GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR TJENESTEYDELSER

ACCOR er et aktieselskab, der er registreret i handels- og selskabsregistret i Nanterre under nummer 602 036 444, hvis hjemsted er beliggende 82 Rue Henri Farman CS20077 – 92445 Issy-les-Moulineaux – Frankrig, og hvis momsnummer er FR 93 602 036 444 (i det følgende benævnt “ACCOR”).

ACCOR er opført i registret over rejsebureauer og andre opholdsoperatører under nummer IM091100035, hvis garant er: WHITE ROCK INSURANCE (Europe) PCC Limited Vision Exchange Building – Triq it-Territorjals, Zone 1, Central Business District – Birkirkirkara CBD1070 – MALTA, og hvis forsikringsselskab er: CHUBB – 31 place des Corolles – 92400 Courbevoie – Frankrig.

ACCOR driver webstedet https://all.accor.com(også tilgængelig i en mobil version), et websted til hotelreservation og andre supplerende tjenester (herefter “webstedet”).

Kontakt os på: kontakt ; telefon: +33 (0)1 45 38 86 00.

Disse generelle vilkår og betingelser (herefter “de generelle vilkår og betingelser”) har til formål at definere de vilkår og betingelser, hvorunder ACCOR giver sine kunder (herefter “kunden/kunderne”) mulighed for at benytte alle de tjenester, især reservationstjenester, der er tilgængelige på dette websted og er beskrevet nærmere nedenfor (herefter samlet “tjenesterne”).
Inden kunden reserverer en tjeneste på webstedet, erklærer han følgende (i) at kunden handler til sine egne personlige formål, som ikke er en del af kundens kommercielle, industrielle, håndværksmæssige, selvstændige eller landbrugsmæssige aktivitet, og (ii) Kunden har fuld juridisk kapacitet til at acceptere disse gældende generelle vilkår og betingelser.
Kunden opfordres til at læse disse generelle vilkår og betingelser omhyggeligt, og det er obligatorisk at acceptere dem for at kunne reservere en tjeneste, der tilbydes på webstedet. Kunderne anbefales at gemme og udskrive disse generelle vilkår og betingelser ved hjælp af standardfunktionerne i deres browser og computer.
ACCOR forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre eller supplere hele eller dele af disse generelle vilkår og betingelser. I så fald vil den nye version af de generelle vilkår og betingelser være tilgængelig på webstedet med ikrafttrædelsesdatoen. Kunderne anbefales at konsultere de generelle vilkår og betingelser regelmæssigt for at være opmærksomme på eventuelle ændringer. Under alle omstændigheder vil kunden kun være bundet af den version af vilkårene og betingelserne, der er gældende på det tidspunkt, hvor kunden reserverer sin tjeneste.
Kunden påtager sig det eksklusive ansvar for at betale, om nødvendigt, for alle de tekniske midler, der er nødvendige for at få adgang til webstedet.

2.1 ACCOR-TJENESTER

ACCOR tilbyder (i) reservationstjenester for hotelværelser eller andre typer af indkvartering (“Indkvarteringstjenester“) (2.1.1) og (ii) tjenester, der supplerer sådanne tjenester (“Supplerende tjenester“) på sit websted (2.1.2).
Indkvarteringstjenester og supplerende tjenester kaldes i det følgende i fællesskab for“Accor-tjenester“.

2.1.1.1 INDKVARTERINGSTJENESTER

Webstedet gør det muligt at reservere værelser på hoteller eller andre typer af indkvartering, der drives under et ACCOR-mærke (herefter samlet benævnt“etablissementer“).
De væsentligste karakteristika, datoer for tilgængelighed, pris, tilbudte muligheder, betalingsbetingelser og særlige salgsbetingelser, der gælder for den valgte pris (garantipolitik, afbestillingsbetingelser, indtjekningstidspunkt, betingelser for medlemspriser osv.) for de tilbudte etablissementer præsenteres under reservationsprocessen, som beskrevet i artikel 3 nedenfor.
I denne forbindelse skal det bemærkes, at hvert etablissement har sine egne særlige vilkår og betingelser for den valgte pris, som også er tilgængelige på webstedet (i det følgende benævnt“særlige betingelser“), som kunden gøres opmærksom på inden en eventuel reservation på webstedet. F.eks. kan der i de særlige betingelser være nærmere oplysninger om ind- og udtjekningstider, garantipolitik, afbestillingsfrist, Wi-Fi-adgang, særlige betingelser for børn og om, hvorvidt dyr er tilladt i snor eller i bur i hotellets fællesområder (af hygiejnemæssige årsager er dyr aldrig tilladt i spisestuerne).
Endelig kan kunden i overensstemmelse med de gældende regler i visse lande blive bedt om at udfylde en politiformular ved ankomsten til virksomheden. Kunden vil blive bedt om at fremvise et identitetsdokument for at kontrollere, om han/hun skal udfylde politiformularen eller ej.

