TEENUSTE ÜLDTINGIMUSED

ACCOR on aktsiaselts, mis on registreeritud Nanterre’i äriregistris numbri 602 036 444 all, mille registrijärgne asukoht on 82 Rue Henri Farman CS20077 – 92445 Issy-les-Moulineaux – Prantsusmaa ja mille ühendusesisene käibemaksukohustuslasena registreerimise number on FR 93 602 036 444 (edaspidi “ACCOR”).

ACCOR on kantud reisibüroode ja muude elukohaettevõtjate registrisse numbri IM091100035 all, mille käendaja on: WHITE ROCK INSURANCE (Europe) PCC Limited Vision Exchange Building – Triq it-Territorjals, Zone 1, Central Business District – Birkirkirkara CBD1070 – MALTA ja kelle kindlustusandja on: CHUBB – 31 place des Corolles – 92400 Courbevoie – Prantsusmaa.

ACCOR haldab veebilehte https://all.accor.com (saadaval ka mobiiliversioonina), mis on hotellibroneerimise ja muude täiendavate teenuste veebileht (edaspidi “veebileht”).

Võtke meiega ühendust aadressil: kontakt ; telefon: +33 (0)1 45 38 86 00.

Käesolevate üldtingimuste (edaspidi “üldtingimused”) eesmärk on määratleda tingimused, mille alusel ACCOR võimaldab oma klientidele (edaspidi “klient(id)”) kasutada kõiki teenuseid, eelkõige broneerimisteenuseid, mis on sellel saidil kättesaadavad ja mida on allpool kirjeldatud (edaspidi ühiselt “teenused”).
Enne mis tahes Teenuse broneerimist Veebisaidil kinnitab Klient, et (i) et nimetatud klient tegutseb oma isiklikel eesmärkidel, mis ei ole osa nimetatud kliendi kaubandus-, tööstus-, käsitöönduslikust, iseseisvast või põllumajanduslikust tegevusest, ja (ii) Klient on täielikult õigusvõimeline nõustuma käesolevate üldtingimustega.
Klienti kutsutakse üles lugema hoolikalt neid üldtingimusi, mille eelnev heakskiitmine on kohustuslik iga veebilehel pakutava teenuse broneerimiseks. Klientidel soovitatakse salvestada ja printida käesolevad üldtingimused, kasutades oma veebilehitseja ja arvuti standardfunktsioone.
ACCOR jätab endale õiguse igal ajal muuta või täiendada kõiki või osa käesolevatest üldtingimustest. Sellisel juhul on üldtingimuste uus versioon koos jõustumiskuupäevaga veebisaidil kättesaadav. Klientidel soovitatakse regulaarselt tutvuda üldtingimustega, et olla teadlik mis tahes muudatustest. Igal juhul on Klient kohustatud järgima ainult seda Tingimuste versiooni, mis kehtib hetkel, mil Klient broneerib oma Teenuse.
Klient võtab endale ainuisikulise vastutuse maksta vajaduse korral kõigi tehniliste vahendite eest, mis on vajalikud juurdepääsuks veebilehele.

2.1 ACCORI TEENUSED

ACCOR pakub (i) hotellitubade või muud liiki majutuse broneerimisteenuseid (“Majutusteenused“) (2.1.1) ja (ii) selliseid teenuseid täiendavaid teenuseid (“Täiendavad teenused“) oma Veebisaidil (2.1.2).
Majutusteenuseid ja lisateenuseid nimetatakse edaspidi ühiselt“Accori teenusteks“.

2.1.1 MAJUTUSTEENUSED

Veebileht võimaldab broneerida tube hotellides või muudes ACCORi kaubamärgi all tegutsevatesmajutusasutustes(edaspidi ühiselt“majutusasutused“).
Pakutavate majutusasutuste olulised omadused, vabade kohtade kuupäevad, hind, pakutavad võimalused, maksetingimused ja valitud hinnale kohaldatavad eritingimused (garantiipoliitika, tühistamistingimused, sisseregistreerimise aeg, liikmemaksu tingimused jne) esitatakse broneerimisprotsessi käigus, nagu on kirjeldatud allpool artiklis 3.
Sellega seoses märgitakse, et igal majutusasutusel on oma eritingimused, mis kehtivad valitud hinnale, mis on samuti kättesaadavad veebilehel (edaspidi“eritingimused“) ja millest kliendile teatatakse enne broneeringu tegemist veebilehel. Eritingimustes võib täpsustada näiteks sisse- ja väljaregistreerimise aegasid, garantiipoliitikat, tühistamisperioodi, Wi-Fi juurdepääsu, laste suhtes kohaldatavaid eritingimusi ning seda, kas loomad on lubatud rihma või puuriga ettevõtte üldkasutatavates ruumides (hügieenilistel põhjustel ei ole loomad söögisaalidesse kunagi lubatud).
Lõpuks võidakse vastavalt teatud riikides kehtivatele eeskirjadele paluda kliendil täita politsei vorm, kui ta saabub asutusse. Selleks palutakse kliendil esitada isikut tõendav dokument, et kontrollida, kas ta peab täitma politseivormi või mitte.

