut siihen etukäteen selkeää lupaa;
– Asiakas ei saa tupakoida julkisissa tiloissa, ja hänen on tupakoitava makuuhuoneissa vain, jos ne on luokiteltu tupakointihuoneeksi ja varattu etukäteen tällaiseksi huoneeksi. Jotkin majoitusliikkeet ovat 100-prosenttisesti savuttomia, mikä tarkoittaa, että tupakointi on kielletty myös makuuhuoneissa.
– Asiakas ei saa häiritä tai häiritä toimipaikan toimintaa, mukaan lukien sen henkilökunta, ei saa vaarantaa toimipaikan tai siellä olevien henkilöiden turvallisuutta.
– Laajemmin sanottuna kaikki hyvän moraalin ja yleisen järjestyksen vastainen käyttäytyminen toimipaikassa sekä toimipaikan sisäisten sääntöjen rikkominen saa toimipaikan johtajan ja/tai muun palveluntarjoajan pyytämään asiakasta poistumaan tiloista ilman korvausta ja/tai hyvitystä, jos maksu on jo suoritettu. Jos maksua ei ole vielä suoritettu, asiakkaan on maksettava kulutettujen palvelujen hinta ennen tiloista poistumista;
– Alaikäisen on oltava aikuisen seurassa, ja hänellä on oltava henkilöllisyystodistus; tämä aikuinen voi olla kuka tahansa henkilö, jolla on vanhempien suostumus (laitos voi pyytää todisteita vanhempien suostumuksesta).
– Asiakas sitoutuu myös varmistamaan, että toimipaikan tarjoamia tietokoneresursseja (mukaan lukien Wi-Fi-verkko) ei käytetä millään tavoin tekijänoikeudella tai siihen liittyvillä immateriaalioikeuksilla suojattujen teosten tai esineiden, kuten tekstien, kuvien, valokuvien, musiikkiteosten, audiovisuaalisten teosten, ohjelmistojen ja videopelien, jäljentämiseen, esittämiseen, saataville asettamiseen tai välittämiseen yleisölle ilman tekijänoikeuslain I ja II kirjoissa säädettyä oikeudenhaltijoiden lupaa, kun tällainen lupa on tarpeen. Asiakkaan on myös noudatettava toimipaikan internetyhteyden tarjoajan turvallisuuspolitiikkaa, mukaan lukien resurssien laittoman käytön estämiseksi toteutettuja turvatoimia koskevat ohjeet, ja pidättäydyttävä kaikista toimista, jotka heikentävät tällaisten toimien tehokkuutta.
Asiakas on vastuussa kaikista vahingoista, joita hän ja/tai hänen vieraansa aiheuttavat majoitusliikkeessä, ja vastaa kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat tällaisista vahingoista ja/tai edellä mainittujen sääntöjen noudattamatta jättämisestä. ACCOR pidättää oikeuden puuttua asiaan tarvittaessa ja ryhtyä asianmukaisiin toimiin asiakasta vastaan.

ACCOR sitoutuu keinovelvoitteen puitteissa tarjoamaan pääsyn sivustolle ja tarjottuihin palveluihin yleisten käyttöehtojen mukaisesti, toimimaan huolellisesti ja pätevästi sekä tekemään kaikkensa kohtuullisen rajan puitteissa korjatakseen kaikki sen tietoon tulleet toimintahäiriöt.
ACCOR voi kuitenkin joutua keskeyttämään Sivuston käytön tilapäisesti ilman ennakkoilmoitusta, erityisesti teknisistä syistä, jotka liittyvät ylläpitoon, ilman että siitä aiheutuu vastuuta.
Asiakas tunnustaa ja hyväksyy, että ACCORin vastuu ei ulotu Internet-verkon käytöstä aiheutuviin haittoihin tai vahinkoihin, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen:
– tietojen ja/tai informaation huono siirto ja/tai vastaanotto internetin välityksellä;
– vastaanottolaitteiden tai viestintäyhteyksien vikaantuminen;
– Internet-verkon toimintahäiriöt, jotka estävät Sivuston asianmukaisen toiminnan ja/tai Palvelujen varaamisen.