2.1.2 SUPPLERENDE TJENESTER

På webstedet er det også muligt at reservere tillægstjenester, såsom morgenmad, en flaske champagne ved kundens ankomst eller opgradering af indkvarteringstjenester.
Supplerende tjenester omfatter også rejsetjenester i henhold til artikel 3.1 i direktiv (EU) 2015/2302 af 25. november 2015 om pakkerejser og tilknyttede rejsearrangementer, som sammen med indkvarteringstjenesterne kan udgøre enten en “beslægtet rejseydelse” eller en “turistpakke” i henhold til kriterierne i ovennævnte direktiv. Disse oplysninger meddeles kunden forud for reservationen af disse tjenester i de særlige betingelser for hvert tilbud.

2.2 PARTNERTJENESTER

ACCOR indgår partnerskabs- og distributionsaftaler med tredjeparters websteder (herefter“partnerne“) for at give kunden mulighed for at søge efter, vælge og reservere værelser i etablissementer af de forskellige mærker, der distribueres af ACCOR, på partnerens websted (herefter“partnertjenesterne“).
De salgsbetingelser og vilkår, der gælder for disse partnertjenester, findes på partnerens websted.

Kunden vælger enhver tjeneste, der præsenteres på webstedet eller hos dets partnere, ved at følge den proces, der er fastsat til dette formål.

3.1 RESERVATION AF ACCOR-TJENESTER

Accor Service-reservationer foretages af kunden på webstedet.
Bookingprocessen varierer alt efter kundens vej og anmodning; den omfatter følgende trin:
– Trin 1: Indtastning af søgekriterier for en destination, en virksomhed og, hvis det er relevant, en eller flere supplerende tjenester;
– Trin 2: Resultater og valg af en virksomhed og eventuelt en eller flere supplerende tjenester;
– Trin 3: detaljer og karakteristika for den/de valgte tjeneste(r), især hvis det er en indkvarteringstjeneste: indkvarteringens karakteristika (værelsestype, værelsets størrelse, tv, minibar osv.), opholdets længde, tilbudte muligheder (f.eks. morgenmad, Wi-Fi-adgang osv.), den samlede pris for reservationen, herunder detaljer om gældende skatter og afgifter, den juridiske oplysningsformular i tilfælde af en relateret rejsetjeneste eller pakkerejse og eventuelle gældende særlige betingelser (garantipolitik, afbestillingsregler, indtjekningstidspunkt osv.);
– Trin 4: resuméet af servicereservationen med:
(i) en erklæring om de vigtigste elementer (opholdets længde, indkvarteringstjenestens og/eller den/de supplerende tjenesters karakteristika, beløb inklusive gældende skatter og afgifter) og,
(ii) Kundens angivelse af sine kontaktoplysninger: enten ved identifikation ved hjælp af en eksisterende konto eller ved at udfylde alle obligatoriske felter (angivet med en stjerne) med mulighed for at gemme disse oplysninger ved at oprette en medlemskonto på webstedet eller medlemskab af det loyalitetsprogram, som ACCOR tilbyder;
– Trin 5: Kundens afslutning af reservationen af tjenesten med:
(i) en angivelse af hans/hendes betalingsoplysninger, enten i tilfælde af delvis eller fuldstændig forudbetaling af reservationen før opholdet eller i tilfælde af en anmodning om en reservationsgaranti for indkvarteringstjenesten og:
(ii) gennemgang og accept af de generelle vilkår og betingelser og de særlige betingelser vedrørende reservationen før Kundens validering;
– Trin 6: ACCOR og den pågældende virksomhed accepterer reservationen af tjenesten/tjenesterne;
– Trin 7: Kunden modtager en e-mail med en bekræftelse af reservationen af tjenesteydelsen/ydelserne med en kortfattet beskrivelse af den/de reserverede tjenesteydelse(r), prisen/priserne, de særlige betingelser, som kunden har accepteret, datoen for reservationen, oplysninger om eftersalgsservice og adgang til de generelle vilkår og betingelser samt adressen på etablissementet, hvor kunden kan indgive eventuelle klager.
Alle reservationer anses for at være foretaget, så snart kunden klikker på siden “afslutte din reservation”. (i) i tilfælde af en forudbetalt reservation, på knappen “Betal” eller (ii) hvis der er tale om en reservation, der skal betales i etablissementet, på knappen “Bekræft”.
Kunden kan foretage en reservation af Accor-tjenester på vegne af en eller flere yderligere personer på op til maksimalt 7 (syv) værelser. Ud over dette antal vil den reservation, som kunden foretager, være underlagt de betingelser, der gælder for grupper, og som findes på hjemmesiden www.meetings.accor.com. For reservationer vedrørende forretningsgrupper, møder, seminarer osv. skal man gå til afsnittet “Professionelle løsninger” på hjemmesiden www.all.accor.com.

3.2 RESERVATION AF PARTNERTJENESTER

Reservationer, som kunden foretager via partnertjenester, foretages via den enkelte partners websted og mobiltjenester.
Reservationen foretages direkte mellem kunden og partnerne ved at følge de trin, der er angivet på partnernes websted og mobiltjenester.