2.1.2 TÄIENDAVAD TEENUSED

Veebisait võimaldab broneerida ka lisateenuseid, näiteks hommikusööki, pudel šampanjat kliendi saabumisel või majutusteenuste uuendamist.
Täiendavate teenuste hulka kuuluvad ka reisiteenused 25. novembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2302 (reisipakettide ja seotud reisikorralduse kohta) artikli 3.1 tähenduses, mis koos majutusteenustega võivad vastavalt eespool nimetatud direktiivis nimetatud kriteeriumidele moodustada kas “seotud reisihüvitise” või “turismipaketi”. See teave edastatakse kliendile enne nende teenuste broneerimist iga pakkumisega seotud eritingimustes.

2.2 PARTNERTEENUSED

ACCOR sõlmib kolmandate isikute (edaspidi“Partnerid“) veebilehtedega partnerlus- ja turustamislepinguid, et võimaldada Klientidel otsida, valida ja broneerida ACCORi poolt turustatavate erinevate kaubamärkide majutusasutustes tube Partneri veebilehel (edaspidi“Partneri teenused“).
Nende partnerteenuste suhtes kohaldatavad müügitingimused on kättesaadavad partneri veebisaidil.

Klient valib mis tahes Teenuse, mis on esitatud Veebisaidil või selle Partnerite poolt, järgides selleks ettenähtud protsessi.

3.1 ACCORI TEENUSTE BRONEERIMINE

Accori teenuse broneeringud teeb klient veebilehel.
Broneerimisprotsess on erinev vastavalt kliendi marsruudile ja taotlusele; see hõlmab järgmisi etappe:
– 1. samm: sihtkoha, asutuse ja vajaduse korral ühe või mitme lisateenuse otsingukriteeriumide sisestamine;
– 2. samm: tulemused ja asutuse ning vajaduse korral ühe või mitme lisateenuse valik;
– 3. samm: valitud teenuse(de) üksikasjad ja omadused, eriti kui tegemist on majutusteenusega: majutuse omadused (toa tüüp, toa suurus, televiisor, minibaar jne), viibimise kestus, pakutavad lisavõimalused (näiteks: hommikusöök, Wi-Fi-ühendus jne), broneeringu koguhind, sealhulgas andmed kohaldatavate maksude kohta, seotud reisiteenuse või reisipaketi puhul juriidilise teabe vorm ja kõik kohaldatavad eritingimused (garantiipoliitika, tühistamispoliitika, sisseregistreerimise aeg jne);
– 4. samm: teenuse broneeringu kokkuvõte koos:
(i) selgitus peamiste omaduste kohta (viibimise kestus, majutusteenuse ja/või lisateenuse(te) omadused, summa koos kohaldatavate maksudega) ja,
(ii) kliendi poolt oma kontaktandmete märkimine: kas identifitseerimine olemasoleva konto abil või kõigi kohustuslike väljade (tähisega märgitud) täitmine koos võimalusega salvestada need andmed, luues veebisaidil liikmekonto või ACCORi pakutava püsikliendiprogrammi liikmeks olemise kaudu;
– 5. samm: Teenuse broneeringu lõpetamine kliendi poolt:
(i) märge tema makseteabe kohta, kas juhul, kui broneeringu osaline või täielik ettemaksmine toimub enne viibimist, või juhul, kui taotletakse majutusteenuse broneeringugarantiid, ja:
(ii) üldtingimuste ja broneeringuga seotud eritingimuste läbivaatamine ja heakskiitmine enne kliendi poolt kinnitamist;
– 6. etapp: ACCORi ja asjaomase asutuse poolt teenuse(de) broneeringu heakskiitmine;
– 7. samm: kliendile saadetakse teenuse(de) broneerimist kinnitav e-kiri, milles esitatakse kokkuvõte broneeritud teenusest (teenustest), hinnast (hindadest), kliendi poolt aktsepteeritud eritingimustest, tehtud broneeringu kuupäevast, müügijärgse teeninduse ja üldtingimustega seotud teabest ning asutuse aadressist, kuhu klient saab esitada kaebusi.
Kõik broneeringud loetakse tehtuks kohe, kui Klient klõpsab leheküljel “vormistage oma broneering”. (i) ettemakstud broneeringu puhul nupule “Maksa” või (ii) kui broneeringu eest tuleb maksta asutuses, siis nupule “Kinnita”.
Klient võib teha Accori teenuste broneeringu ühe või mitme täiendava(te) isiku(te) nimel kuni 7 (seitsme) toa ulatuses. Kui see arv on ületatud, kohaldatakse kliendi tehtud broneeringu suhtes rühmade suhtes kehtivaid tingimusi, mis on kättesaadavad veebilehel www.meetings.accor.com. Äriühingute, koosolekute, seminaride jne. broneerimiseks tuleb minna veebilehe www.all.accor.com jaotisesse “Professional Solutions” (professionaalsed lahendused).

3.2 PARTNERTEENUSTE RESERVEERIMINE

Kliendi poolt Partnerteenuste kaudu tehtud broneeringud tehakse iga Partneri veebisaidi ja mobiiliteenuste kaudu.
Broneerimine toimub otse kliendi ja partnerite vahel, järgides partnerite veebisaidil ja mobiiliteenustes ettenähtud samme.