Sivusto voi ohjata käyttäjiä muiden kolmansien osapuolten julkaisemien ja hallinnoimien verkkosivustojen web-linkkeihin, joiden osalta ACCOR kieltäytyy kaikesta vastuusta tällaisten verkkosivustojen sisällöstä ja niissä tarjotuista palveluista. Tältä osin huomautetaan erityisesti, että yhteistyökumppanit ovat vastuussa omilla verkkosivustoillaan julkaistujen tarjousten myynninedistämisestä. Päätös käyttää kolmansien osapuolten verkkosivustoja on näin ollen täysin asiakkaan vastuulla.
ACCOR toimii välittäjänä kunkin toimipaikan ja asiakkaan välillä, minkä asiakas tunnustaa ja nimenomaisesti hyväksyy. ACCORilla on näin ollen valtuudet neuvotella, kouluttaa ja markkinoida Accorin palveluja toimipaikoissa. On huomattava, että toimipaikkoja ylläpitävät oikeushenkilöt, jotka ovat erillisiä ACCORista.
Asiakas hyväksyy ja hyväksyy, että jos asiakas on riita-asiassa ja/tai tekee valituksen, joka liittyy oleskeluun majoitusliikkeessä tai ACCOR-palvelun varaamiseen, hän sitoutuu ottamaan yhteyttä yksinomaan kyseisen majoitusliikkeen ylläpitäjään ja että tässä yhteydessä asiakas ei voi millään tavoin hakea ACCORin tai ACCOR-konsernin yrityksen vastuuta majoitusliikkeestä johtuvista puutteista. Laitosta koskevia tietoja on saatavilla (i) varausvahvistussähköpostissa ja (ii) toimipaikan lomakkeella Sivustolla.

Kumpaakaan osapuolta ei voida pitää vastuullisena toiselle osapuolelle, jos sen velvoitteet jäävät täyttämättä ylivoimaisen esteen vuoksi. Sovitaan nimenomaisesti, että ylivoimainen este keskeyttää sopimuspuolten vastavuoroisten velvoitteiden täyttämisen ja että kumpikin sopimuspuoli vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan Ranskan kassaatiotuomioistuimen oikeuskäytännössä yleisesti tunnustetut tapahtumat. Jos ylivoimainen este kestää yli kolmekymmentä (30) päivää sen ilmenemisestä, kumpikin osapuoli voi irtisanoa nämä yleiset sopimusehdot ilman, että kumpikaan osapuoli voi vaatia vahingonkorvausta.
Jos kyseessä on ylivoimainen este, poikkeuksellinen tapahtuma tai mahdottomuus suorittaa palvelua ja erityisesti antaa laitoksen huone asiakkaan käyttöön, laitos voi varata asiakkaalle mahdollisuuden majoittua kokonaan tai osittain vastaavaan luokkaan kuuluvassa laitoksessa tai suorittaa samantyyppisen palvelun, edellyttäen, että asiakas on siitä etukäteen sopinut. Asianomainen laitos maksaa siirtoon liittyvät kohtuulliset kustannukset (ylimääräiset huone-, kuljetus- ja puhelinkustannukset) kahden laitoksen välillä kyseisen laitoksen voimassa olevan vakiomenettelyn mukaisesti.

Asiakaspalvelu on käytettävissänne, kun haluatte käsitellä kaikkia Sivuston palveluun liittyviä vaatimuksia.
Tavoitat meidät tukialueelta
Voit myös kirjoittaa meille osoitteeseen:
Asiakaspalvelu varauksia varten
2 Rue de la Mare Neuve
91021 Evry – RANSKA
Reklamaatioiden käsittelyn helpottamiseksi on suositeltavaa lähettää kirjalliset reklamaatiot, jotka koskevat Palveluiden suorittamatta jättämistä tai huonoa suoritusta, asiakaspalveluosastolle kahdeksan (8) päivän kuluessa Palvelun valmistumispäivästä.