4.1 PRIS

Priserne i forbindelse med reservationen af tjenesterne angives før, under og efter reservationen.
For indkvarteringstjenester er de viste priser pr. værelse for det antal personer og den valgte dato.
Ved bekræftelse af reservationen af en Tjeneste angives den samlede pris til Kunden i et beløb inklusive skatter og afgifter i Etablissementets forretningsvaluta (som i nogle tilfælde kan være forskellig fra Etablissementets lokale valuta) og er kun gældende for den periode, der er angivet på Webstedet.
Hvis betalingen af den samlede pris for den reserverede tjenesteydelse foretages på etablissementet i en anden valuta end den, der er bekræftet i reservationen, er det kundens ansvar at betale valutakursen. Bemærk, at hvis en omregning af den valuta, der er bekræftet i reservationen, til en anden valuta vises på webstedet, er det kun til information og er ikke kontraktligt, især i betragtning af den mulige ændring af valutakurserne mellem reservationsdatoen og opholdsdatoerne på etablissementet.
Medmindre andet er angivet på webstedet, er de muligheder (f.eks. morgenmad, halvpension, helpension osv.), som ikke tilbydes under reservationen af tjenesten, ikke inkluderet i prisen.
Turistskatten, som fremlægges i forbindelse med reservationen af tjenesten, skal betales direkte på stedet på etablissementet, undtagen i tilfælde af online forudbetaling forud for opholdet, hvor beløbet kan være inkluderet.
Priserne tager højde for den moms, der gælder på reservationsdagen, og enhver ændring af den gældende momssats vil automatisk blive afspejlet i den pris, der er angivet på fakturadagen.
Enhver ændring eller indførelse af nye lovmæssige eller reguleringsmæssige gebyrer, som pålægges af de kompetente myndigheder, vil automatisk blive afspejlet i den pris, der er angivet på fakturadatoen.
Endelig er visse salgsfremmende tilbud kun tilgængelige på webstedet og sælges udelukkende på internettet og kan under ingen omstændigheder fås i receptionen i etablissementet.

4.2 GARANTI FOR BEDSTE PRIS

Hvis kunden finder en lavere pris et andet sted inden for 24 timer efter reservationen på webstedet og senest 48 timer før den planlagte ankomstdato til etablissementet, forpligter ACCOR og/eller etablissementet/etablissementerne sig til at matche den laveste pris og tilbyde en rabat på et beløb på (i) 10 % for Fairmont, Raffles og Swissôtel og (ii) 25 % for de øvrige støtteberettigede mærker. Betingelserne for at være berettiget til dette tilbud og den procedure, der skal følges for at benytte sig af det, er beskrevet i de generelle betingelser for “Bedste prisgaranti”.

4.3 BETALING

Kunden giver sine betalingsoplysninger (i) at forudbetale reservationen inden opholdet, (ii) som garanti for reservationen, eller (iii) som følge af den online checkout-procedure, der foreslås som en del af velkomsttjenesten som beskrevet i punkt 4.3 nedenfor, ved direkte at angive direkte i det område, der er beregnet til dette formål (sikker indgang ved SSL-kryptering), når der er tale om et kreditkort: kreditkortnummeret uden mellemrum mellem tallene, dets gyldighedsdato (det bemærkes, at det anvendte bankkort skal være gyldigt på opholdstidspunktet) og sikkerhedskoden som led i en forudbetaling på de betalingsplatforme, der er nævnt nedenfor.
ACCOR har valgt OGONE/Ingenico Payment Services (dvs. betalingstjenesteudbyder)/CyberSource/Adyen/Stripe/Banque Casino/Silkpay/ShareGroop/AsiaPay/First Data til at sikre online betalinger med bankkort. Kundens kreditkort undersøges af disse partnere for dets gyldighed og kan afvises af flere årsager: kortet er stjålet eller spærret, grænsen er nået, indtastningsfejl osv. I tilfælde af problemer skal kunden henvende sig til sin bank og til etablissementet eller enhver anden enhed for at få bekræftet sin reservation af tjenesten og sin betalingsmetode.
De online betalingsmetoder (kort, tegnebog osv.), der er tilgængelige og nævnt på betalingssiden på webstedet, kan være Visa og Mastercard, American Express, JCC, Diners, China UnionPay, Post Finance, ELO, Bancontact, Sofort, iDeal, Przelewy24, PayPal, Alipay, WeChat, ShareGroop og Banque Casino-kort. Denne liste kan ændres.
I tilfælde af betaling til etablissementet eller en anden enhed kan hvert enkelt etablissement eller enhver anden enhed acceptere forskellige betalingsmidler, men kunden skal fremvise det kreditkort til etablissementet, som han/hun har brugt til at garantere reservationen eller foretage forudbetalingen. Etablissementet kan også bede kunden om at fremvise et identifikationsdokument med henblik på forebyggelse af kreditkortsvindel.
Hvis kunden ikke har forudbetalt sit ophold online, kan etablissementet ved ankomsten bede kunden om et depositum eller en tilladelse til at debitere kreditkortet som garanti for betaling af de beløb, der svarer til de ydelser, der forbruges på stedet.
Medlemmer af ACCOR-loyalitetsprogrammet kan bruge deres point til at bestille hele eller dele af en berettiget Accor-tjeneste på webstedet i henhold til de betingelser, der er beskrevet i loyalitetsprogrammet.
Hvis kunden ikke møder op på den første dag af sin reservation af en indkvarteringstjeneste (“no show”), annulleres kundens reservation i sin helhed. Kunden informeres om, at i et sådant tilfælde vil etablissementet sætte hans eller hendes værelser til salg, og hvis reservationen ikke kan annulleres/ændres/refunderes, vil kunden ikke være berettiget til nogen form for tilbagebetaling eller kompensation. Hvis reservationen er garanteret med kreditkort eller har været genstand for en forhåndsgodkendelse fra en bank, vil etablissementet opkræve kunden prisen for den første overnatning på det kreditkort, der er givet som garanti for reservationen, og eventuelle yderligere overnatninger i reservationen vil blive annulleret gratis, medmindre andet er angivet i de særlige betingelser.
På tidspunktet for forudbetaling omfatter det beløb, der debiteres ved reservation af Tjenesten, det samlede beløb, der er angivet på reservationstidspunktet (inklusive alle gældende skatter og afgifter) og, hvis det er relevant, prisen for de valgmuligheder, som kunden har valgt, som beskrevet i artikel 4.1 ovenfor.
Fakturaen sendes i elektronisk format til den e-mailadresse, som kunden har oplyst ved reservationen; hvis kunden ønsker at modtage en faktura i papirformat, skal han/hun udtrykkeligt anmode om dette hos det pågældende etablissement.