4.1 HINNAGA

Teenuste broneerimisega seotud hinnad on näidatud enne broneerimist, selle ajal ja pärast seda.
Majutusteenuste puhul on hinnad näidatud ühe toa kohta valitud arvu inimeste ja kuupäeva kohta.
Teenuse broneeringu kinnitamisel näidatakse kliendile koguhind koos maksudega, mis on arvestatud Asukoha ärivaluutas (mis võib mõnel juhul erineda Asukoha kohalikust valuutast) ja kehtib ainult Veebisaidil näidatud ajavahemikuks.
Kui broneeritud teenuse kogumaksumus tasutakse majutusasutuses muus valuutas kui broneeringus kinnitatud, vastutab valuutavahetuse kulude eest Klient. Pange tähele, et kui veebilehel kuvatakse broneeringus kinnitatud valuuta konverteerimine teise valuutasse, on see esitatud ainult teavitamise eesmärgil ja ei ole lepinguline, eriti arvestades võimalikku vahetuskursi muutumist broneeringu kuupäeva ja majutusasutuses viibimise kuupäevade vahelisel ajal.
Kui saidil ei ole märgitud teisiti, ei sisalda teenuse broneerimisel pakutavad valikud (näiteks hommikusöök, poolpansion, täispansion jne) hinda.
Teenuse broneerimise käigus esitatud turismimaks tuleb tasuda otse kohapeal majutusasutuses, välja arvatud juhul, kui on tehtud online ettemaks enne majutust, mille puhul võib selle summa lisada.
Hindades on arvestatud broneeringu päeval kehtivat käibemaksu ja iga käibemaksumäära muutus kajastub automaatselt arvelduspäeval näidatud hinnas.
Pädevate asutuste poolt kehtestatud mis tahes muudatused või uute õiguslike või regulatiivsete tasude kehtestamine kajastub automaatselt arvelduspäeval näidatud hinnas.
Lõpuks, mõned sooduspakkumised on saadaval ainult veebilehel ja neid müüakse ainult internetis, kuid mitte mingil juhul ei ole need saadaval asutuse vastuvõtus.

4.2 PARIMA HINNA GARANTII

Kui Klient leiab 24 tunni jooksul alates broneeringu tegemisest veebilehel ja hiljemalt 48 tundi enne majutusasutusse kavandatud saabumise kuupäeva mujal madalama hinna, kohustub ACCOR ja/või majutusasutus(ed) vastama madalaimale hinnale ja pakkuma allahindlust järgmises summas. (i) 10 % Fairmont, Raffles ja Swissôtel ja (ii) 25% muude abikõlblike kaubamärkide puhul. Selle pakkumise saamise tingimused ja menetlus, mida tuleb järgida, et sellest kasu saada, on kirjeldatud “Parima hinna garantii” üldtingimustes.

4.3 MAKSMINE

Klient esitab oma makseandmed (i) broneeringu ettemaksmine enne viibimist, (ii) broneeringu tagatisena või (iii) allpool punktis 4.3 kirjeldatud tervitusteenuse raames pakutava veebipõhise väljaregistreerimise tulemusena, märkides otse selleks ettenähtud alal (turvaline sisestamine SSL-krüpteerimise abil), kui tegemist on krediitkaardiga: krediitkaardi number, ilma tühikuteta numbrite vahel, selle kehtivusaeg (märgitakse, et kasutatav pangakaart peab olema kehtiv viibimise ajal) ja turvakood osana ettemaksust allpool nimetatud makseplatvormidel.
ACCOR on valinud OGONE/Ingenico Payment Services (st makseteenuse pakkuja)/CyberSource/Adyen/Stripe/Banque Casino/Silkpay/ShareGroop/AsiaPay/First Data, et tagada pangakaardiga tehtavate online-maksete turvalisus. Need partnerid kontrollivad kliendi krediitkaardi kehtivust ja võivad keelduda mitmel põhjusel: kaart on varastatud või blokeeritud, limiit on saavutatud, sisestusviga jne. Probleemide korral peab klient pöörduma oma panga ja asutuse või muu üksuse poole, et kinnitada oma teenuse broneeringut ja makseviisi.
Veebimakse meetodid (kaardid, rahakott jne), mis on saadaval ja mida on mainitud veebilehe makseleheküljel, võivad olla Visa ja Mastercard, American Express, JCC, Diners, China UnionPay, Post Finance, ELO, Bancontact, Sofort, iDeal, Przelewy24, PayPal, Alipay, WeChat, ShareGroop ja Banque Casino kaardid. See nimekiri võib muutuda.
Asutusele või mõnele muule üksusele maksmise korral võib iga asutus või muu üksus aktsepteerida erinevaid maksevahendeid, kuid klient peab esitama asutusele krediitkaardi, mida ta kasutas broneeringu tagamiseks või ettemaksu tegemiseks. Asutus võib nõuda kliendilt ka isikut tõendava dokumendi esitamist krediitkaardipettuste vältimiseks.
Kui klient ei ole oma majutuse eest internetis ettemaksu teinud, võib majutusasutus saabumisel nõuda kliendilt ettemaksu või luba krediitkaardi debiteerimiseks, et tagada kohapeal tarbitud teenuste eest tasumine.
ACCOR-i püsikliendiprogrammi liikmed võivad kasutada oma punkte selleks, et broneerida kogu või osa Accori teenusest saidil vastavalt püsikliendiprogrammis kirjeldatud tingimustele.
Kui klient ei ilmu majutusteenuse broneeringu esimesel päeval kohale (“ei ilmu kohale”), tühistatakse kliendi broneering täies ulatuses. Klienti teavitatakse, et sellisel juhul paneb majutusasutus tema toad müüki ja kui broneeringut ei saa tühistada / mitte ümber vahetada / mitte tagasi maksta, ei ole kliendil õigust saada mingit hüvitist või kompensatsiooni. Kui broneering on garanteeritud krediitkaardiga või kui selle kohta on tehtud pangapoolne eelautoriseerimine, võtab majutusasutus kliendilt esimese öö maksumuse krediitkaardilt, mis on antud broneeringu tagatiseks, ning kõik täiendavad ööbimised tühistatakse tasuta, kui eritingimustes ei ole märgitud teisiti.
Ettemaksu tegemisel teenuse broneerimisel debiteeritav summa sisaldab broneerimisel märgitud kogusummat (koos kõigi kohaldatavate maksudega) ja vajaduse korral Kliendi poolt valitud valikuvõimaluste hinda, nagu on kirjeldatud artiklis 4.1.
Arve saadetakse elektroonilisel kujul kliendi poolt broneerimisel teatatud e-posti aadressile; kui klient soovib saada arvet paberkandjal, peab ta seda asjaomaselt asutuselt selgesõnaliselt taotlema.