Asiakas sitoutuu suhteissaan asiakaspalveluun pysymään kohteliaana ja olemaan esittämättä mitään halventavia kommentteja erityisesti ACCORista, toimipaikoista, sen konserniin kuuluvista yksiköistä tai sen työntekijöistä tai yhteistyökumppaneista terveen järjen ja kohteliaisuuden sääntöjen mukaisesti. ACCOR pidättää itsellään oikeuden ryhtyä kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin asiakasta vastaan, jos hän käyttäytyy haitallisesti tai moitittavasti (erityisesti epäonnisesti, pahansuovasti tai loukkaavasti) ACCORia, toimipaikkoja, sen konserniin kuuluvia yksiköitä tai sen työntekijöitä tai yhteistyökumppaneita kohtaan.

Kun Asiakas käyttää Sivustoa, erityisesti tehdessään varauksen, ACCOR. ja ACCOR-konsernin yksiköt käsittelevät henkilötietoja”Henkilötietojen suojeluperuskirjassa” kuvatulla tavalla.
Näin ollen asiakkaan varauksen yhteydessä kerätyt tiedot on tarkoitettu ACCORille, sen yksiköille, yhteistyökumppaneille, palveluntarjoajille (erityisesti verkkomaksupalvelujen tarjoajille) ja toimipaikoille varauksen toteuttamista tai sopimusta edeltäviä toimenpiteitä varten. Kun sovellettavien säännösten mukaiset takeet on otettu käyttöön, asiakkaan tietoja voidaan siirtää Euroopasta maihin, jotka eivät takaa Euroopan unionin näkökulmasta vastaavaa tietosuojan tasoa.
Erityisesti maksutapahtumien turvaamiseksi ACCOR-ryhmän yksiköt käsittelevät henkilötietoja määrittääkseen kuhunkin maksutapahtumaan liittyvän petosriskin tason. Tällöin ACCOR ja laitokset voivat käyttää ACCOR-ryhmän riskien ennaltaehkäisyn palveluntarjoajaa analyysin tarkentamiseen. ACCOR-ryhmä voi toteuttaa turvallisuustoimenpiteitä suoritettujen tutkimusten tuloksista riippuen, erityisesti pyytää asiakasta käyttämään toista varauskanavaa tai vaihtoehtoista maksutapaa. Näillä toimenpiteillä keskeytetään varauksen toteuttaminen tai, jos analyysin tulos ei takaa tilauksen turvallisuutta, se peruutetaan. Maksuvälineen vilpillinen käyttö, joka johtaa maksun laiminlyöntiin, voi johtaa siihen, että asiakas merkitään ACCORgroupin tapahtumatiedostoon, mikä voi johtaa siihen, että ACCORgroup estää tulevat maksut tai tekee lisätarkastuksia.
Asiakas voi milloin tahansa käyttää henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaisia oikeuksiaan. Kaikki tätä tarkoitusta varten tarvittavat tiedot on esitetty”Henkilötietojen suojaa koskevassa peruskirjassa”.

Vaadittujen pankkitietojen syöttäminen ja näiden yleisten sopimusehtojen ja erityisehtojen hyväksyminen sähköisesti muodostavat osapuolten välisen sähköisen sopimuksen, joka on osoitus osapuolten välisestä palvelun varaamisesta ja varauksen toteuttamisen yhteydessä maksettavista summista.
Yleiset sopimusehdot ja sovellettavat erityisehdot muodostavat osapuolten velvoitteiden kokonaisuuden. Mitään muuta asiakkaan ilmoittamaa ehtoa ei saa sisällyttää tähän sopimukseen.
Jos erityisehtojen ja yleisten sopimusehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan kyseiseen velvoitteeseen ainoastaan erityisehtoja. Jos yhteistyökumppanin yleiset sopimusehdot ovat ristiriidassa näiden yleisten sopimusehtojen ja näiden yleisten sopimusehtojen kanssa, ainoastaan näiden yleisten sopimusehtojen määräyksiä sovelletaan kyseiseen velvoitteeseen.