4.4 VELKOMSTSERVICE (ONLINE CHECK-IN OG CHECK-OUT)

For at kunne benytte Velkomsttjenesten skal kunden fuldt ud overholde bestemmelserne i denne artikel.
For at lette og fremskynde kundens ankomst og/eller afrejse fra etablissementet har ACCOR oprettet velkomstservicen, en procedure til digitalisering af ind- og/eller udtjekningsprocessen forud for opholdet, forudsat at den pågældende reservation er berettiget til denne service.
Kunden vil modtage et svar fra etablissementet om muligheden for at benytte sig af denne tjeneste inden for 2 dage efter anmodningen.
I nogle tilfælde kan der kun foretages online check-in, hvis check-out også foretages online. I dette tilfælde kan kunden fortsat nægte online check-out (også kaldet “hurtig check-out”), hvilket vil annullere den online indtjekningsanmodning og mere generelt velkomsttjenesten.
I tilfælde, hvor online check-out ikke er obligatorisk, kan kunden tjekke ind online og tjekke ud på etablissementet.
Online check-out resulterer i en anmodning om godkendelse (også kaldet “forhåndsgodkendelse”) fra kundens bank. Denne procedure består af en garanti for en anslået udgift til opholdet og giver tilladelse til betaling til etablissementet på grundlag af kundens faktiske udgifter op til det godkendte beløb. Kun det faktiske fakturabeløb vil blive debiteret af etablissementet ved kundens afrejse ved opholdets afslutning uden at kræve fysisk tilstedeværelse af eller ny bekræftelse fra kunden.
Beløbet for anmodningen om tilladelse omfatter reservationsbeløbet (eller det resterende beløb, der skal betales i tilfælde af delvis forudbetaling ved reservationen) og et fast beløb til dækning af eventuelle forbrug eller udgifter på stedet (morgenmad, hvis ikke inkluderet i prisen, restaurant, bar, eventuel turistskat osv.). Dette beløb fastsættes af etablissementet i forhold til antallet af personer og antallet af bookede overnatninger.
For eksempel: 2 overnatninger til 130 euro + 40 euro til ekstraudgifter = anmodning om tilladelse på 300 euro.
Anmodningen om tilladelse er ikke en øjeblikkelig debitering, men svarer til en reserve til en fremtidig betaling, der er godkendt af kundens bank, og som midlertidigt reducerer grænsen på det anvendte bankkort for at sikre muligheden for den efterfølgende debitering. I nogle tilfælde kan anmodningen om tilladelse imidlertid fremstå som en igangværende debitering på den bankkonto, der er knyttet til det anvendte kort.
Når anmodningen om tilladelse er blevet aktiveret og bekræftet af banken, sender etablissementet ved opholdets afslutning en anmodning om debitering til kundens bank svarende til fakturaens beløb:
– Hvis fakturaen er mindre end beløbet i anmodningen om godkendelse, vil den faktiske debitering af kortet svare til det beløb, som kunden faktisk skylder. Kortets grænse vil derefter blive justeret (frigivet) fra kundens konto på baggrund af denne forskel (inden for en tidsramme, der varierer fra bank til bank);
For eksempel: eksempel: Anmodning om tilladelse på 300 euro, endelig faktura på 260 euro = debitering af 260 euro og annullering af anmodningen om tilladelse for de resterende 40 euro.
– hvis fakturaen er større end beløbet for anmodningen om tilladelse, vil den blive anvendt i sin helhed af institutionen. Resten af udgifterne vil derefter blive trukket yderligere fra samme kort. Der foretages altså to debiteringer fra kundens konto. Den ene er beløbet for anmodningen om tilladelse, og den anden er det ekstra gebyr. Det anbefales dog, at kunden går tilbage til receptionen for at betale beløbet for anmodningen om tilladelse eller betaler på stedet.
For eksempel: eksempel: Anmodning om bevilling på 300 euro, endelig faktura på 320 euro = debet på 300 euro + debet på 20 euro.
Nogle virksomheder kan anvende en anden valuta til fakturaen end den valuta, der anvendes til anmodningen om godkendelse. I dette tilfælde kan det beløb, der faktisk debiteres, også afvige fra beløbet i anmodningen om tilladelse på grund af den mulige kursforskel mellem datoen for anmodningen om tilladelse og fakturadatoen.
I sjældne tilfælde kan anmodningen om tilladelse resultere i en debitering fra kundens bank, selv før den faktiske debitering er effektiv. I så fald vil kortet ikke blive debiteret to gange. Hvis saldoen tilkommer kunden, vil banken automatisk tilbageføre den til kunden.
Hvis kunden efter forslag fra etablissementet ønsker at forudbetale hele opholdet ved ankomsten, kan eventuelle yderligere udgifter, der påløber på etablissementet, ikke lægges til værelseskontoen og skal betales direkte til hotellet på forbrugstidspunktet.
Hvis reservationen annulleres, efter at anmodningen om godkendelse er blevet foretaget, sendes der automatisk en anmodning om at annullere anmodningen om godkendelse til kortholderens bank. I sjældne tilfælde kan denne aflysning blive vist som en tilbagebetaling.
Bemærk, at frigivelsen af det forhåndsgodkendte beløb (eller tilbagebetaling) normalt tager mellem 24 og 48 timer, men det kan tage op til syv (7) hverdage eller mere afhængigt af kortholderens bank.
For at aktivere en anmodning om godkendelse opfordres kunden til at give sine kreditkortoplysninger som en del af abonnementet på tjenesten. Kunden informeres på forhånd om de særlige kendetegn ved anmodningen om tilladelse, og anmodningen om tilladelse gennemføres kun med kundens samtykke. Kreditkortoplysningerne opbevares kun af ACCOR’s betalingstjenesteudbyder som led i en streng sikkerhedspolitik for bankoplysninger.
Hvis kunden har oplyst sine kreditkortoplysninger som en del af en garanteret reservation:
– kunden opfordres til at bruge det samme kort til at udføre sin anmodning om godkendelse, og i så fald skal kunden blot give sin godkendelse af operationen og indtaste sin sikkerhedskode.
– kunden kan frit vælge et andet bankkort til anmodningen om godkendelse, og i dette tilfælde opfordres kunden til at indtaste oplysningerne om det nye valgte kort igen.
Hvis kunden ikke foretager en garanteret reservation, men foretager en anmodning om tilladelse, som bekræftes, bliver denne reservation i sagens natur en reservation, der er garanteret af det kort, der blev anvendt til anmodningen om tilladelse.
I tilfælde af at banken afviser anmodningen om tilladelse eller en teknisk afbrydelse, som ikke har gjort det muligt at gennemføre anmodningen om tilladelse, forbliver reservationen i den oprindelige tilstand (reservation garanteret af det kort, der er valgt på reservationstidspunktet, eller en ikke-garanteret reservation).
Når kundens bank anvender sikkerhedssystemet “3D Secure”, kan banken sende en sms til kunden for at informere ham om, at der er foretaget en debitering af hans konto. Der vil under ingen omstændigheder være tale om en øjeblikkelig debitering.