4.4 TERVITUSTEENUS (VEEBIPÕHINE SISSE- JA VÄLJAREGISTREERIMINE)

Tervitusteenuse kasutamiseks peab klient täielikult järgima käesoleva artikli sätteid.
Selleks, et hõlbustada ja kiirendada kliendi saabumist ja/või lahkumist majutusasutusest, on ACCOR loonud vastuvõtuteenuse, mis on protseduur, mille abil saab enne majutusasutuse külastamist digitaliseerida sisse- ja/või väljaregistreerimisprotsessi, tingimusel, et tema broneering vastab selle teenuse tingimustele.
Klient saab asutuselt vastuse selle teenuse kasutamise võimalikkuse kohta 2 päeva jooksul pärast taotluse esitamist.
Mõnel juhul saab online-sisselogimist teostada ainult siis, kui ka väljaregistreerimine toimub internetis. Sellisel juhul on kliendil vabadus keelduda veebipõhisest väljaregistreerimisest (mida nimetatakse ka “kiireks väljaregistreerimiseks”), mis tühistab veebis tehtud registreerimistaotluse ja üldisemalt Welcome Service’i.
Juhul, kui veebipõhine väljaregistreerimine ei ole kohustuslik, võib klient registreeruda veebis ja väljaregistreeruda asutuses.
Veebipõhine väljaregistreerimine toob kaasa kliendi panga autoriseerimistaotluse (mida nimetatakse ka “eelautoriseerimiseks”). See menetlus seisneb selles, et antakse garantii hinnangulise viibimiskulu eest ja antakse luba maksta Asutusele kliendi tegelike kulude alusel kuni lubatud summa ulatuses. Asutus debiteerib ainult arve tegeliku summa kliendi lahkumisel viibimise lõppedes, ilma et see nõuaks kliendi füüsilist kohalolekut või uut kinnitust.
Autoriseerimistaotluse summa sisaldab broneeringu summat (või osalise ettemaksu korral broneeringu tegemisel järelejäänud summat) ja ühekordset summat, mis katab kliendi võimalikud kohapealsed tarbimised või kulud (hommikusöök, kui see ei ole hinna sees, restoran, baar, turismimaks, kui see on kohaldatav, jne). Selle summa määrab asutus vastavalt broneeritud ööbimiste ja inimeste arvule.
Näiteks: 2 ööd 130 eurot + 40 eurot lisatasude eest = 300 euro suurune autoriseerimistaotlus.
Autoriseerimistaotlus ei ole kohene debiteerimine, vaid vastab kliendi panga poolt heakskiidetud reservile tulevasteks makseteks, mis vähendab ajutiselt kasutatava pangakaardi limiiti, et tagada hilisema debiteerimise võimalus. Mõnel juhul võib autoriseerimistaotlus siiski ilmneda kasutatava kaardiga seotud pangakontol poolelioleva debiteerimisena.
Kui autoriseerimistaotlus on aktiveeritud ja panga poolt kinnitatud, saadab Asutus viibimise lõpus kliendi pangale arve summale vastava debiteerimistaotluse:
– kui arve on väiksem kui autoriseerimistaotluse summa, on tegelik debiteerimine kaardilt võrdne kliendi poolt tegelikult võlgnetava summaga. Kaardi limiit korrigeeritakse (vabastatakse) seejärel kliendi kontolt selle erinevuse alusel (panga kaupa erineva aja jooksul);
Näiteks: 300 euro suurune autoriseerimistaotlus, 260 euro suurune lõpparve = 260 euro suurune debiteerimine ja autoriseerimistaotluse tühistamine ülejäänud 40 euro ulatuses.
– kui arve on suurem kui loataotluse summa, siis kasutab asutus seda täies ulatuses. Ülejäänud kulud debiteeritakse seejärel samalt kaardilt. Seega tehakse kliendi kontolt kaks debiteerimist. Üks neist on autoriseerimistaotluse summa ja teine on lisatasu. Siiski on soovitatav, et klient läheks tagasi vastuvõtule, et tasuda autoriseerimistaotluse summa või maksta kohapeal.
Näiteks: 300 euro suurune autoriseerimistaotlus, 320 euro suurune lõpparve = 300 euro suurune deebet + 20 euro suurune deebet.
Mõned asutused võivad kasutada arve esitamisel teistsugust vääringut kui loataotluses. Sellisel juhul võib ka tegelikult debiteeritud summa erineda autoriseerimistaotluse summast, arvestades võimalikku vahetuskursi erinevust autoriseerimistaotluse kuupäeva ja arve kuupäeva vahel.
Harvadel juhtudel võib autoriseerimistaotluse tulemuseks olla kliendi pangapoolne debiteerimine juba enne tegeliku debiteerimise jõustumist. Sellisel juhul ei debiteerita kaarti kaks korda. Kui kliendile on võlgnetav summa, kannab pank selle automaatselt kliendile tagasi.
Kui klient soovib majutusasutuse soovitusel kogu majutuse eest saabumisel ettemaksu teha, ei saa majutusasutuses tekkinud lisakulusid lisada toa arvele, vaid need tuleb maksta otse hotellile tarbimise ajal.
Kui broneering tühistatakse pärast autoriseerimistaotluse esitamist, saadetakse kaardivaldaja pangale automaatselt autoriseerimistaotluse tühistamise taotlus. Harvadel juhtudel võib see tühistamine ilmneda tagasimaksetena.
Pange tähele, et eelautoriseeritud summa vabastamine (või tagasimaksmine) võtab tavaliselt kakskümmend neli (24) kuni nelikümmend kaheksa (48) tundi, kuid sõltuvalt kaardiomaniku pangast võib see võtta kuni seitse (7) tööpäeva või kauemgi.
Autoriseerimistaotluse aktiveerimiseks palutakse kliendil esitada oma krediitkaardi andmed osana teenuse tellimisest. Klienti teavitatakse eelnevalt autoriseerimistaotluse omadustest ja autoriseerimistaotlus täidetakse ainult kliendi nõusolekul. Krediitkaardiandmeid säilitab ainult ACCORi makseteenuse pakkuja, mis on osa rangest pangainfo turvapoliitikast.
Kui klient on esitanud oma krediitkaardi andmed garanteeritud broneeringu osana:
– klienti kutsutakse üles kasutama sama kaarti oma autoriseerimistaotluse täitmiseks ning sellisel juhul annab klient lihtsalt oma nõusoleku toimingule ja sisestab oma turvakoodi.
– kliendil on vabadus valida autoriseerimistaotluse jaoks teine pangakaart ja sel juhul palutakse kliendil uuesti sisestada uue valitud kaardi andmed.
Kui klient ei tee garanteeritud broneeringut, vaid esitab autoriseerimistaotluse, mis kinnitatakse, siis muutub see broneering oma olemuselt autoriseerimistaotluse jaoks kasutatud kaardiga garanteeritud broneeringuks.
Kui pank keeldub autoriseerimistaotluse rahuldamisest või kui autoriseerimistaotlust ei ole tehniliselt võimalik täita, jääb broneering algsesse olekusse (broneeringu tegemisel valitud kaardiga tagatud broneering või garanteerimata broneering).
Kui kliendi pank kasutab “3D Secure” turvasüsteemi, võib pank saata kliendile SMS-i, mis teavitab klienti tema konto debiteerimisest. See ei ole mingil juhul kohene debiteerimine.