Jos yksi tai useampi näiden yleisten sopimusehtojen määräys katsotaan pätemättömäksi tai julistetaan pätemättömäksi lain, asetuksen tai toimivaltaisen tuomioistuimen lainvoimaiseksi tulleen päätöksen perusteella, muut määräykset pysyvät voimassa kaikilta osin.
Aito kieli on ranska. Jos yleiset sopimusehdot on käännetty vieraalle kielelle, ranskan kieli on ensisijainen kaikkiin muihin käännöksiin nähden, jos kyseessä on riita, oikeudenkäynti, tulkintavaikeus tai näiden ehtojen täyttäminen ja yleisemmin osapuolten väliset suhteet.
Asiakas hyväksyy ja hyväksyy, että ACCOR voi siirtää nämä yleiset ehdot ja kaikki niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Asiakas hyväksyy, että tällainen luovutus vapauttaa ACCORin tulevista teoista. Asiakas ei saa siirtää yleisiä sopimusehtoja eikä niihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia kolmansille osapuolille ilman ACCORin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Yleisiin sopimusehtoihin sovelletaan Ranskan lakia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kuluttajien asuinmaassa mahdollisesti sovellettavia pakottavia suojamääräyksiä.
Accor ilmoittaa täten asiakkaalle mahdollisuudesta turvautua näitä yleisiä sopimusehtoja koskevassa riitatilanteessa tavanomaiseen sovittelumenettelyyn tai muuhun vaihtoehtoiseen riidanratkaisumenettelyyn kuluttajansuojalain VI kirjan I osaston ehtojen mukaisesti.
Kun asiakas on kääntynyt asiakaspalvelun tai toimipaikan puoleen ja yrittänyt ratkaista riidan sovinnollisesti ja jos vastaus on kielteinen tai jos vastausta ei ole saatu kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa asian vireillepanosta, asiakas voi ottaa yhteyttä matkailu- ja matkailusovittelijaan – BP 80303 – 75823 Paris Cedex 17 – ACCOR-konsernin tytäryhtiöiden ja hallinnoimien hotellien sekä ACCORin franchising-hotellien, jotka ovat päättäneet kääntyä matkailu- ja matkailusovittelijan puoleen, osalta.
– Sovittelijan lähettämismenettely ja yhteystiedot löytyvät seuraavasta linkistä: https://all.accor.com/gb/support/reservations/you-stayed/faq/i-want-to-contact-a-mediator-after-a-dispute-during-my-stay-unsolved-amicably.shtml Ohjeet ja tuki -osion Varaaminen-välilehdeltä tai verkkosivustolta www.mtv.travel.
– Sovittelijan puoleen voi kääntyä kahdentoista (12) kuukauden kuluessa ensimmäisestä valituksesta.
– Sovittelijan suosituslomake löytyy seuraavasta linkistä: https://cloud7.eudonet.com/Specif/EUDO_03874/FormulaireDossierLitiges/home.aspx.
Jos Portugalissa sijaitsevassa toimipaikassa syntyy riita, jota asianomainen toimipaikka tai asiakaspalvelu ei ole pystynyt ratkaisemaan, asiakasta pyydetään tekemään reklamaatio tähän tarkoitukseen tarkoitetulla valitusfoorumilla, joka on saatavilla kyseisen toimipaikan esittelysivulla. Alustaan pääsee seuraavasta linkistä: www.livroreclamacoes.pt.
ACCOR ilmoittaa asiakkaalle myös eurooppalaisen verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin (”ODR”) olemassaolosta, johon asiakas voi turvautua. Asiakas voi tutustua siihen seuraavasta linkistä: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Book your stay

CHECK-IN
CHECK-OUT
ROOMS
ROOM 1
ADULTS
CHILDREN
AGE OF FIRST CHILD
AGE OF SECOND CHILD
AGE OF THIRD CHILD
ROOM 2
ADULTS
CHILDREN
AGE OF FIRST CHILD
AGE OF SECOND CHILD
AGE OF THIRD CHILD
ROOM 3
ADULTS
CHILDREN
AGE OF FIRST CHILD
AGE OF SECOND CHILD
AGE OF THIRD CHILD