For indkvarteringstjenester (reservation af værelser på et etablissement eller andre typer af indkvartering) bemærkes det, at kunden ikke har fortrydelsesret i henhold til artikel L. 221-18 i forbrugerlovgivningen, i overensstemmelse med artikel L. 221-28, stk. 12 i forbrugerlovgivningen, som udelukker denne ret for aftaler om levering af indkvarteringstjenester, der skal leveres på en bestemt dato eller i en bestemt periode.
For hver reservation af en tjeneste angiver de særlige betingelser betingelserne for at annullere og/eller ændre reservationen i de særlige betingelser.
Reservationer med forudbetaling er ikke underlagt ændringer og/eller aflysninger. Depositum (penge betalt på forhånd) vil ikke blive refunderet. Dette er anført i de særlige betingelser.
Når de særlige betingelser tillader det:
– annullering af reservationen af en tjeneste kan foretages direkte på webstedet i afsnittet “Konsultere eller annullere din reservation”;
– Ændringer af reservationen af en tjeneste kan foretages direkte hos virksomheden, hvis kontaktoplysninger, herunder telefonnummer, er angivet i e-mailen med reservationsbekræftelsen.
I tilfælde af af afbrydelse af en tjeneste fra kundens side vil hele den aftalte pris blive opkrævet. Der ydes ingen tilbagebetaling i tilfælde af en reservation med forudbetaling forud for opholdet.
Hvis der er tale om en indkvarteringstjeneste, skal kunden, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i de særlige betingelser, forlade værelset inden det tidspunkt, der er angivet af etablissementet, som regel kl. 12.00 på reservationens sidste dag. I modsat fald vil kunden blive opkrævet for en ekstra overnatning.