Majutusteenuste puhul (tubade broneerimine majutusasutuses või muud liiki majutusasutuses) märgitakse, et kliendil ei ole tarbijakoodeksi artiklis L. 221-18 sätestatud taganemisõigust vastavalt tarbijakoodeksi artikli L. 221-28 lõikele 12, mis välistab selle õiguse lepingute puhul, mis käsitlevad majutusteenuste osutamist kindlaksmääratud kuupäeval või ajavahemikul.
Iga teenuse broneeringu puhul on eritingimustes täpsustatud tingimused broneeringu tühistamiseks ja/või muutmiseks.
Ettemaksuga broneeringuid ei muudeta ja/või tühistata. Tagatisraha (ettemaksu) ei tagastata. See on märgitud eritingimustes.
Kui eritingimused lubavad:
– Teenuse broneeringu tühistamine on võimalik otse Veebisaidil jaotises “Konsulteeri või tühistage oma broneering”;
– Teenuse broneeringu muutmist saab teha otse Asutusega, kelle kontaktandmed, sealhulgas telefoninumber, on märgitud broneeringu kinnituse e-kirjas.
Kui klient katkestab teenuse osutamise, tuleb tasuda kogu kokkulepitud hind. Kui broneeringu puhul on tehtud ettemakse enne viibimist, siis raha ei tagastata.
Majutusteenuse puhul, kui eritingimustes ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, peab klient lahkuma majutusasutuse ruumist enne majutusasutuse poolt märgitud aega, tavaliselt kell 12.00 broneeringu viimasel päeval. Vastasel juhul tuleb kliendil tasuda täiendava öö eest.