Kunden er alene ansvarlig for sit valg af tjenester på webstedet og deres egnethed i forhold til sine behov, så ACCOR kan ikke gøres ansvarlig i denne henseende.
Kunden er også eneansvarlig for de oplysninger, som han/hun har givet ved oprettelsen af sin konto og/eller enhver reservation af en tjeneste. ACCOR kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejlagtige eller svigagtige oplysninger, som kunden har givet. Desuden er kun kunden ansvarlig for brugen af sin konto og eventuelle reservationer, både på vegne af kunden og på vegne af tredjeparter, herunder mindreårige, medmindre der er tale om svigagtig brug uden skyld eller uagtsomhed fra kundens side. I den forbindelse skal kunden straks informere ACCOR om enhver form for hacking eller svigagtig brug af sin e-mailadresse ved at kontakte ACCOR’s kundeservice, hvis oplysninger fremgår af artikel 9.
Kunden accepterer at bruge webstedet og de tjenester, der tilbydes herpå, i overensstemmelse med de gældende regler og disse generelle vilkår og betingelser. I tilfælde af misligholdelse af kundens forpligtelser i henhold til disse generelle vilkår og betingelser er kunden ansvarlig for skader, som han/hun har forvoldt ACCOR eller tredjemand. I den forbindelse forpligter kunden sig til at garantere ACCOR mod alle krav, søgsmål eller regreskrav af enhver art, der måtte opstå, og til at kompensere for eventuelle skader, gebyrer eller anden erstatning i forbindelse hermed.
Kunden forpligter sig navnlig til at foretage en endelig reservation af en tjeneste, betale prisen herfor og overholde de særlige betingelser, der gælder for denne tjeneste. Det er faktisk sådan:
– Enhver reservation eller betaling, der er uregelmæssig, ineffektiv, ufuldstændig eller svigagtig af en grund, der kan tilskrives kunden, vil medføre, at reservationen af tjenesten annulleres for kundens regning, uden at det berører eventuelle søgsmål, som ACCOR kan anlægge mod en sådan kunde;
– Kunden må ikke invitere nogen person ind i etablissementet, hvis adfærd kan virke forstyrrende for etablissementet og/eller andre kunders ophold.
– Kunden må ikke medbringe drikkevarer eller mad udefra til etablissementet (fællesområder og/eller værelser), medmindre det pågældende etablissement på forhånd klart har givet tilladelse hertil;
– Kunden må ikke ryge i offentlige lokaler og bør kun ryge i soveværelser, hvis de er klassificeret som rygerum og på forhånd er reserveret som sådan. Nogle virksomheder er 100 % røgfrie, hvilket betyder, at rygning i soveværelserne også er forbudt.
– Kunden må ikke forstyrre eller gribe ind i virksomhedens drift, herunder dens personale, og må ikke bringe sikkerheden for virksomheden eller de personer, der befinder sig i virksomheden, i fare.
– Mere generelt vil enhver adfærd, der strider mod god moral og offentlig orden på etablissementet, samt enhver overtrædelse af etablissementets interne regler medføre, at etablissementets direktør og/eller enhver anden tjenesteyder vil bede kunden om at forlade stedet uden kompensation og/eller tilbagebetaling, hvis der allerede er betalt. Hvis der endnu ikke er foretaget nogen betaling, skal kunden betale prisen for de forbrugte tjenester, inden han forlader lokalerne;
– Enhver mindreårig skal være ledsaget af en voksen og være i besiddelse af et personligt identitetsdokument; denne voksne kan være enhver person med forældrenes samtykke (institutionen kan muligvis anmode om bevis for dette forældrenes samtykke).
– Kunden forpligter sig også til at sikre, at de computerressourcer, som etablissementet stiller til rådighed (herunder Wi-Fi-netværket), ikke på nogen måde anvendes til at reproducere, repræsentere, stille værker eller genstande, der er beskyttet af ophavsret eller beslægtede intellektuelle ejendomsrettigheder, såsom tekst, billeder, fotografier, musikværker, audiovisuelle værker, software og videospil, til rådighed for offentligheden, uden tilladelse fra rettighedshaverne i henhold til bog I og II i loven om intellektuel ejendomsret, når en sådan tilladelse er påkrævet. Kunden er også forpligtet til at overholde den sikkerhedspolitik, der er fastlagt af den udbyder af internetadgang, der udbyder institutionen, herunder retningslinjerne for de sikkerhedsforanstaltninger, der er indført for at forhindre ulovlig brug af ressourcerne, og til at afstå fra enhver handling, der underminerer effektiviteten af sådanne foranstaltninger.
Kunden er ansvarlig for alle skader, som han og/eller hans gæster forårsager i etablissementet, og skal bære alle omkostninger, der opstår som følge af sådanne skader og/eller manglende overholdelse af ovenstående regler. ACCOR forbeholder sig ret til at gribe ind, hvis det er nødvendigt, og til at træffe passende foranstaltninger over for kunden.