Klient vastutab ainuisikuliselt oma veebilehel pakutavate teenuste valiku ja nende sobivuse eest oma vajadustele, nii et ACCORi ei saa selles osas vastutusele võtta.
Klient vastutab ka ainuisikuliselt oma konto loomisel ja/või teenuse broneerimisel esitatud teabe eest. ACCOR ei vastuta kliendi poolt esitatud eksliku või pettuse teel saadud teabe eest. Lisaks vastutab ainult Klient oma konto kasutamise ja kõigi broneeringute eest, mis on tehtud nii Kliendi kui ka kolmandate isikute, sealhulgas alaealiste nimel, välja arvatud juhul, kui tegemist on pettuse tõendamisega, mis ei ole tingitud Kliendi süüst või hooletusest. Sellega seoses peab klient viivitamatult teavitama ACCORi oma e-posti aadressi häkkimisest või pettusest, võttes ühendust klienditeenindusosakonnaga, mille andmed on esitatud artiklis 9.
Klient nõustub kasutama veebilehte ja seal pakutavaid teenuseid vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja käesolevatele üldtingimustele. Kui klient rikub käesolevatest üldtingimustest tulenevaid kohustusi, vastutab ta ACCORile või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest. Sellega seoses kohustub Klient tagama ACCORile kõik võimalikud nõuded, hagid või regressinõuded ning hüvitama kõik sellega seotud kahjud, tasud või hüvitised.
Klient kohustub eelkõige tegema teenuse lõpliku broneeringu, tasuma selle hinna ja täitma sellega seotud eritingimusi. Tegelikult:
– Mis tahes broneering või makse, mis on kliendist tuleneval põhjusel ebakorrektne, ebaefektiivne, ebatäielik või pettuslik, toob kaasa teenuse broneeringu tühistamise kliendi kulul, ilma et see piiraks ACCORi võimalike meetmete võtmist sellise kliendi vastu;
– Klient ei kutsu Asutusse isikuid, kelle käitumine võib häirida Asutust ja/või teiste Klientide viibimist.
– Klient ei tohi tuua majutusasutusse (ühisruumidesse ja/või magamistubadesse) väljastpoolt pärit jooke või toitu, välja arvatud juhul, kui kõnealune majutusasutus on seda eelnevalt selgelt lubanud;
– Klient ei tohi suitsetada avalikes ruumides ja toas tohib suitsetada ainult siis, kui see on klassifitseeritud suitsetamisruumiks ja eelnevalt broneeritud sellisena. Mõned majutusasutused on 100% mittesuitsetajad, mis tähendab, et suitsetamine on keelatud ka magamistubades.
– Klient ei tohi häirida ega segada asutuse tegevust, sealhulgas selle personali tegevust, ei tohi ohustada asutuse või seal viibivate isikute turvalisust.
– Üldisemalt, igasugune käitumine, mis on vastuolus heade kommete ja avaliku korraga asutuses, samuti asutuses kehtivate sisekorraeeskirjade rikkumine põhjustab, et asutuse direktor ja/või mõni muu teenusepakkuja palub kliendil lahkuda ruumidest ilma igasuguse hüvituseta ja/või tagasimakseta, kui makse on juba tehtud. Juhul, kui makseid ei ole veel tehtud, peab Klient tasuma tarbitud Teenuste hinna enne ruumidest lahkumist;
– Iga alaealine peab olema koos täiskasvanu saatjaga ja omama isikut tõendavat dokumenti; see täiskasvanu võib olla ükskõik milline isik, kellel on vanemate nõusolek (asutus võib nõuda tõendit selle vanemate nõusoleku kohta).
– Klient kohustub samuti tagama, et Asutuse poolt kättesaadavaks tehtud arvutiressursse (sealhulgas Wi-Fi-võrku) ei kasutata mingil viisil autoriõigusega või sellega seotud intellektuaalomandi õigustega kaitstud teoste või objektide, näiteks teksti, piltide, fotode, muusikateoste, audiovisuaalsete teoste, tarkvara ja videomängude reprodutseerimiseks, esitamiseks, kättesaadavaks tegemiseks või üldsusele edastamiseks ilma intellektuaalomandi seadustiku I ja II raamatus sätestatud õiguste omanike loata, kui selline luba on nõutav. Klient on samuti kohustatud järgima asutuse internetiühenduse pakkuja turvapoliitikat, sealhulgas ressursside ebaseadusliku kasutamise vältimiseks rakendatud turvameetmete suuniseid, ning hoiduma igasugusest tegevusest, mis kahjustab selliste meetmete tõhusust.
Klient vastutab kõigi tema ja/või tema külaliste poolt majutusasutuses tekitatud kahjude eest ning kannab kõik kulud, mis tulenevad sellistest kahjustustest ja/või eespool nimetatud eeskirjade eiramisest. ACCOR jätab endale õiguse vajadusel sekkuda ja võtta asjakohaseid meetmeid Kliendi suhtes.

ACCOR kohustub vahendite piires tagama juurdepääsu veebilehele ja pakutavatele teenustele vastavalt üldtingimustele, tegutsema hoolsalt ja pädevusega ning tegema mõistliku piires kõik endast oleneva, et kõrvaldada kõik talle teatavaks tehtud tõrked.
ACCOR võib siiski olla sunnitud veebilehe ajutiselt ja ilma ette teatamata peatama, eriti tehnilistel põhjustel, mis on seotud hooldusega, ilma et see tooks kaasa vastutust.
Klient tunnistab ja aktsepteerib, et ACCORi vastutus ei laiene mis tahes ebamugavuste või kahjude eest, mis tulenevad internetivõrgu kasutamisest, sealhulgas, kuid mitte ainult:
– mis tahes andmete ja/või teabe halb edastamine ja/või vastuvõtmine Internetis;
– mis tahes vastuvõtuseadmete või sidetrasside rike;
– internetivõrgu mis tahes rikkeid, mis takistavad veebilehe nõuetekohast toimimist ja/või teenuste reserveerimist.
Sait võib kasutajaid suunata teiste veebisaitide linkidele, mida avaldavad ja haldavad kolmandad isikud, kelle eest ACCOR ei vastuta selliste veebisaitide sisu ja seal pakutavate teenuste eest. Sellega seoses märgitakse eraldi, et partnerid vastutavad oma veebilehtedel avaldatud pakkumiste edendamise eest. Otsus kolmandate isikute veebisaitidega konsulteerida on seega täielikult ja täielikult kliendi vastutusel.
ACCOR on vahendaja iga asutuse ja kliendi vahel, mida klient tunnistab ja sõnaselgelt aktsepteerib. ACCORil on seega volitused seoses Accori teenuste läbirääkimise, koolituse ja turundamisega asutustes. Tuleb märkida, et asutusi haldavad juriidilised isikud, mis on ACCORist erinevad.
Klient tunnistab ja nõustub, et kohtuvaidluse ja/või kaebuse korral, mis on seotud majutusasutuses viibimisega või ACCORi teenuse broneerimisega, kohustub Klient pöörduma üksnes asjaomase majutusasutuse käitaja poole ja et sellega seoses ei saa Klient mingil viisil taotleda ACCORi või ACCORi kontserni mis tahes ettevõtte vastutust majutusasutusele omistatavate puuduste eest. Asutust käsitlev teave on kättesaadav (i) broneeringu kinnituse e-kirjas ja (ii) asutuse vormil saidil.

Kumbki lepinguosaline ei saa vastutada teise lepinguosalise ees oma kohustuste täitmata jätmise korral, mis tuleneb vääramatu jõuga seotud sündmusest. Selgesõnaliselt lepitakse kokku, et vääramatu jõud peatab lepinguosaliste vastastikuste kohustuste täitmise ja et kumbki lepinguosaline kannab sellest tulenevad kulud. Vääramatu jõuna käsitatakse neid sündmusi, mida Prantsusmaa kassatsioonikohtu kohtupraktika üldiselt tunnustab. Kui vääramatu jõu sündmus kestab kauem kui kolmkümmend (30) päeva pärast selle ilmnemist, võib kumbki pool käesolevad üldtingimused lõpetada, ilma et kumbki pool saaks nõuda kahju hüvitamist.
Vääramatu jõu, erakorralise sündmuse või teenuse osutamise võimatuse korral ja eelkõige majutusasutuse toa kliendile kättesaadavaks tegemise korral võib majutusasutus jätta endale võimaluse pakkuda kliendile täielikult või osaliselt majutust samaväärse kategooria majutusasutuses või osutada samalaadset teenust, kui klient sellega eelnevalt nõustub. Mõistlikud kulud, mis on seotud kahe asutuse vahelise ümberpaigutamisega (lisakulud ruumide, transpordi ja telefonikõne eest), kannab asjaomane asutus vastavalt kõnealuse asutuse kehtivale tavakorrale.

Klienditeenindus on teie käsutuses, et käsitleda kõiki Veebisaidi teenusega seotud pretensioone.
Saate meiega ühendust aadressil Support area
Või võite kirjutada meile aadressil:
Klienditeenindus broneeringute jaoks
2 Rue de la Mare Neuve
91021 Evry – PRANTSUSMAA
Kaebuste menetlemise hõlbustamiseks on soovitav saata kaebused kirjalikult klienditeenindusosakonda seoses teenuste mittetäitmise või halva toimimisega kaheksa (8) päeva jooksul pärast teenuse osutamise lõpetamise kuupäeva.
Klient kohustub oma suhetes klienditeenindusosakonnaga olema viisakas ja mitte tegema halvustavaid märkusi, eelkõige ACCORi, Asutuste, kontserni kuuluvate üksuste või selle töötajate või koostööpartnerite kohta, vastavalt mõistuse ja viisakuse reeglitele. ACCOR jätab endale õiguse võtta kõik asjakohased meetmed Kliendi vastu, kui ta käitub ACCORi, selle Asutuste, kontserni kuuluvate üksuste või selle töötajate või koostööpartnerite suhtes kahjulikult või taunitavalt (eelkõige ebameeldivalt, pahatahtlikult või solvavalt).

Kui klient kasutab veebilehte, eelkõige broneeringu tegemisel, on ACCOR. ja ACCORi kontserni üksused töötlevad isikuandmeid vastavalt“Isikuandmete kaitse hartas” kirjeldatule.
Seega on kliendi broneeringu raames kogutud teave mõeldud ACCORile, tema üksustele, partneritele, teenusepakkujatele (eelkõige online-makseteenuste pakkujatele) ja asutustele broneeringu teostamiseks või lepingueelsete meetmete võtmiseks. Kui kohaldatavate eeskirjadega ettenähtud tagatised on kehtestatud, võib kliendi andmeid edastada Euroopast riikidesse, mis ei taga Euroopa Liidu seisukohalt samaväärset andmekaitse taset.
Eelkõige töötlevad ACCORi kontserni üksused maksetehingute turvalisuse tagamiseks isikuandmeid, et määrata kindlaks iga tehinguga seotud pettuseriski tase. Sel juhul võivad ACCOR ja asutused kasutada analüüsi täpsustamiseks ACCORi grupi riskide ennetamise teenusepakkujat. Sõltuvalt läbiviidud uuringute tulemustest võib ACCOR group võtta turvameetmeid, eelkõige paluda kliendil kasutada teistsugust broneerimiskanalit või alternatiivset makseviisi. Nende meetmete tagajärjeks on broneeringu täitmise peatamine või, kui analüüsi tulemus ei taga tellimuse ohutust, selle tühistamine. Maksevahendi petturlik kasutamine, mis toob kaasa makseviivituse, võib kaasa tuua selle, et klient kantakse ACCORgrupi intsidendifaili, mis võib viia ACCORgrupi edasiste maksete blokeerimiseni või täiendavate kontrollide teostamiseni.
Klient võib igal ajal kasutada oma õigusi, mis tulenevad isikuandmete kaitse eeskirjadest. Kogu selleks vajalik teave on sätestatud“Isikuandmete kaitse hartas“.