ACCOR forpligter sig til inden for rammerne af en forpligtelse til at give adgang til webstedet og de tilbudte tjenester i overensstemmelse med de generelle vilkår og betingelser, til at handle med omhu og kompetence og til inden for en rimelig grænse at gøre alt for at afhjælpe enhver fejl, der er kommet til dets kendskab.
ACCOR kan dog være tvunget til at suspendere webstedet midlertidigt uden varsel, især af tekniske årsager, der involverer vedligeholdelse, uden at det kan medføre ansvar.
Kunden anerkender og accepterer, at ACCORs ansvar ikke omfatter ulemper eller skader, der skyldes brugen af internetnetværket, herunder, men ikke begrænset til:
– dårlig transmission og/eller modtagelse af data og/eller oplysninger via internettet;
– svigt i modtageudstyr eller kommunikationslinjer;
– enhver funktionsfejl i internetnetværket, som forhindrer, at webstedet fungerer korrekt og/eller at reservere tjenesterne.
Webstedet kan omdirigere brugere til weblinks til andre websteder, der udgives og forvaltes af tredjeparter, som ACCOR fraskriver sig ethvert ansvar for indholdet af sådanne websteder og de tjenester, der tilbydes deri. I den forbindelse skal det specifikt bemærkes, at partnerne er ansvarlige for at fremme de tilbud, der offentliggøres på deres egne websteder. Beslutningen om at konsultere tredjeparters websteder er derfor kundens fulde og fuldstændige ansvar.
ACCOR fungerer som mellemmand mellem hvert enkelt af etablissementerne og kunden, hvilket kunden anerkender og udtrykkeligt accepterer. ACCOR har som sådan et mandat vedrørende forhandling, uddannelse og markedsføring af Accor-tjenester på virksomhederne. Det skal bemærkes, at virksomhederne drives af juridiske enheder, der er forskellige fra ACCOR.
Kunden anerkender og accepterer, at i tilfælde af tvister og/eller klager i forbindelse med ophold på et etablissement eller reservation af en ACCOR-tjeneste, forpligter kunden sig til udelukkende at kontakte det pågældende etablissements driftsselskab, og at kunden i denne henseende på ingen måde kan søge ACCOR eller et selskab i ACCOR-koncernen ansvarlig for mangler, der kan tilskrives etablissementet. Der findes oplysninger om virksomheden (i) i e-mailen med reservationsbekræftelsen og (ii) på Virksomhedens formular på webstedet.

Ingen af parterne kan holdes ansvarlige over for den anden part i tilfælde af manglende opfyldelse af deres forpligtelser som følge af force majeure. Det er udtrykkeligt aftalt, at en force majeure-hændelse suspenderer opfyldelsen af parternes gensidige forpligtelser, og at hver part bærer byrden af de omkostninger, der opstår som følge heraf. De begivenheder, der betragtes som force majeure, er dem, der generelt er anerkendt i den franske kassationsdomstols retspraksis. Hvis en force majeure-hændelse varer mere end tredive (30) dage efter, at den er opstået, kan disse generelle vilkår og betingelser opsiges af en af parterne, uden at nogen af dem kan kræve erstatning.
I tilfælde af force majeure, en ekstraordinær begivenhed eller manglende mulighed for at udføre ydelsen og navnlig for at stille et værelse i etablissementet til rådighed for kunden, kan etablissementet forbeholde sig muligheden for helt eller delvist at indkvartere kunden i et etablissement af tilsvarende kategori eller udføre en ydelse af samme art, efter forudgående aftale med kunden. De rimelige udgifter i forbindelse med overførslen (ekstra udgifter til værelser, transport og telefonopkald) mellem de to virksomheder betales af den pågældende virksomhed i overensstemmelse med den pågældende virksomheds eksisterende standardprocedure.

Kundeservice står til din rådighed for at behandle ethvert krav i forbindelse med en tjeneste på webstedet.
Du kan kontakte os på supportområdet
Du kan også skrive til os på:
Kundeservice for reservationer
2 Rue de la Mare Neuve
91021 Evry – FRANKRIG
For at lette behandlingen af klager anbefales det at sende klager skriftligt til kundeserviceafdelingen vedrørende manglende eller dårlig ydelse af tjenesterne inden for otte (8) dage efter datoen for afslutningen af tjenesten.
Kunden forpligter sig til i sine relationer med kundeserviceafdelingen at være høflig og ikke at fremsætte nedsættende bemærkninger, navnlig ikke om ACCOR, Virksomhederne, enhederne i koncernen eller dets ansatte eller samarbejdspartnere, i overensstemmelse med reglerne for sund fornuft og høflighed. ACCOR forbeholder sig ret til at træffe alle passende foranstaltninger over for kunden i tilfælde af skadelig eller forkastelig adfærd (navnlig uheldig, ondsindet eller fornærmende adfærd) over for ACCOR, dets virksomheder, enheder i koncernen eller dets ansatte eller samarbejdspartnere.

Når kunden bruger webstedet, især når han foretager en reservation, kan ACCOR. og ACCOR-koncernens enheder behandler personoplysninger som beskrevet i“Charter om beskyttelse af personoplysninger“.
De oplysninger, der indsamles som led i kundens reservation, er således beregnet til ACCOR , dets enheder, dets partnere, dets tjenesteudbydere (navnlig udbydere af online betalingstjenester) og etablissementerne med henblik på at gennemføre reservationen eller træffe foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. Når de garantier, der er fastsat i den gældende lovgivning, er blevet indført, kan kundens oplysninger overføres fra Europa til lande, der ikke sikrer et tilsvarende databeskyttelsesniveau set fra EU’s synspunkt.
For at sikre betalingstransaktioner behandler ACCOR-koncernens enheder navnlig personoplysninger for at bestemme niveauet af risikoen for svig i forbindelse med hver enkelt transaktion. I denne forbindelse kan ACCOR og virksomhederne anvende ACCOR-koncernens leverandør af risikopræventionstjenester til at forbedre deres analyse. Afhængigt af resultaterne af de gennemførte undersøgelser kan ACCOR-koncernen træffe sikkerhedsforanstaltninger, navnlig ved at anmode kunden om at anvende en anden reservationskanal eller en alternativ betalingsmetode. Disse foranstaltninger vil medføre, at reservationen suspenderes, eller at den annulleres, hvis resultatet af analysen ikke garanterer, at ordren er sikker. Svigagtig brug af et betalingsmiddel, der fører til betalingsmisligholdelse, kan medføre, at kunden optages i ACCOR-gruppens hændelsesregister, hvilket kan medføre, at ACCORgroup blokerer fremtidige betalinger eller foretager yderligere kontrol.
Kunden kan til enhver tid udøve sine rettigheder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger. Alle de oplysninger, der kræves til dette formål, er anført i“Charteret om beskyttelse af personoplysninger“.