Nõutavate pangateabe sisestamine ning käesolevate üldtingimuste ja eritingimuste aktsepteerimine elektrooniliselt kujutab endast poolte vahelist elektroonilist lepingut, mis on tõendiks poolte vahel teenuse broneerimise ja nimetatud broneeringu täitmisel tasumisele kuuluvate summade tasumise kohta.
Üldtingimused ja kohaldatavad eritingimused moodustavad lepinguosaliste kohustuste kogumi. Kliendi poolt teatatud muud tingimused ei tohi olla käesolevasse lepingusse sisse viidud.
Kui eritingimused ja üldtingimused on omavahel vastuolus, kohaldatakse asjaomase kohustuse suhtes üksnes eritingimusi. Kui ühelt poolt partneri mis tahes laadi üldtingimused ja teiselt poolt käesolevad üldtingimused on vastuolus, kohaldatakse kõnealuse kohustuse suhtes üksnes käesolevate üldtingimuste sätteid.
Kui üks või mitu käesolevate üldtingimuste sätet tunnistatakse kehtetuks või kuulutatakse selliseks seaduse, määruse või pädeva kohtuotsuse alusel, mis on jõustunud, jäävad kõik ülejäänud sätted täies ulatuses kehtima.
Autentne keel on prantsuse keel. Kui üldtingimused on tõlgitud võõrkeelde, on prantsuskeelne tõlge ülimuslik mis tahes muu tõlke suhtes, kui tekib vaidlusi, kohtuvaidlusi, tõlgendamisraskusi või nende tingimuste täitmisel ja üldisemalt pooltevaheliste suhete puhul.
Klient tunnistab ja nõustub, et ACCOR võib käesolevad üldtingimused ja kõik nendega seotud õigused ja kohustused loovutada kolmandatele isikutele ilma Kliendi eelneva kirjaliku nõusolekuta. Klient nõustub, et selline loovutamine vabastab ACCORi tulevastest tegudest. Klient ei tohi üldtingimusi ega nendega seotud õigusi ja kohustusi loovutada kolmandatele isikutele ilma ACCORi eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Üldtingimusi reguleerib Prantsuse õigus, ilma et see takistaks tarbijate elukohariigis kehtivaid kohustuslikke kaitsesätteid.
Accor teavitab klienti võimalusest kasutada käesolevate üldtingimustega seotud vaidluste korral tavapärast lepitusmenetlust või muud alternatiivset vaidluste lahendamise viisi tarbijakoodeksi VI raamatu I jaotises sätestatud tingimustel.
Pärast seda, kui klient on pöördunud klienditeeninduse või asutuse poole, et püüda vaidlus lahendada rahumeelselt, ja kui vastus on eitav või kui kuuekümne (60) päeva jooksul alates pöördumisest ei ole vastust saadud, võib klient pöörduda turismi- ja reisivahendaja poole – BP 80303 – 75823 Paris Cedex 17 ACCOR Grupi tütarettevõtete ja hallatavate hotellide ning ACCORi frantsiisitud hotellide puhul, mis on otsustanud pöörduda turismi- ja reisivahendaja poole.
– Vahendaja suunamise kord ja kontaktandmed on kättesaadavad järgmisel lingil: https://all.accor.com/gb/support/reservations/you-stayed/faq/i-want-to-contact-a-mediator-after-a-dispute-during-my-stay-unsolved-amicably.shtml jaotise Abi ja tugi vahekaardil Broneerimine või veebisaidil www.mtv.travel.
– Vahekohtuniku poole võib pöörduda kaheteistkümne (12) kuu jooksul pärast esimese kaebuse esitamist.
– Vahendaja suunamisvorm on kättesaadav järgmisel lingil: https://cloud7.eudonet.com/Specif/EUDO_03874/FormulaireDossierLitiges/home.aspx.
Kui Portugalis asuvas asutuses tekib vaidlus, mida ei ole saanud lahendada asjaomane asutus või klienditeenindus, palutakse kliendil esitada kaebus selleks ette nähtud kaebuse esitamise platvormil, mis on kättesaadav asjaomase asutuse esitluslehel. Platvorm on kättesaadav järgmisel lingil: www.livroreclamacoes.pt.
ACCOR teavitab klienti ka Euroopa veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi (“ODR”) olemasolust, mille poole klient võib pöörduda. Klient saab sellele juurdepääsu järgmisel lingil: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Book your stay

CHECK-IN
CHECK-OUT
ROOMS
ROOM 1
ADULTS
CHILDREN
AGE OF FIRST CHILD
AGE OF SECOND CHILD
AGE OF THIRD CHILD
ROOM 2
ADULTS
CHILDREN
AGE OF FIRST CHILD
AGE OF SECOND CHILD
AGE OF THIRD CHILD
ROOM 3
ADULTS
CHILDREN
AGE OF FIRST CHILD
AGE OF SECOND CHILD
AGE OF THIRD CHILD