Indtastningen af de nødvendige bankoplysninger og accepten af disse generelle vilkår og betingelser og de særlige vilkår og betingelser ad elektronisk vej udgør en elektronisk kontrakt mellem parterne, som er bevis mellem parterne for reservationen af tjenesten og betalingen af de beløb, der skal betales ved gennemførelsen af reservationen.
De generelle vilkår og betingelser og de gældende særlige betingelser udgør parternes samlede forpligtelser. Ingen andre betingelser, som kunden har meddelt, kan indarbejdes heri.
I tilfælde af modstrid mellem de særlige betingelser og de almindelige betingelser er det kun de særlige betingelser, der gælder for den pågældende forpligtelse. I tilfælde af modstrid mellem på den ene side en partners generelle vilkår og betingelser af enhver art og på den anden side disse generelle vilkår og betingelser, vil bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser være de eneste, der gælder for den pågældende forpligtelse.
Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser anses for at være ugyldige eller erklæres ugyldige i henhold til en lov, et regulativ eller efter en afgørelse truffet af en kompetent jurisdiktion, der er blevet endelig, skal alle andre bestemmelser forblive i kraft i deres fulde omfang.
Det autentiske sprog er fransk. Hvis de generelle vilkår og betingelser er oversat til et fremmedsprog, har det franske sprog forrang for enhver anden oversættelse i tilfælde af tvister, tvister, fortolkningsvanskeligheder eller i forbindelse med opfyldelsen af disse betingelser og mere generelt i forbindelse med forholdet mellem parterne.
Kunden anerkender og accepterer, at ACCOR kan overdrage disse generelle vilkår og betingelser og alle de rettigheder og forpligtelser, der er knyttet hertil, til enhver tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra kunden. Kunden accepterer, at en sådan overdragelse frigør ACCOR for fremtidige skøder. Kunden må ikke overdrage de generelle vilkår og betingelser eller de rettigheder og forpligtelser, der er knyttet hertil, til tredjemand uden ACCOR’s forudgående skriftlige samtykke.

De generelle vilkår og betingelser er underlagt fransk lov, uden at dette berører de obligatoriske beskyttelsesbestemmelser, der måtte være gældende i forbrugernes bopælsland.
Accor informerer hermed kunden om muligheden for i tilfælde af en tvist vedrørende disse generelle vilkår og betingelser at anvende en procedure med konventionel mægling eller enhver anden alternativ form for tvistbilæggelse på de betingelser, der er fastsat i afsnit I i bog VI i forbrugerlovgivningen.
Efter at have henvendt sig til kundeservice eller til etablissementet for at forsøge at løse tvisten i mindelighed, og i tilfælde af et negativt svar eller manglende svar inden for tres (60) dage fra henvendelsen, kan kunden kontakte Mediator for turisme og rejser – BP 80303 – 75823 Paris Cedex 17 for ACCOR-koncernens datterselskaber og administrerede hoteller og for ACCOR-franchisehoteller, der har besluttet at henvende sig til Mediator for turisme og rejser.
– Mediatorens henvisningsprocedure og kontaktoplysninger kan fås ved at klikke på følgende link: https://all.accor.com/gb/support/reservations/you-stayed/faq/i-want-to-contact-a-mediator-after-a-dispute-during-my-stay-unsolved-amicably.shtml på fanen Reservation i afsnittet Hjælp og support eller på webstedet www.mtv.travel.
– Henvendelsen til mægleren kan ske inden for tolv (12) måneder efter den første klage.
– Mediatorens henvisningsformular findes på følgende link: https://cloud7.eudonet.com/Specif/EUDO_03874/FormulaireDossierLitiges/home.aspx.
I tilfælde af en tvist på et etablissement i Portugal, som ikke kunne løses af det pågældende etablissement eller af kundeservice, opfordres kunden til at indgive en klage på den klageplatform, der er beregnet til dette formål, og som findes på det pågældende etablissements præsentationsside. Platformen er tilgængelig på følgende link: www.livroreclamacoes.pt.
ACCOR informerer også kunden om eksistensen af en europæisk platform til online tvistbilæggelse (“ODR”), som kunden kan benytte sig af. Kunden kan få adgang til den på følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Book your stay

CHECK-IN
CHECK-OUT
ROOMS
ROOM 1
ADULTS
CHILDREN
AGE OF FIRST CHILD
AGE OF SECOND CHILD
AGE OF THIRD CHILD
ROOM 2
ADULTS
CHILDREN
AGE OF FIRST CHILD
AGE OF SECOND CHILD
AGE OF THIRD CHILD
ROOM 3
ADULTS
CHILDREN
AGE OF FIRST CHILD
AGE OF SECOND CHILD
AGE OF THIRD CHILD